EN evidence
volume_up
{podstatné jméno}

evidence (také: exhibit, proof, substantiation, testimony)
volume_up
bizonyíték {podstatné jméno}
Farrell said: It's evidence when and if you get it introduced in evidence, Endicott.
Ez akkor bizonyíték, amikor és amennyiben bizonyítékként használják fel, Endicott.
Simple stock ownership is insufficient evidence of the dragon's involvement.
Néhány részvény birtoklása még nem elég bizonyíték a sárkány közreműködésére.
There is no evidence for this in any of the detailed and independent studies carried out.
Erre semmiféle bizonyíték nincs a részletes, független elvégzett vizsgálatokban.

Synonyma (anglicky) pro "evidence":

evidence

Příklady použití pro "evidence" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWhat I heard was very much in tune with the polling evidence that we have seen.
Amit hallottam, az nagyon is egybecsengett a közvélemény-kutatások eredményével.
EnglishOrley had hoped the Niss would find evidence to make their discovery innocuous.
Orley remélte, Niss valahogy bebizonyítja majd, hogy a felfedezésük lényegtelen.
EnglishJust what did the chimp mean when he accused Takkata-Jim of destroying evidence?
Mit akart azzal mondani, hogy Takkata-Jim "megsemmisítette a terhelő bizonyítékot"?
EnglishYou may add that these customs are evidence of the worship of genetic divinities.
Hozzáteheted, hogy ezek a szokások feltételezik a nemzőistenségek tiszteletét.
EnglishWould the dikta see them as powerfully sensual or as evidence of animal origin?
Vajon a diktátorok vadul érzékinek látják, vagy az állati származás nyomának?
EnglishThis council has been given substantial evidence that it was a Chinese warhead-
Ez a fórum cáfolhatatlan bizonyítékokat kapott arról, hogy a robbanófej kínai volt.
EnglishBrick is sending us to collect evidence... on some underground casino.
Brick elküldött minket, hogy gyűjtsünk bizonyítékot... néhány földalatti kaszinóban.
EnglishIn real life, criminals hardly ever go to WI on the basis of fingerprint evidence.'
A regényeken kívül a bűnözők ritkán kerülnek börtönbe az ujjlenyomatok alapján.
EnglishSo the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Minél magasabban van egy gömb, annál több érv szól az egyes kiegészítők mellett.
EnglishBy the evidence of my own eyes, and by what I learned from questioning Tredwell.
Abból, amit a saját szememmel láttam, és abból, amit Tredwelltől megtudtam.
EnglishJustice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence.
Goldstone bíró nem volt kellően körültekintő a bizonyítékok megvizsgálása során.
EnglishA request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
A bizonyításfelvételre irányuló kérelmet rendes esetben gyorsan kell teljesíteni.
English'And it has a certain value as confirming the evidence of the housekeeper.
- És van bizonyos értéke azért is, mert megerősíti a házvezetőnő tanúvallomását.
EnglishI suspect they may find him, interview him and then let him go for lack of evidence.!
Szerintem majd felkutatják, kihallgatják, aztán bizonyítékok híján futni hagyják.
EnglishThere's no evidence to suggest kidnapping, and at twenty you're a free citizen, okay?
Emberrablásra utaló jelek nincsenek, és húszévesen szabad állampolgár az ember.
EnglishI keep copies of all the evidence here so that I can work on it late at night.
Itt vannak a bizonyítékok másolatai is...így a esténként is tudok dolgozni az ügyön.
EnglishWhen we had been in the guardroom a week, a summary of evidence was taken.
Már egy hetet eltöltöttünk az őrszobában, amikor összefoglaló vallomást tettünk.
EnglishYou said we ought to come up with more evidence before we go to the newspapers.
Azt mondtad, hogy még több bizonyítékra van szükségünk, mielőtt a sajtóhoz fordulnánk.
EnglishOr was this whole cataclysm evidence of its departure: the architect's farewell?
Vagy az egész kataklizma az ő távozásának bizonyítéka az építész búcsúja?
EnglishBut if there had been evidence - evidence of which you yourself were not aware?
De kérdem: ha lett volna olyan mozzanat... amelyről ön nem is tudhatott...