EN

edge {podstatné jméno}

volume_up
edge (také: crease, cutting edge, face, jag)
volume_up
él {podstatné jméno}
Man, you are living on the edge of the Western world, on the edge of possibility.
Ember, maga a nyugati világ peremén él, a lehetőségek határán.
At the edge of the pool, Hendel was buried under a cascade of crumbling stone and lay motionless.
Hendelt beborította a törmelék, és ő mozdulatlanul terült el a medence peremén.
As if youre always on the edge of realization, but never able to reach it.
Mindig ott lennél a felismerés küszöbén, de sosem érnéd el.
edge (také: ledge, lip, margin, periphery)
volume_up
szél {podstatné jméno}
There's something special about that kind of edge; once you've felt it you never forget it.
Az ilyen szél eltéveszthetetlen, aki egyszer megtapasztalta, soha többé nem felejti el.
Then we climbed along its edges and secured the tarp so that no bolls would blow away.
Csak ezután erősítettük rá a ponyvát két oldalon, nehogy a szél menet közben lefújja a termés egy részét.
But the pilot wasn't satisfied; the wind was swept into eddies and cross-gusts by the edges of the mountain.
A pilóta azonban meggondolta magát; a hegyoldalak kelepcéjében örvénylik, kiszámíthatatlan a szél.
edge (také: berm, brim, collar, flange)
volume_up
perem {podstatné jméno}
Young man, the edge is real, and you don't know how close you are.
Fiatalember, a perem valóság, és fogalmad sincs, milyen közel jársz.
He made himself crawl to the outer edge of the ledge and look down.
Kimászott a perem külső szélére, és lenézett.
He peeked one eye just past the ragged edge.
Félszemmel belesett a szilánkos perem fölött.
edge (také: margin)
volume_up
margó {podstatné jméno}
Enter the amount of space that you want to leave between the left page margin and the edge of the table.
Adja meg a térköz mértékét, melyet a bal oldali margó és a táblázat széle között akar kihagyni.
Enter the amount of space that you want to leave between the right page margin and the edge of the table.
Adja meg a térköz mértékét, melyet a jobb oldali margó és a táblázat széle között akar kihagyni.
Enter the amount of space to leave between the left page margin and the left edge of the numbering symbol.
Adja meg a térköz mértékét, melyet a margó bal széle és számozásjel bal széle között akar kihagyni.
edge (také: band, border, braid, fringe)
volume_up
szegély {podstatné jméno}
Border Places a blank border around the edges of the image.
Szegély Szegélyvonalat hoz létre a kép körül.
And what is the significance of the blue edges?
És mi a kék szegély jelentősége?
edge (také: collar, flange, flap, rim)
volume_up
karima {podstatné jméno}
edge (také: cut, engraving, incision, score)
volume_up
metszés {podstatné jméno}
edge
volume_up
becsípettség {podstatné jméno}
edge
volume_up
falszegély {podstatné jméno}
edge
volume_up
gerinctető {podstatné jméno}
edge
volume_up
kapatosság {podstatné jméno}
edge
volume_up
káva {podstatné jméno}
He was now straddling the open hatch, his feet against the back edge of the opening, his hands on either side, his head staring down through the hatch.
Ott billegett a fedélzeti nyílásnál; lába a káva hátsó részének feszült, két kézzel oldalt kapaszkodott, és fejjel lefelé bámult a lyukba.
edge
volume_up
könyv éle {podstatné jméno}
edge
volume_up
szövetszél {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "edge":

edge

Příklady použití pro "edge" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHe looked to the west, where a dim, fuzzy red glow lit up the edge of the sky.
Nyugat felé nézett, ahol egy halvány, elmosódott fénycsík színezte az ég szélét.
EnglishBill always said you were one of the best ladies he ever saw with an edge weapon.
Bill mindig azt mondta, késsel te vagy a legveszélyesebb nő akit életében látott.
EnglishYes, said Samir Ibrahaim quietly from the outer edge of the circle where he sat.
Igen jegyezte meg csendesen Samir Ibrahim, aki a kör külső peremén foglalt helyet.
EnglishEnter the horizontal distance from the left edge of the page to the pivot point.
Írja be az oldal bal széle és a forgatási pont közötti vízszintes távolságot.
EnglishA broken window with snow swirling in; already it had frosted the edge of the rug.
A törött ablakon át kavarogva áradt be a hó; a szőnyeg szélén már meg is fagyott.
EnglishAlong one side, he glimpsed the edge of a tennis court, hearing the pock of balls.
Egyik oldalon egy teniszpálya szélét vette észre, hallotta a labdák pattogását.
EnglishEventine slid to the edge of the bed and dropped one leg cautiously to the floor.
Eventine az ágy szélére csúszott, és egyik talpát óvatosan leeresztette a padlóra.
EnglishShe broke off a piece of a loaf and let Nimue take it to the edge of the woods.
- Letört egy darabot egy cipóból, és hagyta, hogy Nimue az erdő szélére vigye.
EnglishGutman turned the bird upside-down and scraped an edge of its base with his knife.
Gutman fejjel lefelé fordította a madarat, és késével megkarcolta a talapzatát.
EnglishAfter all, the European Parliament should be at the leading edge of technology.
Az Európai Parlamentnek végtére is a legmodernebb technológiát kellene használnia.
EnglishStaying to the edge of the room, I pushed a chair ahead of me, wary of other traps.
A szoba szélén maradva egy széket toltam magam előtt, vigyázva egyéb csapdákra.
EnglishHe wiped sweat from his eyes and concentrated on the opposite edge of the clearing.
Kitörölte az izzadságot a szeméből, és a tisztás túlsó szélére összpontosított.
EnglishNekal Bara faced the harbour, held her arms out, then flung herself from the edge.
Nekal Bara a kikötő felé fordult, kitárta karját, majd a mélybe vetette magát.
EnglishThey chased Seb over towards the wire fence that skimmed one edge of the car park.
Sheb után eredtek, aki a parkolót egyik oldalról körülvevő drótkerítés felé loholt.
EnglishThe Turk had a big ranch-style house in Taluda Heights, on the edge of the city.
A török egy ranch-stílusú tanyán lakott a város szélén, a Taluda-domboknál.
EnglishI shut the bathroom door and stood on the edge of the tub and eased the window up.
Becsuktam a fürdőszobaajtót, a kád szélére álltam, és kinyitottam az ablakot.
EnglishIt was an empty gesture, Howie knew, to go back to the woods on the edge of Deerdell.
Céltalan gesztus volt - gondolta Howie - visszatérni a Deerdell melletti erdőbe.
EnglishFrank stopped at the edge of the Jacuzzi and asked them where Jimmy Ortiz lived.
Frank megállt a Jacuzzi medence mellett, és megkérdezte tőlük, hol lakik Jimmy Ortiz.
EnglishThey ate bear meat that night, while the cat-tails hunted at the edge of firelight.
Azon az estén medvehúst ettek, közben a macskafarkak a tűz mellett vadásztak.
EnglishBrigid O'Shaughnessy shrank back fron him until the edge of the table stopped her.
Brigid O'Shaughnessy hirtelen hátralépett, amíg bele nem ütközött az asztal szélébe.