anglicko-maďarsko překlad pro "dice"

EN

"dice" maďarský překlad

volume_up
dice {mn. č.}

EN dice
volume_up
{množné číslo}

dice (také: cube, square, tat)
volume_up
kocka {podstatné jméno}
On the second pass, both the triangular and the square dice are thrown.
A második körben a háromszögletű és kocka alakúakat is el kell dobni.
Each of them is expert at computing odds, and at watching how the dice roll.
Mindegyik nagymester abban, hogy kiszámítsa az esélyeket, s nézze, hogyan esik le egy kocka.
The four dice fell and the game lord added the score.
A négy kocka leesett, a játékmester összeadta az eredményt.
dice (také: craps, hazard, dice game, crap game)
volume_up
kockajáték {podstatné jméno}
dice
volume_up
dobókocka {podstatné jméno}
Eventually the dice would come up the wrong way.
Egyszer aztán a dobókocka leesik az asztalról.
With the dice-on-felt sound, the kaleidoscope shifted, producing another intricate pattern as eerily beautiful as the one before it, though a degree more menacing.
Újra a dobókocka-zörgés, a kaleidoszkóp elmozdult, és egy még tekervényesebb, ám ugyanolyan hátborzongatóan szép és fenyegető mintát rajzolt ki.
dice (také: die)
volume_up
játékkocka {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "dice":

dice
English

Příklady použití pro "dice" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt was the Guardian who controlled the dice the first night that I came here.
Az Oltalmazó volt az, aki a kockákat irányította az első este, amikor idejöttem.
EnglishThe only way to win at dice therefore was to cultivate a genuine desire to lose.
Az egyetlen mód tehát, hogy nyerjünk kockán, ha őszintén veszíteni akarunk.
EnglishHe could not change it, but could only toss the dice and wait to see how they came up.
Csak eddig látott el jó és rossz kérdésében, de neki ez is bőven elég volt.
EnglishThe merchant picked up all six dice, gave Sorak a long look, and rolled.
A kereskedő felemelte mind a hat kockát, hosszan Sorakra nézett, majd dobott.
EnglishIf you like, and I took out my dice for the ritual game of Quatre Vingt-et-un.
Ahogy tetszik feleltem és kihúztam kockámat a rituális játékhoz, a Quatre Vingt-et-un-höz.
EnglishOf course, Dice said, as if she had heard every word he had spoken uncounted lifetimes ago.
Hát persze mondta Dice, mintha már számtalanszor hallotta volna ezeket a szavakat.
EnglishOn the fourth pass, the ten-sided die is added, and now four dice are thrown.
A negyedik körben a tízoldalút is bevesszük, s így négy kockát dobunk.
EnglishAnd he comes around the corner -- finds a group of young African-American men playing dice.
Befordul a sarkon -- egy csoport afro-amerikai férfit talál, akik kockáznak.
EnglishThey rolled dice occasionally, but they would stop the moment one of us drew near.
Néha leültek kockázni, de amint megjelent a közelben valamelyik Chandler, rögtön abbahagyták.
EnglishOf course, their representations were small, like flattened dice.
De természetesen az ő köveik kicsik voltak, úgy néztek ki, mint a lapított kockák.
EnglishOnce more they were facing long odds with the dice loaded against them.
Megint rossz esélyekkel néztek szembe, és a kockákat az ellenfél kedve szerint ólmozták.
EnglishHe heard no explosions as he laid Dice upon the snow, sheltering her in an alcove of the trench.
Nem hallotta a robbanásokat, ahogy a hóra fektette Dice-t, egy árok védelmébe.
EnglishDice's light sensors Were unfathomable, as deep as a gravity well.
Dice érzékelői kifürkészhetetlenek voltak, mélyek, mint a gravitáció kútjai.
EnglishDice smiled, an irksome habit in those who knew the Force so well.
Dice elmosolyodott; bosszantó szokás valakinél, aki oly jól ismeri az Erőt.
EnglishSome threw dice; others conversed with comrades in their guttural tongues.
Néhányan kockajátékot játszottak, mások ugató nyelven beszélgettek.
EnglishScarred and hardened warriors laughed and roared and tossed dice.
A sebekkel tarkított, kemény harcosok nevetgéltek, óbégattak és egész este kockáztak.
EnglishFlary cast down the dice and once more, to Flary's great perplexity, Tamas had won the stakes.
Flary eldobta a kockákat, és legnagyobb megdöbbenésére ismét Tamas nyert.
EnglishHow those figures and the sight of dice bring back to mind the war-years in Indo-China.
A kockák alakja, a szemek elhelyezése ma is az indokínai háborús éveket idézi vissza számomra.
English'If he's been playing with your dice, I can see why, Kalten accused.
Ha a te kockáddal játszott, akkor meg tudom érteni torkolta le Kalten.
EnglishHe stared down at Dice as one by one her light sensors drooped, losing focus, losing contact.
Sivrak lenézett, és látta, hogy Dice szenzorai élettelenül kókadnak le.