anglicko-maďarsko překlad pro "to depict"

EN

"to depict" maďarský překlad

EN to depict
volume_up
[depicted|depicted] {sloveso}

It depicts... something that feels familiar, sir.
Ez valami...ismerős dolgot ábrázol, uram.
to depict (také: to paint, to portray, to picture, to limn)

Příklady použití pro "to depict" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd generally we depict our ideas about this history in the form of trees like this.
Általában egy ilyen fa formájában ábrázoljuk a gondolatainkat erről a történetről.
EnglishSlaves often depict themselves as intrinsically more virtuous than their masters.
A rabszolgák gyakran elhitetik magukkal, hogy okosabbak, életképesebbek, mint a gazdáik.
English[Children Laughing] Sy: Family photos depict smiling faces... births, weddings, holidays...
A családi képeken mindenki nevet... születések, házasságok, ünnepek...
EnglishAnd I mean, in the original it's completely unclear to see what this tangle of colors and shapes is supposed to depict.
Az eredetin egyáltalán nem látszik, hogy mit is akar ábrázolni ez a szín- és forma-kavalkád.
EnglishMr President, I do not want to depict a doom scenario, as has been done here.
EnglishThe Commission's reports on the ENP not only depict the real benefits of the policy of good neighbourliness, but also its challenges.
Az európai szomszédságpolitikáról szóló bizottsági jelentések nemcsak a jószomszédi politika tényleges előnyeit, hanem annak nehézségeit is ismertetik.
EnglishI do not want to depict a doom scenario for the future, nor do I want to look back in anger about the failure of Copenhagen - although I am angry.
Nem kívánok a jövőre nézve végzetes képet festeni, ahogyan az ma már megtörtént, és nem szeretnék dühödten töprengeni a koppenhágai kudarcon - bár valóban dühös vagyok.
EnglishWhat is unbelievably ironic is the period that we tried to depict in the film, the cry for democracy and social justice, repeats itself now again in Tehran.
A dolog hihetetlen iróniája, hogy az az időszak, amit a filmben akarunk megeleveníteni, a demokrácia és a társadalmi igazság utáni vágy, most visszatért Teheránban.
EnglishTherefore, if we subtract the influence of Twisk from Madouc, what remains will depict the visage of Madouc’s father, at least in general terms and perhaps blurred by discrepancies.
- Ebből következik, hogy ha Madoucból kivonjuk Twisk hatását, ami megmarad, az Madouc apjának a képe lesz, legalábbis általánosságban.