EN cutting
volume_up
{podstatné jméno}

cutting (také: chop, cut, laceration, ripping)
volume_up
vágás {podstatné jméno}
Én bizony láttam könnyeket a vágás közben.
vágás és összeállítás
cutting (také: adversity, affliction, bane, calamity)
volume_up
csapás {podstatné jméno}
cutting (také: abatement, curtailment, cut, cutback)
volume_up
csökkentés {podstatné jméno}
cutting (také: chase, cut, furrow, incision)
volume_up
bevágás {podstatné jméno}
They had come to the end of a long cutting, deep, and sheer-sided in the middle, by which the road clove its way through a stony ridge.
Épp egy hosszú, mély s a közepén meredek falú bevágás végére értek: az út itt egy köves hegygerincet metszett ketté.
cutting (také: clip, nip, short cut, slam)
volume_up
levágás {podstatné jméno}
cutting (také: crack, show-off, side, splurge)
volume_up
felvágás {podstatné jméno}
cutting (také: cut)
volume_up
forgácsolás {podstatné jméno}
cutting (také: cut, deliverance, extenuation)
volume_up
leszállítás {podstatné jméno}
cutting (také: cut)
volume_up
marás {podstatné jméno}
cutting (také: cut, engraving, gravure, section)
volume_up
metszet {podstatné jméno}
cutting (také: cut)
volume_up
réselés {podstatné jméno}
cutting (také: cut, fashion)
volume_up
szabás {podstatné jméno}
cutting
volume_up
bujtóág {podstatné jméno}
cutting (také: set, stem sucker)
volume_up
dugvány {podstatné jméno}
cutting
volume_up
irtás {podstatné jméno}
cutting (také: imposition)
volume_up
kiszabás {podstatné jméno}
cutting (také: neckline, sector, dissecting out)
volume_up
kivágás {podstatné jméno}
cutting (také: paring)
volume_up
levágott darab {podstatné jméno}
cutting
volume_up
levágott rész {podstatné jméno}
cutting (také: shakedown)
volume_up
megvágás {podstatné jméno}
cutting
volume_up
újságkivágat {podstatné jméno}
cutting
volume_up
újságkivágás {podstatné jméno}
Tacked up alongside were newspaper cuttings.
Közöttük, a falra szegezve, számtalan újságkivágás.
A többi újságkivágás is hasonló volt.
Újságkivágás volt?

Příklady použití pro "cutting" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI know you don't want this woman pruning and cutting and weeding your 3-year-olds.
Nyilván önök se akarják, hogy ez a nő nyesse, vágja, gyomlálja a porontyaikat.
EnglishA garotte kills in two ways: by strangling the victim, by cutting his throat.
A garotte kétféleképpen is öl: az egyik a fojtogatás, a másik a torok átvágása.
EnglishKenny held a knife with a twelve-inch blade and two wickedly sharp cutting edges.
ásrészt a fegyvert így elképesztően nehéz kiszedni egy elszánt ember kezéből.
EnglishAt last the usual curtain had fallen, cutting her off from past and future.
Aztán végre lehullott a szokott függöny, amely elválasztotta múlttól és jövőtől.
EnglishAddress(es) and veterinary approval number(s) (2) of approved cutting plant(s):
Az engedélyezett daraboló üzem(ek) címe(i) és állatorvosi nyilvántartási száma(i)4:
EnglishCutting off internet access is a disproportionate measure in view of the objectives.
Az internet-hozzáférés kikapcsolása a célokhoz viszonyítva aránytalan intézkedés.
EnglishSatellite overheads show that nobody's cutting the grass next to their airport.
A műholdas felvételeken látszik, hogy senki nem vágja a füvet a repülőterük mellett.
EnglishHer voice became as unpleasant as the noise of a bandsaw's cutting galvanized tin.
A hangja hirtelen olyan fülsértő lett, mintha bádogot fűrészelnének szalagfűrésszel.
EnglishCutting such spending in times of recession would also worsen an economic downturn.
Az ilyen kiadások csökkentése recesszió idején a gazdasági visszaesésen is rontana.
EnglishHe mentioned cutting us up into little bitty pieces and snacks for a crocodile.
Azt mondta, hogy felvág minket, apró darabokra és megetet a krokodilokkal.
English'The cutting of the bands on your wrists, that was smart work!' said Gimli.
- Az szép munka volt, ahogy a csuklódon sikerült a kötelet elvágnod - mondta Gimli.
EnglishBurke's stiff-fingered thrust caught him in the throat, cutting off the scream.
Burke megfeszített ujjakkal a férfi torkára csapott, mire a kiáltás azonnal abbamaradt.
EnglishBut she ditched him by cutting through a block where the Keedsler couldn't go.
De Celia lerázta: átvágott egy háztömbön, ahová a Keedsler nem követhette.
EnglishSoon their terror will overshadow the last armies of our friends, cutting off the
Iszonyúságuk hamarosan beárnyékolja barátaink utolsó hadait, eltakarja előlük a napot.
EnglishMomma Love was suddenly hacking away with a large knife on a cutting board.
Love mama egy óriási kést fogott a kezébe és dolgozni kezdett a vágódeszkán.
EnglishThe Buick began to move, its headlights cutting weakly through the swirling snow.
A Buick megindult, a reflektor gyenge fénysugarat lövellt a hófüggönybe.
EnglishIt may well be more effective than cutting the pay of someone who earns EUR 1 000.
Valószínűleg jóval hatékonyabb lenne, mint csökkenteni az 1000 eurót keresők fizetését.
EnglishThe key words for European businesses must be cutting-edge research and development.
Az európai üzletek számára a kulcsszó a legmodernebb kutatás és fejlesztés.
EnglishThirdly, on the subject of cutting red tape, not enough has happened in that respect.
Harmadszor a bürokrácia kérdésével kapcsolatban, kevés történt ezen a téren.
EnglishDuring cutting the temperature of the building must not exceed + 10 °C.
34. A darabolás alatt az épület hőmérséklete nem haladhatja meg a +10°C-ot.