EN cuff
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

cuff
volume_up
kézelő {podstatné jméno}
She wore a long robe, the wool dyed midnight blue, with gold-threaded patterns adorning cuffs and brocade.
Hosszú ruhát viselt, a gyapjú kékre volt festve, aranyhímzés és brokát kézelő díszítette.
The soft dove-coloured tones other dress, the white collar and cuffs, the neat waves of hair, the faint Mona Lisa smile.
A galambszürke ruha, a fehér gallér és kézelő, a szép hullámba fésült csillogó haj, a rejtelmes Mona Lisa-mosoly.
The sleeves were gorgeously old-fashioned, gathered around the small of her upper arms and then ballooning to the cuffs that fitted tightly at the wrists.
A ruhához elragadóan régimódi ujj tartozott, felkarban szűkített, onnan puffos, míg a kézelő megint csak szorosan tapadt a csuklóhoz.
cuff (také: do, hem, hoo-ha, hype)
volume_up
felhajtás {podstatné jméno}
cuff (také: bash)
volume_up
arculütés {podstatné jméno}
cuff (také: bash, blow, buffet, punch)
volume_up
ökölcsapás {podstatné jméno}
cuff (také: buffet, clip, clout, cut)
volume_up
pofon {podstatné jméno}
123 Kham saw Neko smile before planting a kick into the midriff of the one who had been about to cuff him.
Kham látta, hogy Neko elvigyorodott, és gyomorszájon rúgta az őt pofon ütni akaró bicskást.
Kham cuffed her and Ratstomper stumbled back into the wall.
Kham pofon csapta, Patkánylapító pedig nekizuhant a falnak.
A moment later the earth jolted, there was a rushing sound in the air, and the top of the thicket was cuffed as with a gigantic hand.
Egy pillanattal később a föld megrengett, zuhanás zaja hallatszott a levegőben, a fák tetejét mintha egy óriás keze pofon vágta volna.
cuff (také: cup, sleeve, socket)
volume_up
karmantyú {podstatné jméno}
cuff
volume_up
nyakleves {podstatné jméno}

2. móda & oblékání

cuff
volume_up
mandzsetta {podstatné jméno}
He picked up the coat and showed the edges of the dark blue cuffs.
Felemelte a kabátot és a sötétkék mandzsetta szélére mutatott.
He wore a beautifully tailored suit with narrow trousers and a jacket whose sleeves showed a hint of lace at the cuffs.
Tökéletesen szabott ruhát, feszes nadrágot viselt, a zakója ujjából, szinte csak sejtésként, csipkés mandzsetta villant elő.
cuff
volume_up
hajtóka {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "cuff":

cuff

Příklady použití pro "cuff" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishO'Bannion knelt before him and quickly snapped a cuff on Howard's right wrist.
O'Bannion Howard elé térdelt, és gyorsan a jobb csuklójára kattintotta a bilincset.
EnglishI caught my cuff button in her hair one night outside on the terrace, I remember.
Beleakadt a mandzsettagombom a hajába egyik este a teraszon, már emlékszem.
EnglishThen, with a slight smile, he drew back the cuff of his left coat-sleeve.
Az is lehetséges, hogy ez az ember csak néhány héttel ezelőtt lett felfogadva.
EnglishIn that case, murmured Inspector Leach, the fair hair would be on the cuff.
Ha így áll a dolog motyogta Leach felügyelő , akkor a szőke haj lenne a mandzsettán.
EnglishShe opened her eyes and looked at the cuff which enclosed her right wrist.
Jessie kinyitotta szemét, és a jobb csuklóját körülölelő karperecre nézett.
EnglishRunt of the litter, he would say, and then cuff Jack lovingly and laugh.
"A vakarcs a fészekaljban" mondogatta, szeretettel nyakon verte Jacket, és nevetett.
EnglishTrying not to hurt her, Sam unsnapped the cuff and rolled back her sleeve.
Sam óvatosan, nehogy újabb fájdalmakat okozzon, kigombolta, és felgyűrte Hart ingujját.
EnglishAlan unbuttoned the right cuff of his khaki shirt and pushed the sleeve up.
- Alan azzal kigombolta homokszín ingének kézelőjét, és fölhúzta alsókarján az ingujjat.
EnglishAt his side, Drifter growled in an unfriendly manner, and the old man gave him a warning cuff.
Himpellér barátságtalanul morgott mellette; az öregember ráhúzott, hogy nyughasson.
EnglishOn the gloaming white lace of his cuff an angry red spot appeared.
Hirtelen ránézett hófehér csipkemandzsettájára, melyen vérvörös folt éktelenkedett.
English'Man, you can't - ' 'Get in, Brian, or I'll put you up against the car and cuff you.
- Befelé, Brian, különben a kocsinak döntelek, és megbilincsellek!
EnglishThe man's silver watch, and his cuff links which had tiny diamonds embedded in them.
Hozzá ezüstékszert: a házigazda ezüstóráját, parányi gyémántokkal kirakott, ezüst kézelőgombjait.
EnglishYou can tell that from the gold star and two brown stripes on the cuff of his left sleeve.
Ezt a bal ruhaujja hajtókáján lévő aranycsillagból és a két barna sávból lehet megállapítani.
EnglishHe tried to clamp the other cuff on the special strut beside the passenger seat and missed.
Megpróbálta rákattintani a bilincs másik felét az utasülés mögötti rúdra, de nem találta el.
EnglishThe fat partner had one of my wrists in his free hand, and he was trying gamely to cuff me to the chair.
A dagadt megragadta az egyik csuklómat, és bénán megpróbált a fotelhez bilincselni.
EnglishI am sorry, but I cannot give an off-the-cuff answer to that question.
Sajnálom, de erre a kérdésre nem tudok rögtönzött választ adni.
EnglishBut strictly on the cuff Im willing to bet he never did see it and that he never heard of Mildred Haviland.
De fogadni mernék, hogy Bill sosem látta, és sosem hallott Mildred Havilandről.
EnglishThat is of enormous importance, said Holmes, making a note upon his shirt-cuff.
- Ez fontos - mondta Holmes, és felírta a kézelőjére.
EnglishHe slid back his pristine cuff to reveal a multi-function watch.
A férfi felhajtotta elegáns mandzsettáját és felfedte az alatta lapuló, többfunkciós karórát.
EnglishMr Goby rubbed his nose and told his left cuff about Mrs Shane.
- Goby úr megvakarta az orrát, és megkezdte előadását Mrs. Shane-ről a bal kézelője számára.