anglicko-maďarsko překlad pro "controversy"

EN

"controversy" maďarský překlad

volume_up
controversy {podstatné jméno}

EN controversy
volume_up
{podstatné jméno}

controversy (také: argument, contention, contest, debate)
volume_up
vita {podstatné jméno}
(Laughter) I just wrote an essay on happiness, and there was a controversy.
(Nevetés) Nemrég írtam egy esszét a boldogságról, és rögtön vita kerekedett vele kapcsolatban.
Much controversy has surrounded the legal basis of the programme.
Vita övezte a program jogi megalapozottságát.
Otherwise it does not make any sense as regards what the controversy is.
Különben nem derül ki a vita tárgya.
controversy (také: kink, problem, question, proposition)
volume_up
probléma {podstatné jméno}
And this then has given rise to unprecedented and unexpected moral controversy.
És ezután egy példátlan, nem várt morális probléma lépett fel.
Controversy has erupted over the building permits granted by the mayors, who have been made personally responsible for the deaths that have occurred in their municipalities.
Probléma merült fel a polgármesterek által kiadott építési engedélyekkel kapcsolatban, akiket most a körzeteikben történt halálesetek miatt személyes felelősséggel vádolnak.

Synonyma (anglicky) pro "controversy":

controversy

Příklady použití pro "controversy" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMost of these issues have been dealt with, as I have said, without controversy.
E kérdések többségének tárgyalása, ahogyan azt már említettem, egyetértésben folyt.
EnglishThis is a sensitive point that has also caused some controversy within the Commission.
Ez egy olyan kényes kérdés, amely már a Bizottságon belül is vitákhoz vezetett.
EnglishSome sort of controversy had surrounded Lightner's death, but I never knew what it was.
Valamilyen homály vette körül Lightner halálát, de én sose tudtam meg, mi volt az.
EnglishThis is the real controversy or dilemma that we will have to resolve tomorrow.
Ez az igazi ellentmondás vagy dilemma, amelynek holnap meg kell oldódnia.
EnglishWe already know, however, that the issue will arouse great interest as well as controversy.
Mára tudjuk, hogy a kérdés nagy érdeklődésre tarthat számot, továbbá vitát vált ki.
EnglishHe had to diffuse the controversy and bolster Pac-Rim's devastated reputation.
Szét kellett oszlatnia az ellentmondásokat, és helyreállítani a Pac-Rim megtépázott babérjait.
EnglishI have advised your father and your brothers to keep out of all controversy.
Apjaurának és fivéreinek is azt tanácsoltam, hogy tartsák távol magukat minden felfordulástól.
EnglishLet us take the controversy over the regulation of CO2 emissions from cars as just one example.
Vegyük csak példaként a gépjárművek CO2 kibocsátásával foglalkozó rendeletet.
EnglishThe assumption of power and the decision of the Supreme Court have aroused universal controversy.
A hatalmi elbizakodottság és a Legfelsőbb Bíróság döntése általános vitát váltott ki.
EnglishThe Goldstone report is a document which has created a great deal of emotion and controversy.
A Goldstone-jelentés egy olyan dokumentum, amely rengeteg érzelmet és vitát eredményezett.
EnglishThe inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
Az ipari halászati egységek ellenőrzése szintén vitát váltott ki.
EnglishWomen old and young, and men in suits, and voices raised in controversy.
Öreg és fiatal asszonyok, öltönyös férfiak, ingerült hangzavar.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Szeretnék tisztázni néhány pontot, amely vitára adott okot.
EnglishThe second question that gave rise to some controversy was speaking time.
A második kérdés, amely vitára adott okot a beszédidő volt.
EnglishThe case of Madeleine McCann has aroused a lot of interest and, indeed, controversy.
Madeleine McCann esete nagy érdeklődést és vitát szült.
EnglishIt is therefore appropriate to begin by assessing the controversy.
Helyén való tehát, hogy hozzálássunk az viták értékeléséhez.
EnglishI regret all of the controversy that has surrounded this report.
Sajnálok minden ellentmondást, amely ezt a jelentés övezte.
EnglishIt was just the kind of controversy magazines love.
A levél hangja éppen olyan volt, amilyet az efféle folyóiratok imádnak.
EnglishSo a lot of people have heard about the Wikipedia Bush-Kerry controversy.
Sokan hallottak a Wikipédiás Bush-Kerry vitáról.
EnglishA great controversy raged; the priests wanted us put to death.
Haiman elmondta ugyanazt, amit már tudtunk a szellemektől.