anglicko-maďarsko překlad pro "condemnation"

EN

"condemnation" maďarský překlad

volume_up
condemnation {podstatné jméno}

EN condemnation
volume_up
{podstatné jméno}

condemnation (také: disapprobation, doom, damning)
volume_up
elítélés {podstatné jméno}
I very much welcome the inclusion and adoption of this condemnation in the joint motion for a resolution.
Teljes mértékben támogatom az elítélés állásfoglalásra irányuló indítványba foglalását és elfogadását.
As far as Europe is concerned, condemnation and the simple isolation of Myanmar are not enough.
Ami Európát illeti, az elítélés és Mianmar egyszerű elszigetelése nem elegendő.
Despite widespread international condemnation, the Burmese generals are maintaining their criminal course of action.
Az egyre terjedő nemzetközi elítélés ellenére, a burmai tábornokok kitartanak eddig követett útjukon.
condemnation (také: brand)
volume_up
megbélyegzés {podstatné jméno}
This has been the work of a certain kind of press, because sin, defamation, and condemnation are what it thrives on.
Ez egy bizonyos sajtó munkájának a következménye, mert a bűn, a rágalmazás és a megbélyegzés olyan, mint amiből fakad.
condemnation (také: dismissal, rejection, repudiation, set-down)
volume_up
elutasítás {podstatné jméno}
Likewise, this condemnation extends to any kind of discrimination and intolerance based on religion and faith against practitioners of a religion.
Ez az elutasítás kiterjed valamennyi, valláson és hiten alapuló hátrányos megkülönböztetésre és intoleranciára egyes vallások gyakorlói ellen.
condemnation (také: damning)
volume_up
kárhoztatás {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "condemnation":

condemnation

Příklady použití pro "condemnation" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishStuart was eyeing both of them with the same deliberate condemnation and disgust.
Stuart ugyanazzal a leplezetlen rosszallással és megvetéssel méregette őket.
EnglishWe will fight this and we will never cease our condemnation of this barbarity.
Ez ellen harcolni fogunk, és nem szűnünk meg elítélni ezt a kegyetlenséget.
EnglishUsing live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Az éles lőszerek használatára nincs mentség; kategorikusan el kell ítélni azt.
EnglishI thank you for your condemnation of the massacre in Camp Ashraf on 8 April 2011.
Köszönöm, hogy elítélte a 2011. április 8-án, az asrafi menekülttáborban történt mészárlást.
EnglishI can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
Az európai biztonság és védelem szempontjából ennél nagyobb kárhozatot el sem tudok képzelni.
EnglishWhat happened on 8 April is deplorable and has, and had, my strongest condemnation.
Az április 8-án történtek sajnálatosak, és ezeket a leghatározottabban elítélem és elítéltem.
EnglishThose who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
Akik ezt a tettet elkövették, bizonyára nem fogják hallani az elítélő szavaimat.
EnglishHis relentless refusal to respect the voters' wishes merits strong condemnation.
Súlyosan el kell ítélnünk azért, hogy nem volt hajlandó tiszteltben tartani a választók akaratát.
EnglishIt also did not do so in order to gain political return from this condemnation.
Hasonlóképpen nem volt célunk az sem, hogy e hibák hangsúlyozásából politikai tőkét kovácsoljunk.
EnglishI was speechless as I heard the condemnation; my fear, my sorrow lay beyond my reach.
Torkomon akadt a szó az ítélet hallatán; meg nem mondhatom, mekkora volt bánatom és rettegésem.
English. - I am 'overjoyed' by the number of loud statements and expressions of condemnation!
írásban. - Le vagyok nyűgözve a zajos nyilatkozatok és bírálatok számától!
EnglishThis was a very clear and strong message of condemnation to the authorities.
Ez igen világos és határozott üzenet a hatóságok felé, amelyben elítéljük ezeket a cselekményeket.
EnglishHe could see it in the way that Michael looked at her-without condemnation, but with a quiet awe.
Abból látta, ahogy Michael nézte a feleségét - ítélkezés nélkül, csendes megilletődéssel.
EnglishThis brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
A leghatározottabban elítéljük ezt a durva támadást, amelyet nem az anyagi haszon motivált.
EnglishWe call for the explicit condemnation of the repression of the demonstration.
Követeljük a tüntetés leverésének határozott elítélését.
EnglishOf all the undemocratic states only Zimbabwe has received the condemnation of the EU and the United States.
Ezek közül az EU és az Egyesült Államok eddig csupán Zimbabwét ítélte el ezért.
EnglishNo amount of condemnation of any party to the conflict will solve that.
Ezt nem oldja meg, ha elítéljük a konfliktusban részt vevő feleket, akármilyen határozottan is tesszük.
EnglishThese demand our engagement, condemnation and action.
Ezekkel törődnünk kell, el kell ítélnünk őket, és fel kell lépnünk ellenük.
EnglishHowever, this condemnation should not be limited just to words.
Az elítélésnek azonban nem szabad csupán szavakra korlátozódnia.
EnglishCondemnation aside, however, we must go beyond mere declarations, otherwise they just become a mantra.
Nem elég azonban, ha elítéljük, és ha nyilatkozatokat adunk ki; nem elég, ha csak beszélünk.