EN concussion
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

concussion (také: coercion, force)
volume_up
kényszerítés {podstatné jméno}
concussion (také: jar, jerk, jolt, shock)
volume_up
rázkódás {podstatné jméno}
The concussion threw half of the Aegis crew members to the deck.
A rázkódás az Aegis kezelőinek felét leverte a lábáról.

2. medicína

concussion (také: concussion of the brain)
volume_up
agyrázkódás {podstatné jméno}
The definition of concussion doesn't actually require a loss of consciousness.
Definíció szerint az agyrázkódás nem feltétlenül jár eszméletvesztéssel.
What you got-two broke legs, concussion, coupla puncture wounds?
- Na nézzük: két törött láb, agyrázkódás, néhány zúzódás?
Azt mondja az orvos, agyrázkódás.

3. psychologie

concussion
volume_up
megrázkódtatás {podstatné jméno}
The concussion knocked all the negro's conditioning into a cocked hat.
A megrázkódtatás teljesen összezavarta a néger kondicionálását.
Either the concussion had broken it or it had stopped.
Vagy a megrázkódtatás törte el, vagy csak megállt.
concussion
volume_up
megrázkódás {podstatné jméno}
concussion
volume_up
sokk {podstatné jméno}

Příklady použití pro "concussion" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishJohn and has concussion.
A jelek szerint elütötte egy autó Milton St. Johnnál és agyrázkódást szenvedett.
EnglishAfter a few seconds the boat's stasis field released with a loud concussion.
Néhány másodperc múlva a hajó sztázismezeje hangos robbanással megadta magát.
EnglishIf you've got concussion you don't know what's happening and it doesn't matter to you.
Ha az embernek agyrázkódása van, nem tudja és nem érdekli, mi történik körülötte.
EnglishA sound reached his ears, then: a concussion of the air, as of vast wings flapping.
Egy hangot hallott, majd szellő susogását és óriási szárnyak csapkodását.
EnglishThe steel sledge struck the wall with the blunt concussion of stones struck under water.
Az acélkalapács tompa rázkódással püfölte a követ, mintha víz alatt dolgozna.
EnglishBehind them a dolmen exploded, the concussion thundering through the bedrock underfoot.
Mögöttük egy dolmen felrobbant, s a robbanásba a talaj is beleremegett a lábuk alatt.
EnglishA woman I knew had concussion during the war, said Miss Gilchrist conversationally.
- Ismertem egy hölgyet, aki agyrázkódást kapott a háborúban - csicsergett Gilchrist kisasszony.
EnglishThree, she said, aware that he was testing her for signs of a concussion.
Tudta, hogy a férfi azt próbálja kideríteni, nincs-e agyrázkódása.
English1 he concussion struck Drew a millisecond before he heard the actual sound of the blast.
A lökéshullám a másodperc töredékénél előbb érte el Drew-t, mint ahogy meghallotta a robbanást.
EnglishHe says you've come to no real harm, says it's mild concussion.
Azt mondja, nem esett különösebb baja, csak egy kis agyrázkódása van.
EnglishHe said you had a concussion and second-degree burns.
Õ azt állapította meg, hogy agyrázkódást és másodfokú égési sérüléseket szenvedtél.
EnglishI know it does happen that way in concussion, she murmured.
Tudom, hogy agyrázkódásnál előfordul ilyes-mi motyogta, Nem mondott semmi... használhatót?
EnglishMoments later a loud concussion sent booming echoes through the shallows.
Néhány pillanat múlva zajos robbanás rázta meg a vizet.
EnglishHe put her in the hospital with a serious concussion.
A fickó a lányt kórházba jutatta, a lány nagyon komoly agyrázkódást kapott.
EnglishStaggering from the blow and concussion, but coldly, gladly sane, he looked at the wreckage.
A robbanástól és a megrázkódtatástól támolyogva, ám hideg fővel és derűs józansággal nézte a roncsokat.
EnglishCertainly not, said Canon Pennyfather, not with concussion.
Persze hogy nem mondta Pennyfather kanonok , ha agyrázkódásom van.
EnglishThe concussion exploded a bomb of stars inside his head and he felt the rough floor grinding his face.
Az ütés csillagszórót lobbantott fel koponyájában; érezte, képét végighorzsolja a durva padló.
EnglishCome around to the hospital and let me check that concussion.
Lépj majd át a kórházba, hadd nézzem meg az agyrázkódásodat.
EnglishThe dull concussion of a distant explosion made Foyle stiffen.
Egy távoli robbanás tompa rázkódására Foyle megmerevedett.
EnglishShe has a concussion and a broken humerus, and, well, some internal bleeding.
00:50:21.32,00:50:24.48 Agyrázkódást kapott és eltört a vállcsontja, 00:50:24.56,00:50:27.68 és van némi belső vérzés.