anglicko-maďarsko překlad pro "concert"

EN

"concert" maďarský překlad

volume_up
concert {podstatné jméno}

EN concert
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

concert (také: accord, accordance, concord, concurrence)
volume_up
egyetértés {podstatné jméno}
concert (také: accord, chime, concord, conformity)
volume_up
összhang {podstatné jméno}

2. hudba

concert
volume_up
koncert {podstatné jméno}
Act I was The Concert, where The King pulled her up on stage to dance with him.
A második a Zöld Szoba a Koncert után, ezt követte harmadikként a Limuzinban.
The concert will probably be the single most important cultural event on the whole Orbital this year.'
Valószínleg ez a koncert az év legnagyobb szabású kulturális eseménye.
Hell, maybe she'd rent a motel room when the concert happened, so she could watch it on TV.
Majd esetleg kivesz a koncert alatt egy motelszobát, hogy onnan nézhesse a tévén.
concert
volume_up
hangverseny {podstatné jméno}
Throughout the concert, he would stand guard by the apparatus.
A hangverseny folyamán végig őrt állt a készülék mellett.
Unk scuttled down through the caves until he came upon Boaz's concert for the harmoniums.
Unk addig csoszogott a barlangrendszerben, míg meg nem érkezett a hangverseny színhelyérc.
The third thing that happened that year was a concert at the Municipal Auditorium.
A harmadik dolog ugyanabban az évben egy hangverseny volt a Városi Zenecsarnokban.

Příklady použití pro "concert" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

English'If I really have to I can make sure there are several avatars there at the concert.
Ha valóban szükség van rá, több avatárral is képviseltethetem magam a koncerten.
EnglishDid Vernon Brown ever play better trombone than the night of the Carnegie concert?
- Játszott Vernon Brown valaha jobban a pozaunján, mint a Carnegie Hall-beli estén?
EnglishWell, concert season doesn't start for me until next month, Sissy ob- served.
Hát, számomra csak a jövő hónapban indul a koncertszezon jegyezte meg Sissy.
EnglishNow we enter what must be... the most beautiful concert hall of all the universe!
Most lépünk be oda, ahol a galaxis legcsodásabb koncertterme található.
EnglishAnd on account of that, no power on earth could induce me to attend this concert.
Épp ezért nincs a földön az az erő, amely odavihetne erre a koncertre.
EnglishWell, Reggie, to be perfectly honest, I can't see you at a rap concert.
- Hát nehezen tudom elképzelni, ahogy ott tetszik őrjöngeni egy rapkoncerten.
English'I think Mahrai Ziller's presence at the concert is of more importance than mine.
Mahrai Ziller jelenlétére minden bizonnyal nagyobb szükség van holnap este, mint az enyémre.
EnglishA regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
Egy olyan rezsimnek, amely tüzet nyit saját polgáraira nincs helye a nemzetek összefogásában.
EnglishThe two formed a concert, anger building as if reflected from hard walls.
Hari tudta, csak úgy segíthet a feleségén, ha visszatér a saját testébe.
EnglishIt was his first concert in the series, and he was new to this audience.
A nézők az illem által megkívánt minimumnál is gyengébb tapssal fogadták.
EnglishIt was a few years ago, but I sort of remembered this story, and I told it at a concert.
Jó pár éve volt, de emlékszem erre a sztorira, elmeséltem egy koncerten.
EnglishExaltation and achievement, ambition and greed, all acting in self-serving concert.
Lelkesedés, teljesítményorientáltság, ambíció és mohóság, s mindez ugyanazt a célt szolgálja.
English'Tersono would like me to try and argue you into attending the concert,' Kabe told Ziller.
Tersono azt szeretné, gyzzelek meg, hogy menj el a koncertre mondta Kabe a kelgirnek.
EnglishThe concert was not for many nights, and he would see Lestat then, if he chose....
Nem sok éjszaka van már hátra a koncertig, akkor találkozhat Lestat-al, ha úgy tartja kedve...
EnglishBut the one who came to the concert-David Talbot, the older one-he fascinates me.
Viszont egészen elragadónak találom azt, aki eljött a koncertre.
EnglishThe concert hall went berserk with cheering and shouts of Bravo!
Fergeteges tapsorkán szabadult el a nézőtéren, hangos bravó-kkal teletűzdelve.
EnglishYou know how long it has been since I've been to a proper concert? she retorted.
Tudod, milyen rég voltam már rendes koncerten? felelte Irina.
English'Could I get to Aquime and back in time to catch the start of the concert?'
El tudsz valahogy juttatni Aquime-be, hogy még idben visszaérjek?
EnglishI listened to the albums and pondered in silence the concert video tapes.
Lemezeket hallgattam, és némán tanulmányoztam a koncertek videóit.
EnglishIndeed, let me just remind you: the Community was moving in concert with these events.
Valóban, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a Közösség az eseményekkel összhangban cselekedett.