anglicko-maďarsko překlad pro "compact"

EN

"compact" maďarský překlad

volume_up
compact {podstatné jméno}
volume_up
compact {příd. jm.}

EN compact
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

compact (také: agreement, arrangement, compromise, pact)
volume_up
megállapodás {podstatné jméno}
But the compact concerned Melancthe, and now she is beyond need.
A megállapodás azonban Melancthe-ra vonatkozott, aki most igencsak nagy bajban van.
The ‘compact’, as you put it, was only loose talk over wine.
A "megállapodás", ahogy te nevezed, csupán könnyed beszélgetés volt egy kupa bor felett.
compact (také: concord, contract, covenant, engagement)
volume_up
szerződés {podstatné jméno}
The compact we made with the Younger Gods was not that specific.'
A fiatal istenekkel kötött szerződés nem volt ennyire konkrét.
The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (popularly known as the 'fiscal compact') enters into force.
Hatályba lép a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (más néven a költségvetési paktum).
volume_up
egyezség {podstatné jméno}

2. móda & oblékání

compact
volume_up
púdertartó {podstatné jméno}

Příklady použití pro "compact" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd if we look at what those settlements were like, we see they were compact.
És ha megnézzük milyenek voltak ezek a települések, látjuk, hogy tömörek voltak.
EnglishJACK UNDERHALL is a compact little man with a clipped mustache and clipped speech.
Jack Underhall határozott kis ember, ápolt bajusszal és pattogós beszéddel.
EnglishThe full-body insert for heating and cooling was a compact bulge in his right hip pocket.
A teljes beépített hűtő-fűtő berendezés elfért a jobb csípőjén dudorodó zsebben.
EnglishMedium height, compact and fit-looking, with a ready smile, nut-brown hair, and hazel eyes.
Középmagas, izmos és kisportolt, könnyen mosolyog, a haja és a szeme dióbarna.
EnglishHis precise movements, compact frame, and narrow face reminded Cale of Riven.
Zömök termete, pontos, előre kiszámított mozdulatai és keskeny arca Rivenre emlékeztették.
EnglishA little to the side of the road ahead of her was a kind of small compact hill or knob.
Előtte, az út mellett, volt egy kis hegy, vagy inkább egy kerekded domb.
EnglishThe compact Sanyo 8mm camcorder that had captured the death was Tom Vadance’s toy.
A Sanyo 8 mm-es kompakt kamera, ami rögzítette Nora halálát, Tom Vadance játékszere volt.
EnglishYou must honour the compact you made with Zagzig the shybalt.”
Be kell tartanod a megállapodást, amit Zagziggel, a shybalttal kötöttél.
EnglishItŽs a lot more compact than the flaming sword, but not nearly as impressive.
Kompaktabb, mint a tüzes pallos, de közel se olyan látványos.
EnglishDo you wish to compact all local and offline folders to save disk space?
Szeretné tömöríteni az összes helyi és helyben tárolt mappát, hogy lemezhelyet takarítson meg?
EnglishCambry also lunged, got one of the compact assault rifles, then had it snatched out of his hands.
Cambry is nekilendült, fölkapta az egyik karabélyt, de kitépték a kezéből.
EnglishData spilled into the compact new container, After only a few moments, their mission was complete.
A mágneslemezt elrejtették, majd visszabújtak a szellőzőrendszer járatába.
EnglishThey converged to a compact mass with Corbell in the middle, and it was Corbell who was afraid.
Corbell köré sereglettek sűrű tömegként, és Corbell volt az, aki félt.
EnglishFrom an inside jacket pocket, he produced a stiletto and a compact kit of scalpels and other instruments.
Zakója belső zsebéből elővett egy tőrt, egy szikekészletet és még néhány eszközt.
EnglishThe latter leaned forward and presented a small enamel powder compact.
Az előrehajolt, és egy kis zománcozott púderdobozt nyújtott át.
EnglishTheir packs were necessarily compact, in accord with the Valemen's small size.
Csomagjaik termetükhöz illően, célszerűen aprók voltak.
EnglishThe MiG was amazingly small and compact, resembling a twin-tailed American F-16 fighter.
A MIG valószínűtlenül kicsi volt, nagyon hasonlított a duplafarkú amerikai F-16-os vadászbombázóra.
EnglishA more compact swarm of objects that sparkled madly under laser illumination from the Pride of Rhodia.
A Rhodia Büszkeségének lézerreflektorai alatt bonyolult tárgyak szikráztak.
EnglishAutomatically compact folders (expunges deleted messages)
A mappák automatikus tömörítése (a törlésre kijelölt elemek eltávolítása)
EnglishSeeing a light come on in a downstairs window, I felt my muscles compact.
Sűrűbb lett az alkony, az izmaim megfeszültek, amikor az egyik lenti ablakból fényt láttam kiszűrődni.