anglicko-maďarsko překlad pro "comic"

EN

"comic" maďarský překlad

volume_up
comic {příd. jm.}

EN comic
volume_up
{přídavné jméno}

comic (také: comical, funny, ludicrous)
volume_up
komikus {příd. jm.}
He'd clearly been forgotten: his part in the proceedings was purely comic relief.
Teljesen megfeledkezett róla: részvétele az eseményékben pusztán csak komikus közjáték volt.
I comprehend perfectly; you have referred to me as comic - as, perhaps, ridiculous now and then?
- Ó, teljesen megértem; azt írta rólam, hogy komikus vagyok ... itt-ott talán azt, hogy csodabogár?
Comic my foot, said Superintendent Battle.
Na ne mondd már, hogy komikus mondta Battle.
comic (také: comical, entertaining, funny, rich)
volume_up
mulatságos {příd. jm.}
Really, a very comic personality, he thought.
Mulatságos figura gondolta.
Common people could own their own copies of Sacred Scripture, books of the Holy Hours, books of comic stories and pretty poems.
Közembereknek is lehetett saját Bibliájuk, hóráskönyvük, olvashattak mulatságos meséket és szép verseket.
If McCarthy was offended by the Beav's litany of mostly comic profanity, that was outweighed by Beav's considerable charm.
Ha McCarthy megbotránkozott is Beav javarészt mulatságos trágárságainak litániáján, ezt bizonyosan legyőzte Beav kedvessége.
comic (také: funny)
volume_up
vicces {příd. jm.}
comic (také: beaming, blithe, buoyant, cheery)
volume_up
vidám {příd. jm.}
comic (také: comical, facetious, funny, jocular)
volume_up
tréfás {příd. jm.}
He had an enormous voice, a comic face, and great fertility of invention.
Roppant hangja, tréfás arca és találékony esze volt.
Much to my disgust I was dragged into this business, by being dressed up as the comic porter.
Legnagyobb elkeseredésemre engem is bevontak ebbe az ügybe, tréfás portásnak kellett felöltöznöm.
Holmes shrugged his shoulders with a glance of comic resignation towards the Colonel, and the talk drifted away into less dangerous channels.
Holmes vállat vont, tréfás és lemondó pillantást vetett az ezredesre, és a beszélgetés kevésbé veszélyes kérdések felé kanyarodott.
comic
volume_up
vígjátéki {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "comic":

comic

Příklady použití pro "comic" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat explains why I dreamed about the hideous figure of Death in this comic book.
Ez megmagyarázza, hogy miért álmodom egyfolytában arról a rettenetes Halál-figuráról.
EnglishIt was nothing he hadn't seen in comic books by the age of six; or on a ghost-train ride.
Sem a testükön tátongó különféle rések, sem lemetszett vagy megcsonkított tagjaik.
EnglishIn the first moment it was annoying, and then it was comic: How silly!
Az első pillanatban bosszankodott, aztán nevetségesnek érezte az egészet: micsoda hülyeség!
EnglishWhy did people insist that if you were comic you couldn't also be serious?
Miért gondolják az emberek, hogy aki "humoros"", az nem lehet "komoly""?
EnglishThe comic book called Tweety and Sylvester was open on the table before Boaz.
A Csőri és Macs című képregény nyitva hevert Boaz előtt az asztalon.
EnglishA few months earlier no one would have seen anything comic in a woman handling a gun.
Néhány hónappal azelőtt senki sem látott volna semmi nevetségeset egy fegyvert kezelő nőben.
Englishcomic books, the baseball cards, the antique kaleidoscopeswere all gone.
Akkor vette elő legkeresettebb cikkét, az igazit, minden vágyak végét.
EnglishMiramax is starting production this Friday... on their adaptation of underground comic fave...
"Belső hír szerint pénteken kezdik a Bunkóman és Gyökér képregény alapján."
EnglishOf course, the ' comic' with that on it would have to be taken away.
Azt a képregényt, amelyre ez volt felírva, természetesen eltávolították.
Englishpathetic, sad-eyed, dimpled, comic-fat pudgy man seemed an unlikely perpetrator of matricide.
Ez a szánalmas, szomorú szemű, köpcös férfi anyagyilkosságot követett el.
EnglishThat must be the one who reads the comic books to the others, Al didn't observe out loud.
Õ lehet az, aki felolvassa a képregényeket a többieknek, gondolta Al.
EnglishIf this wasn't a case of comic-book psychology, she didn't know what was.
Illusztráció egy elemi szintű pszichológiai kézikönyvhöz, gondolta.
EnglishYou two testosterone-seething, he-man comic book fans finish up with this.
Na, ti két címeres, hű-de-tuti-vagyok mániás, abbhagy, de azonnal!
EnglishBecause he preferred comic magic, he had avoided mysterious-sounding names.
Õ leginkább humoros bűvészkedéssel foglalkozott, ezért kerülni akarta a misztikusan hangzó neveket.
EnglishThey were sounds like something you might read in a comic book: Hee-hee-hee, aaah-hah-hah-hah.
Olyan hangokat adott ki magából, mint amilyeneket a képregények feliratain látni: Ho-ho-hó!
EnglishMy father, not because he was stingy, but because he was suspicious of comic strips, tried to beg off.
Az apám nem volt fösvény, de talán gyanúsnak találta a képregényeket, és húzódozott.
EnglishThe only things to read on board were two comic books left behind by the shipfitters.
Más olvasnivaló nem akadt a fedélzeten, csak két képregényfüzet, amelyet a hajóácsok felejtettek ott.
EnglishHalf of Jackie's Vegas act involved the hypnotizing and comic exploitation of audience members.
Jackie vegasi műsora elsősorban a nézőközönség hipnotizálásából és mókás kirablásából állt.
EnglishIn the carton were two stacks of comic books, and the two issues on top sported gruesome, full-color covers.
A dobozban két köteg képregény volt, a címlapokon fej nélküli, vérző alakokkal.
EnglishYou know I had thesame feelingwhen Isaw a comic book about the Pope.
Ugyanezt éreztem, mikor megláttam egy képregényt a Pápáról.