EN to come across
volume_up
{sloveso}

to come across (také: to take, to catch on, to click, to make a hit)
to come across (také: to chance upon, to come upon, to hit)
ráakad egy részre
csatlakozik vki véleményéhez
to come across (také: to discern, to espy, to glimpse, to perceive)
rászánja magát, hogy megmondja az igazságot
to come across (také: to profess, to evidence, to spill one's guts)
volume_up
vall {sl.}
to come across

Podobné překlady pro "to come across" maďarsky

to come sloveso
across předložka

Příklady použití pro "to come across" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd to a jaded medical man it is very refreshing to come across such perfect health.
És a fásult orvosi szemnek roppant üdítő ilyen tökéletes egészséggel találkozni.
EnglishHave you ever come across a race of people that used snake venom as an arrow poison?
Találkozott-e valaha olyan emberekkel, akik kígyóméreggel kenik be a nyilaikat?
EnglishIf they wanted to come south across that river, I hope they can swim in the cold.
Ha át akarnának kelni a folyón, akkor a hideg vízben úszva kell megtenniük.
EnglishBut they can't control the rumors that come across the border, said Ritter.
A határon átszivárgó hírekkel szemben viszont tehetetlenek vette át a szót Ritter.
EnglishThe poison is very rare, since the nomads uproot every bush they come across.
A méreg valóban nagyon ritka, mivel a nomádok minden útjukba akadó bokrot kiirtanak.
EnglishI know her quite well, and I fancy I must have come across Mademoiselle at the château.
Nagyon jól ismerem, s azt hiszem, a kisasszonnyal is találkoztam a kastélyban.
EnglishA lot of young ladies I come across have a lot of trouble with their mothers.
Akárhány ifjú hölggyel találkozom, mindnek rengeteg baja volt a mamájával.
EnglishIf you happen to come across this house, he said in Armenian, let me know where it is.
Ha véletlenül utadba kerülne ez a ház mondta nekem örményül , tudasd velem, hol van.
EnglishBut who had come now, rushing out across the flags, was it the red-haired witch, Mona?
De ki jön most, ki rohan a köveken át, csak nem a vörös boszorkány, Mona?
EnglishFrom inside he heard claws come clicking rapidly across a wooden floor, but nothing else.
Meg is tette, de bentről nem hallott egyebet, mint kaparászást a hajópadlón.
EnglishMalone, it may be that you have come across one or the other of these children.
Nos, dr. Malone, lehetséges, hogy ön találkozott az említett gyermekek valamelyikével.
EnglishHe's good at administration, one of the most agile thinkers I've ever come across.
Az irányítás is remekül megy neki, az egyik legéberebb ügynök, akivel valaha is dolgom volt.
EnglishThe girl said suddenly and scornfully: I should think you'd come across thieves often enough!
Gondolom elég gyakan volt dolgod tolvajokkal mondta hirtelen gunyorosan a lány.
EnglishYou strike me as being one of the sanest and most level-headed girls I've come across.
Szerintem maga az egyik legjózanabb lány, akivel életemben találkoztam.
EnglishI had come across the grass and left scarcely any footprint on the marble floor.
A füvön át jöttem, szinte nem is hagytam nyomot a márványpadlón.
EnglishDon't mind saying if you come across something that strikes you as a bit out of the usual.
Ne habozzanak közölni, ha olyasmire bukkannak, amiről úgy vélik, eltér a megszokottól.
EnglishThis is a very important message that has come across here in this debate.
Ez egy nagyon fontos üzenet, amely kifejezésre jutott ebben a vitában.
EnglishHe began to come across evidence of that trespass, washed up on the shore.
Eközben betolakodásuk újabb bizonyítékait is partra mosták a hullámok.
EnglishThey did not see him come across the front hallway and silently enter the room.
Nem látták, ahogy áthalad az előtéren, és némán belép a szobába.
EnglishHe had come across it only once before - at his lugubrious place of work.
Eddig még csak egyszer találkozott ezzel a névvel gyászos munkahelyén.