anglicko-maďarsko překlad pro "to cleanse"

EN

"to cleanse" maďarský překlad

EN to cleanse
volume_up
[cleansed|cleansed] {sloveso}

to cleanse (také: to clarify, to clean, to clear, to defecate)
to cleanse

Příklady použití pro "to cleanse" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWill you wash your hands in Chalice Well to cleanse the blood off them?
- Meg akarod mosni a kezeidet a Kelyhes Kútban, hogy megtisztítsd őket a vértől?
EnglishCleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double minded.
Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek.
EnglishI hope it'll help you catch him... to help cleanse the stigma of your recent dishonor.
Remélem ez segítségére lesz, hogy elkapja... ezzel lemosva magáról ezt a mostani becstelenséget.
EnglishI know this is obvious, but try to use definite techniques to cleanse your mind of anything important.
Vannak különleges technikák, amelyekkel minden fontosat kitakaríthatsz az elmédből.
EnglishShe burned incense to cleanse the air but the smell persisted.
Most már az egész háznép megijedt, és arról beszélt, hogy boszorkányok babonázták meg a házat.
EnglishHadn't there been a time when he'd thought his art could cleanse the world of malice?
Nem voltak talán olyan idők, amikor azt gondolta, hogy a művészet megtisztíthatja a világot a rosszakarattól?
EnglishAnd in the morning I went back to Assisi, to talk to Francis, to renew my vows, to cleanse my soul.
Reggel visszatértem Assisibe, hogy szóljak Ferenccel, megújítsam fogadalmamat, megtisztítsam a lelkemet.
EnglishI closed my eyes, curled up in bed and prayed, Mother Isis, Cleanse my Mind of this Blood madness.
Behunytam a szemem, összegömbölyödtem az ágyon, és imádkoztam: Ízisz Anya, tisztítsd meg elmémet e véres őrülettől!
EnglishYou must cleanse yourselves, make peace with your inner natures, and accept the Force as your guiding principle.
Tisztuljatok meg, békéljetek meg belső valótokkal, és fogadjátok be az Erőt, hogy utat mutasson nektek!
EnglishIt should cleanse all your porting channels of infection.
Ki fogja pucolni minden csatornából a fertözést.
EnglishI'm out to cleanse the realm of a human.
- Kimegyek és megtisztítom ezt a birodalmat az emberektől.
EnglishLead us to them, help us cleanse the universe.
Megtört a hagyomány, virágzik az eretnekség.
EnglishIf we confess our sins, he is faithful and just, to forgive us our sins and to cleanse us from all iniquity.
Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket.
EnglishWe shall cleanse the chambers the princess has contaminated then - and offer prayers for her soul, of course.'
Legalább ki tudjuk tisztítani a cellákat, amelyeket a hercegnő beszennyezett... és természetesen imádkozunk a lelki üdvéért.
EnglishJaxart—will you cleanse the ship?
Megtennéd, hogy kihajítod a hajóról?
EnglishLet the Order cleanse itself.
Hadd tisztuljon meg önmagától a rend.
English(w) instruments and working equipment in particular paunch tanks of non-corrodible material and easy to cleanse and disinfect;
w) könnyen tisztítható és fertőtleníthető, nem korrodálódó anyagból készült berendezések és munkaeszközök, különösen béltartályok;
EnglishPut your sanctified cock in the piglet's mouth and cleanse it, swab it with the wrinkled relic and she will be cured, Saint Merrin!
Tedd megszentelt tököd a malacka szájába, és tisztogasd meg, töröld bele abba a gyűrött ereklyébe, és meggyógyul, Szent Merrin!
EnglishDo you cleanse yourself of them?.
EnglishI mean to cleanse it.