anglicko-maďarsko překlad pro "cane sugar"

EN

"cane sugar" maďarský překlad

volume_up
cane sugar {podstatné jméno}
EN

cane sugar {podstatné jméno}

volume_up
cane sugar
volume_up
nádcukor {podstatné jméno}
Tariff quotas for imports into Bulgaria and Romania of raw cane sugar (vote)
Vámkontingensek a nyers nádcukor Bulgáriába és Romániába irányuló behozatalára (szavazás)

Podobné překlady pro "cane sugar" maďarsky

cane podstatné jméno
Hungarian
sugar podstatné jméno
Hungarian
to sugar sloveso

Příklady použití pro "cane sugar" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBiofuels produced from sugar cane are very competitive in the global market.
A cukornádból előállított bio-üzemanyagok rendkívül versenyképesek a világpiacon.
EnglishSo Kim dropped back into the dust and returned to his sugar-cane.
A láma magas kucsmája úgy látszott a porfelhőn át, mint a hold a ködön keresztül.
Englishsaid Kim, squatting in the shade of some tall sugar-cane.
- Hogyan akarsz a folyóra ráismerni? - szólt Kim egy magas cukornád árnyékában letelepedve.
EnglishMy only concern regards the effect any restructuring could have on sugar cane producers from developing countries.
Az egyetlen aggályom azzal a hatással kapcsolatos, amelyet bármely szerkezetátalakítás gyakorolna a fejlődő országok nádtermesztőire.
English(b) the total or partial replacement of the sugars given in Annex II (A) (6) by honey, cane molasses or brown sugar.
b) a II. melléklet A. szakaszának 6. pontjában megadott cukrok teljes vagy részleges helyettesítése mézzel, cukornád melasszal vagy barna cukorral.
EnglishThe Commission opportunely took into account that 40 000 jobs depend directly or indirectly on sugar cane cultivation, across a total of 5 500 farms.
A Bizottság nagyon helyesen figyelembe vette, hogy 5500 mezőgazdasági üzemben 40000 munkahely függ közvetlenül vagy közvetve a cukornád termesztésétől.
EnglishAt the same time, milk in Europe is being poured down the drains right now, and rapeseed and sugar cane, now blooming in the fields, will be poured into vehicles' fuel tanks.
Ugyanakkor Európában a tejet most is éppen a lefolyóba öntik, a repce és a cukornád, amely dúsan terem a földeken, pedig a járművek üzemanyagtankjába kerül.
EnglishAt that time, the Committee on Agriculture and Rural Development visited the island of Réunion where I visited a small agricultural holding that grows sugar cane.
Akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság meglátogatta Réunion szigetét, ahol én ellátogattam egy kis mezőgazdasági holding társasághoz, amely cukornádat termel.
EnglishWith this price situation, the long-term supply commitments with the sugar cane producers in Africa, the Caribbean and the Pacific will probably be very difficult to maintain.
Ebben az árhelyzetben az afrikai, karibi és a csendes-óceáni cukornádtermelőkkel kötött hosszú távú ellátási kötelezettségeket valószínűleg nagyon nehéz lesz betartani.