EN bulging
volume_up
{podstatné jméno}

bulging (také: bilge, boss, bulge, nipple)
volume_up
kidudorodás {podstatné jméno}
bulging (také: bilge, boss, bulge)
volume_up
kihasasodás {podstatné jméno}
bulging (také: expansion)
volume_up
felfúvódás {podstatné jméno}
bulging (také: swelling)
volume_up
megdagadás {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "bulging":

bulging

Příklady použití pro "bulging" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishLycheas gaped at his cousin, his mouth open and his eyes bulging in astonishment.
A fattyú tátott szájjal, tágra nyílt szemmel, hitetlenkedve meredt unokatestvérére.
EnglishA large, placid mare carried supplies and two bulging sacks of hope-filled mail.
Egy vaskos, békés kanca vitte a felszerelését és két tömött zsák reményekkel teli levelet.
EnglishThe real hare fell still, eyes bulging, breast heaving, entrails glistening.
Az igazi vadnyúl megdermedt, a szeme kiguvadt, mellkasa emelkedett, belei kitüremkedtek.
EnglishCharles sat with a jerk, eyes wide and bulging from their fatty sockets.
Charles hirtelen felült, a szeme tágra nyílt és kidülledt zsíros üregéből.
EnglishA cocktail waitress, breasts and hips bulging from her costume, passed his table.
Egy pincérnő lejtett el az asztala előtt, bájai elől-hátul jócskán kidomborodtak öltözékéből.
EnglishBulging roots crowded, on either side, the narrow rutted gravel drive.
Dagadó gyökerek torlódtak a keskeny, kátyús, kavicsos bekötőút két oldalán.
EnglishHe fished a bulging leather bag out from under his tunic and handed it over.
Kihalászott egy tömött erszényt a zubbonya alól, és átadta Kringnek.
EnglishKhelben Blackstaff, the Red Wizard gasped, eyes bulging,and-the Seven!
- Feketepálca Khelben! - suttogta elhűlve a Vörös varázsló, - és a Hetek!
EnglishHe stuffed one of the bulging mail sacks into a ventilation shaft, well out of sight.
Az egyik hasas postazsákot elrejtette egy félreeső szellőzőaknában.
EnglishHis eyes were bulging out of his head; the dark irises were rimmed with wide circles of white.
A szeme rémülten kidülledt; fekete szembogarát közvetlenül a szeme fehérje határolta.
EnglishTwo Letherü slaves were walking nearby, carrying between them a net-sling bulging with mussels.
Két lether rabszolga közeledett felé, egy rákkal teli halászhálót cipeltek.
EnglishHis eyes rolled up in his head, revealing bulging, glistening whites.
Szeme kifordult, csak dülledő, rémesen csillogó szeme fehérje látszott.
EnglishA giant of a man raced at me, eyes bulging as he tried to stop me with a great curved sword.
Kiguvadó szemű óriás rontott rám, és megpróbált megállítani egy hatalmas, görbe karddal.
EnglishThere were a few old letters and bills thrust in amongst a bulging drawer of underclothes.
A fehérneműs fiókban ugyancsak hevert egy sereg régi levél és számla.
EnglishBlack roses-harbingers of approaching asphyxiation-began to bloom before Frank's bulging eyes.
Fekete rózsák - a közeledő fulladás jelei - kezdtek virágzani Frank gúvadt szeme előtt.
EnglishFrank was subject to eye-bulging, blood-boiling rages when too many things went wrong in one day.
Frank hajlamos volt a dühöngésre, ha túl sok kudarc érte őket egy nap alatt.
EnglishThe pistol was still in his right hand, on top of his bulging stomach.
A pisztoly még mindig a jobb kezében volt, rajta a kidomborodó hasán.
EnglishThe briefcase with the bulging file in its leather folder lay on the quilt-covered four-poster bed.
Minden ablakszem a fák ágai között felpuhult, gyöngédre szűrt napsugárban fénylett.
EnglishShe began to reel across the lawn again, a scarecrow figure with bulging eyes, toward Main Street.
Keresztüllépdelt a pázsiton megint kifordult szemű madárijesztő, a Main Street felé.
EnglishShe gripped its hot, bulging body between her forearms and squeezed.
Felsőkarjai közé kapta a püffedt, forró testet, s úgy szorította meg.