anglicko-maďarsko překlad pro "beset"

EN

"beset" maďarský překlad

volume_up
beset {příd. jm.}

EN beset
volume_up
{přídavné jméno}

beset (také: close, encircled)
volume_up
bekerített {příd. jm.}
beset
volume_up
szorongatott {příd. jm.} [obr.]

Synonyma (anglicky) pro "beset":

beset

Příklady použití pro "beset" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOpen the great door, cried Kerlin in a voice beset with cracking and hoarseness.
Nyisd ki a nagy ajtót! kiáltotta Kerlin rekedt, éles hangon.
EnglishBeset by the memories, yet not understanding them, he was moving slowly towards death.
Érthetetlen emlékektől bekerítve vánszorgott a halál felé.
EnglishIndeed they seemed beset by subdued despondency and eyed him without enthusiasm.
Sőt, úgy tűnt, mintha szelíd szomorúság kerítette volna hatalmába őket, és lelkesedés nélkül figyelték a közeledőket.
EnglishThe New Republic was large and scattered, beset by hundreds of problems, brushfire squabbles, and growing threats.
Az Új Köztársaságot szétszórt rendszerek alkották, amelyek számtalan problémát jelentettek.
EnglishWould the isolation better agree with her, beset by the dic- tates of her magic's use, by the threat of its escape?
Vajon az elszigeteltség előnyösebb lenne-e a folytonos kitöréssel fenyegető mágia rabjának?
EnglishHe had the soft, pallid, gravity-beset look common to Lunarians.
A liunaiakra oly jellemző puha, sápadt fickó volt.
EnglishAnd every- where flagstones at angles, so that one was beset in the moonlight with lines and designs and patterns.
És mindenfelé szögben forduló kockakövek, amelyek mintákat, vonalakat, ábrákat rajzoltak a holdfényben.
EnglishWith these we can master the problems that have beset us for two decades, and conquer them within five years.
Ezek segítségével kezelni tudjuk a bennünket két évtizede sújtó problémákat, és öt éven belül le is győőzzük őőket.
EnglishIt is a brutal and savage land, beset by political strife and monstrous abominations, where life is grim and short.
Durva, barbár föld, ahol politikai harcok dúlnak, s förtelmes gyűlölet irányít, ahol az élet kegyetlen és rövid."
EnglishHe did not have an orator's voice or a leader's charm, and he was quick to admit confusion when beset by it.
Nem volt olyan hangja, mint egy szónoknak, hiányzott belőle a vezetők karizmája, és ha megszorongatták, hamar zavarba jött.
EnglishHis head had begun to buzz, as though the flies that beset him had laid eggs in his ears, and they were suddenly hatching.
Feje zúgni kezdett, mert a legyek, amelyek körülvették, petéket raktak a fülébe, s most ott benn zümmögni kezdtek.
EnglishThe house was immediately beset and searched, but there were witnesses enough that the gentlemen had been gone over three hours.
A házat azonnal körülfogták és átkutatták, de nem egy tanú bizonygatta, hogy az urak már több mint három órája elmentek.
EnglishAt the same time, however, it does not include any concrete proposal to combat the existing political problems that beset the area.
Ugyanakkor semmilyen konkrét javaslatot sem tartalmaz a térséget jelenleg szorongató politikai problémák leküzdésére.
EnglishThe beset fugitives were swept away.
Félresöpörte a menekülők képét.
EnglishMost people beset by the economic squalls we have had in the past six months respond by seeing the situation as scary and possibly painful.
A legtöbb, az utóbbi hat hónap gazdasági nehézségei sújtotta ember a helyzetet ijesztőnek, akár fájdalmasnak látja.
EnglishYour mind is beset by false visions.
EnglishUnfortunately, as the rapporteur has emphasised in her document, introduction of the Galileo system continues to be beset by new problems.
Sajnos, ahogy azt a jelentésben az előadó is kiemelte, a Galileo-rendszer bevezetését egyre újabb problémák akadályozzák.
EnglishWe are a beset people, Trull.
EnglishA private journey beset by battle, each step resisted by a host of doubts, real and imagined - the distinction made no difference any more.
Egy magányos utazás csatáról csatára, minden lépésnél a képzelt vagy valós mindegy, melyik kétely sűrű közege nehezíti dolgát.
EnglishCassander, already beset by second thoughts, pushed through the thicket, cursing the brambles and the drift of pollen from the larches.
Cassander, akit már nyomasztó hátsó gondolatok gyötörtek, átfurakodott a bokron, szitkozódva a nyakába hulló tűlevelek és por miatt.