EN berth
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

volume_up
elhelyezés {podstatné jméno}
volume_up
elhelyezkedés {podstatné jméno}
berth
volume_up
ágy {podstatné jméno} (hajón)
berth
volume_up
állás {podstatné jméno} (főleg hajón)
berth
volume_up
pozíció {podstatné jméno} (hajón)
berth
volume_up
fekhely {podstatné jméno} (hajón)
berth
volume_up
hálóhely {podstatné jméno} (hajón)
Yeah, there's a berth in front you can both share.
Hogyne, van egy hálóhely elől, ahol ketten is elférnek.
berth
volume_up
hely {podstatné jméno} (hajón)
volume_up
mozgástér {podstatné jméno}
berth
volume_up
elég hely vmire {podstatné jméno}
berth
volume_up
priccs {podstatné jméno} (hajón)

2. námořnictví

berth
volume_up
kikötőhely {podstatné jméno}
Overhead, a third berthing port lay empty.
Fent egy harmadik kikötőhely volt, üresen.

Příklady použití pro "berth" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishRiven and Dolgan gave each other a wide berth as they passed, but each eyed the other darkly.
Riven és Dolgan szélesen kitértek egymás elől, de végig szemmel tartották a másikat.
EnglishI had a hard enough fight to get this berth, and I am very glad to have it.
- Nehezen jutottam ehhez a helyhez, és nagyon meg tudom becsülni."
EnglishVictoria resolved to give this lady as wide a berth as possible.
Victoria elhatározta, hogy ezt a nőt olyan messzire elkerüli, amennyire csak tudja.
EnglishPrince Lycheas had gone around to the other side of the table, giving Sparhawk a wide berth.
Lycheas herceg Sparhawkot messze elkerülve átment az asztal túloldalára.
EnglishThe folk he met along the way gave him a wide berth and saw him pass with relief.
Akikkel útközben találkozott, nagy ívben kikerülték, és megkönnyebbültek, amikor elhaladt mellettük.
EnglishNormally, such a deathtrap as the Spratlys would be given a wide berth.
Normális körülmények között egy ilyen kelepcét mint a Spratly, széles ívben elkerül mindenki..
EnglishIt was obviously giving the Chinese ships a wide berth.
Szemlátomást nagy ívben kikerülni készül a kínai flotta Kajfeng rakétarombolóját.
EnglishThere was an occasional table in front of the sofa; he gave it a wide berth.
A dívány előtt is díszasztalka állt; nagy ívben elkerülte.
EnglishOrchid Ace was long gone, and another car ferry had taken her berth, Century Highway No.
A Orchid Ace már rég kifutott, egy másik autószállító hajó horgonyzott a helyén, a Century Highway No.
EnglishGive me thirty degrees left, let's give these guys a wide berth.
Fordulj harminc fokkal balra, hadd lássam jobban azokat a fiúkat.
EnglishWhen he was assigned to a berth, he naturally thought to scent-mark his personal area.
Amikor kinevezték a helyére, természetszerűleg az volt az első gondolata, hogy szag-nyomaival megjelölje a területét.
EnglishA companionway led down to a cramped four-berth resting area, with a tiny toilet and galley.
A legénységi lejáró egy kényelmetlen, négyágyas hálóhelyhez vezetett, parányi vécével és egy kemping gáztűűzhellyel.
EnglishThe GCU quit its berth, easing out into the confined space between the GSVs hull and the craft's innermost field layer.
Az ÁKE elhagyta eddigi szálláshelyét, és kióvakodott az RH teste és a bels mezréteg közötti szkös térbe.
EnglishShe gave the kids playing hopscotch a wide berth.
Nagy ívben kikerülte az ugróiskolázó gyerekeket.
EnglishA doctor's got to give them a wide berth.
A legjobb, ha az ilyet nagy ívben elkerülik az orvosok.
EnglishThe successful tenderer shall inform the recipient of the berth at which the goods are to be made available at the port.
A sikeres ajánlattevő értesíti a címzettet arról a horgonyzóhelyről, ahol az árut a kikötőben át lehet venni.
EnglishHe flushed away the single drop of pee which had fallen into the toilet, then moved toward the door, giving the sink a wide berth.
t a csepp pisit, ami a WC-be csurrant, aztán az ajtó felé ment, széles ívben kikerülve a mosdókagylót.
EnglishThe man in the upper berth still snored.
A felső priccsen még mindig horkolt az az ember.
EnglishThe arc lights for our berth had been switched off.
EnglishShell float next November first, and after three months at the fitting-out berth and sea trials, shell sail on February second.
November l-jén lesz a vízre bocsátás, majd van három hónap a szerelőődokkra és a tengerálló képesség próbájára.