EN

bay {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
bay
volume_up
pej {podstatné jméno} (ló)
Was it some matter of a bay mare that Peters Sahib wished the pedigree of?'
Nem valami pej kancáról volt szó, melynek Peters sahib akarta a családfáját?
Fat Sammikin sat high on a tall bay like the hump on a camel.
Kövér Sammikin úgy gubbaszt a magas pej nyergében, mint púp a teve hátán.
To the side rode Prince Brezante on an enormous bay gelding with a peculiarly large high rump.
Brezante herceg a hintó mellett lovagolt egy hatalmas termetű és farú pej csődörön.
bay
volume_up
ugatás {podstatné jméno} (kutyáé, vadat üldözve)
The baying followed us as we ran, audible above the uproar of the prison.
Az ugatás futás közben is követett bennünket, még a börtön lármáján is áthallatszott.
The baying sounded like the blows of a maul on a great bronze gong.
Mintha csak buzogánnyal döngetnének egy óriási bronzgongot, úgy hangzott az ugatás.
The baying could only be that of Kazak, the hound of space.
Az ugatás forrása nem lehet más, mint Kazak, az űrkutya.
bay (také: aperture, bin, box, cell)
volume_up
rekesz {podstatné jméno}
bay
volume_up
ajtófülke {podstatné jméno}
bay (také: recess)
volume_up
alkóv {podstatné jméno}
bay
volume_up
csaholás {podstatné jméno} (kutya, vadat üldözve)
bay (také: detail, division, fraction, part)
volume_up
rész {podstatné jméno}
A dozen fisher-boats rode the choppy waters beyond the bay, plying the shelf of shallows to the south.
Az öbölben tucatnyi halászbárka úszott a cikkcakkos hullámok között, a sekélyebb déli rész felé tartottak.
bay
volume_up
tár {podstatné jméno}
volume_up
víztartály {podstatné jméno}
2. geografie
bay
volume_up
öböl {podstatné jméno}
There's this beautiful bay, lots of soft corals and stomatopods."
Ott található egy csodás öböl, rengeteg bőrkorallal és sáskarákkal."
He touched the horn and a great roar of sound echoed from the rocks of the bay.
Megnyomta a dudát, s az öböl sziklái megsokszorozódva verték vissza a hangot.
Algeciras Bay has become the dumping ground of the Straits of Gibraltar.
Az Algecirasi-öböl a Gibraltári-szoros szemétlerakója lett.
bay
volume_up
tengeröböl {podstatné jméno}
3. botanika
bay
volume_up
babér {podstatné jméno}
4. architektura
bay
volume_up
bemélyedés {podstatné jméno}
bay
volume_up
beugrás {podstatné jméno}
bay
volume_up
csarnokrész {podstatné jméno}
bay
volume_up
fülke {podstatné jméno}
bay
volume_up
gerendaköz {podstatné jméno}
bay
volume_up
hídív {podstatné jméno}
bay
volume_up
hídlábköz {podstatné jméno}
bay
volume_up
hídnyílás {podstatné jméno}
bay
volume_up
kamra {podstatné jméno}
The aft bomb bay contained a Common Strategy Rotary Launcher filled with smooth, oblong-bodied missiles-eight TV-guided AGM-84E SLAMs, or Standoff Land Attack Missiles.
A kamra farok felőli részében pedig egy szabványos körtáras kilövő volt sima, hosszúkás testű rakétákkal: nyolc darab televíziós vezérlésű AGM-84E SLAM-mal.
bay
volume_up
kiöblösödés {podstatné jméno}
bay
volume_up
kocsielőtér {podstatné jméno}
bay
volume_up
oszlopköz {podstatné jméno}
bay
volume_up
ablakfülke {podstatné jméno}
5. doprava
bay
bay
volume_up
kitérő {podstatné jméno}
bay
volume_up
peron {podstatné jméno}
bay

Synonyma (anglicky) pro "bay":

bay

Příklady použití pro "bay" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHer red jumper, freshly washed, was a gay splash of colour in the little sick-bay.
Frissen mosott piros pulóvere derűs színfoltként virított a kis betegszobában.
EnglishThe other mismatched transports fell in behind her as they took to the bay waters.
A többi szedett-vedett szállítóeszköz lemaradt mögöttük, ahogy nekivágtak az útnak.
EnglishAnyway, she smiled rather uncertainly, you'll be at the Easterhead Bay Hotel.
.. te ott leszel az Easterhead Bayben mososolyodott el meglehetősen bizonytalanul.
EnglishCharlie removed the rear cover to the maintenance bay between the engines.
Charlie leszedte a hátsó fedlapot, ami a szerelőalagutat fedte a motorok között.
EnglishI'll introduce you as Master Cluff,' Lycien said as he swung down from his bay.
Cluff mesterként fogom bemutatni mondta Lycien, miközben leszállt a pejről.
EnglishCavalry rode their flanks, engaging Kier Joplin's command, keeping it at bay.
Lovasság fedezte az oldalukat, védekezésre kényszerítve Kier Joplin lovasait.
EnglishBut the fire held them at bay, burned them to ash, and kept the Druid safe.
Ám a tűz megálljt parancsolt nekik, elhamvasztotta őket és megvédte a druidát.
EnglishI had been cochairman of a radical weekly paper, The Bay State Progressive.
Társszerkesztője voltam a Progresszív Massachusetts című radikális hetilapnak.
EnglishAnd had you let me escape, I would have taken you to my house on the Bay of Naples.
Ha engedtél volna elszökni, csakugyan elvittelek volna a neapolisi villámba.
EnglishAkki drifted at his study-station, under an airdome near the top of the central bay.
Akki a tanulópultjánál úszkált légkupola alatt, a központi csarnok tetejénél.
EnglishCapri is an island in the Bay of Naples about three miles from the coast.
Capri szigete a nápolyi öbölben fekszik, körülbelül három mérföldnyire a parttól.
EnglishOnly one thing mattered—that he find the enemy leader and bring him to bay.
Csak egyetlen dolog számított: hogy rátaláljon az ellenség vezérére és megküzdjön vele.
EnglishOnce in place, retractable clamps held the booster in place over the bomb-bay doors.
A rakétát visszahúzható fogókarok rögzítették a bombázónyílás ajtaja fölött.
EnglishMr President, what are we to do with the former inmates of Guantánamo Bay?
Tisztelt elnök úr! Mit kellene tennünk az egykori guantánamói foglyok ügyében?
English(Laughter) This casino paid 28,500 dollars on eBay for the cheese sandwich.
(Nevetés) A kaszinó 28.500 dollárt fizetett az eBay-en ezért a szendvicsért.
EnglishShout Gul Sher Khan yonder to drive in that bay stallion's pickets more firmly.
Kiálts csak oda, Gul-Sher-Khannak, hogy jobban verje be annak a pejnek a pányvacövekjét.
EnglishI looked down at the sea and across to Easterhead Bay and I then looked to my left.
A tengert néztem, meg a szemközti Easterhead Bayt, aztán egyszer csak balra fordultam.
EnglishBeyond the low wall of brush the pale glow in the sky would be the lights of Bay City.
Az alacsony sövényen túl, ahol az a sápadt derengés látszik, az bizonyára Bay City.
EnglishNo telephone here and that post office place at Leathercombe Bay isn't very private.
Itt nincs telefon, a Leathercombe Bayben levő postahivatal pedig nem valami diszkrét.
EnglishUnless we're parked in San Diego Bay, you're at war every time you step on this boat.
Amíg nem értünk partot San Diegoban, addig akárhányszor a hajóra lép, hadban állunk.