EN ball
volume_up
{podstatné jméno}

ball
volume_up
labda {podstatné jméno}
The ball is no more lively than a ten-gallon hat filled with rain water.
A labda körülbelül annyira rugalmas, mint egy esővízzel teli puhakalap.
The President was gripping his putter and crouching over an orange ball.
Az elnök a golfütőt szorította a kezében, és egy narancssárga labda fölé hajolt.
The ball is in the court of the Member States; that is where significant progress has to be made.
A labda a tagállamoknál van, ott kell jelentős előrelépésnek történnie.
ball (také: shot, sphere, stone)
volume_up
golyó {podstatné jméno}
In detonation the plastic explosive will blast the uranium rod down the tube and into the heart of this ball.
Detonációkor a plasztik robbanóanyag belerobbantja a rudat a golyó szívébe.
A lump the size of a golf ball clogged his dry throat, and suddenly his eyes were wet.
Kiszáradt torkában egy golflabda nagyságú golyó képződött, és szemét elfutotta a könny.
The little ivory ball lay in Red 25, the third number from the Double Zero.
A kis elefántcsont golyó a piros 25-ösön, a Kettős Nullától számított harmadik számon állt meg.
ball (také: orb, sphere)
volume_up
gömb {podstatné jméno}
Two tiny blobs, and a glowing ball surrounded by a faintly glowing corona.
Két apró folt, és egy halványan fénylő koronával övezett izzó gömb.
As Hari stared, the mirror ball kept expanding, inexorably approaching the place where he stood.
A gömb tovább növekedett, megállíthatatlanul közeledett Hari felé.
'Fortunately, the butter isn't whipped or formed into a ball.'
Szerencse, hogy a vaj nem gömb formájú.
ball (také: clue, clew)
volume_up
gombolyag {podstatné jméno}
She dropped the ball of wool again, and again Carelli stooped to retrieve it for her.
- A gombolyag ismét kiesett a kezéből, Carelli pedig újra fölvette.
She had just dropped a ball of wool and was carefully rewinding the end of it.
Röviddel előbb leejtett egy gombolyag fonalat, és most éppen azt tekergette fel.
Visbhume readied his balls of yarn, then, stepping forward from the concealment of the forest shade, walked out into the sunlight.
Visbhume előkészítette a két gombolyag fonalat, majd a fák takarásából kilépett a napfényre.
ball
volume_up
fonalgombolyag {podstatné jméno}
ball (také: bullet, projectile, shell, shot)
volume_up
lövedék {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ball" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishCaddy, fetch my ball in under ten seconds and there's a quarter in it for you.
Labdaszedő, hozza a labdámat, szedje a lábát, és egy negyeddolláros üti a markát.
EnglishJody halfheartedly bounced the tennis ball again, then once more ran after it.
Jody kedvetlenül megütötte a labdát, majd ugyanolyan kedvetlenül szaladt utána.
EnglishHe picked up the ball of paper and tossed it casually from one hand to the other.
Fölvette a papírgombócot, és könnyedén dobálni kezdte egyik kezéből a másikba.
EnglishMy mind tilted, as if ball bearings rolled from the front of my skull to the back.
Kavargott a fejem, mintha golyóscsapágyak gurulnának a koponyámban elölről hátra.
EnglishThis is Roger's ball, he explained, indicating the brown globe against his cheek.
- Mivel ez Roger golyója - fűzte hozzá, és a feje mellett billegő tekére sandított.
EnglishRicky mumbled and wiggled a bit along the way, but quickly curled into a ball.
Ricky motyogott és rángatózott útközben, de az ágyon gyorsan labdává gömbölyödött.
EnglishThe ball will last till dawn, said the woman opposite to her female companion.
A bál egészen hajnalig tart majd mondta a szemközti asszony az asztaltársának.
EnglishSo says this one-eyed Armenian fortune-teller as he peers into his crystal ball.
Ezt mondja néktek ez a félszemű örmény jövendőmondó, amidőn kristálygömbjébe tekint.
EnglishHe was naked, his clothes thrown into a snarly ball under the coffee table.
Pucér volt, a ruháját valaki összegyűrve kupacként hajította a kávézóasztal alá.
EnglishA crumpled ball of white paper in the tray was all that remained of one bindle.
Az első csomagocskából csak egy összegyúrt fehér papírgolyó maradt a tálcán.
EnglishRemember that I am expecting you this evening to take me to Mme. de Beauseant's ball.
Ne feledje el, ma estére várom magát, hogy együtt menjünk Beauséant-né báljára.
EnglishGarp's father was a ball turret gunner who had a non-accident in the air over France.
Garp apjával, a toronylövésszel Franciaország légterében történt a nem baleset.
EnglishWe are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Rajta tartjuk a szemünket a labdán, és a terepen követni fogjuk a helyzetet.
EnglishHere's an example of a project they made, a motion-activated confetti canon ball.
Itt van az egyik általuk készített projekt, egy mozgásra működésbe lépő konfetti-ágyú.
EnglishThe golden ball at the center, so Casmir had been told, represented the sun.
Az aranygömb a közepén, legalábbis Casmirnak így mondták, a napot jelképezte.
EnglishWith a cotton ball soaked in rubbing alcohol, the doctor swabbed the target vein.
Az orvos alkoholba mártott egy vattapamacsot, majd áttörölte vele a vénát.
EnglishWith a damp cotton ball, he gently cleaned the blood from around her left nostril.
Egy nedves vattacsomóval gyengéden letörölgette a lány bal orrlyuka alá száradt vért.
EnglishAs he passed the shrine, he looked up at the ball of fire, and winked at it.
Ahogy elhaladt a kegyhely mellett felnézett a fénygömbre és kacsintott egyet.
EnglishHeathcliff, Jackie Gleason, and in the role Cathrine Earnshaw, Lucille Ball.
Heathcliffet Jackie Gleason játssza, Catherine szerepében pedig Lucille Ball.
EnglishHe's found a ball, an ant, a blade of grass, and in it he sees paradise and the abyss.
mégoly jelentőségteljes, amely mint név, mágikus erővel bírna, ha nem héberül van.