anglicko-maďarsko překlad pro "to assert"

EN

"to assert" maďarský překlad

EN to assert
volume_up
[asserted|asserted] {sloveso}

illetéktelenül sokat követel
jogtalanul sokat követel
to assert
volume_up
állít {sl.} (vmit)
határozottan állít vmit
merészen állít vmit
to assert (také: to insist, to vow)
to assert (také: to assume)

Příklady použití pro "to assert" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishEstios remained stiff for a second, as if to assert his command of the situation.
Estios egy darabig mereven állt, mintha csak jelezni akarná, ki itt a parancsnok.
EnglishWe will not support global military missions in order to assert our own interests.
Nem támogatjuk a saját érdekeink érvényesítését célzó globális katonai missziókat.
EnglishThe Treaty of Lisbon opens up a new dimension for citizens to assert their interests.
A Lisszaboni Szerződés új dimenziót nyit meg a polgárok érdekérvényesítésében.
EnglishI simply want to assert the Universal General Declaration of Human Rights.
Egyszerűen csak az emberi jogok egyetemes nyilatkozatához kívánok ragaszkodni.
EnglishShe was feeling sure of herself and she wanted to assert her importance.
Biztos volt a dolgában, és mindenáron meg akarta mutatni, milyen fontos személyiség.
EnglishWe assert that they are essential to the health of the European economy.
Állítjuk, hogy az európai gazdaság egészségéhez elengedhetetlenül fontosak.
EnglishGordon sat down with the feeling that he must assert himself quickly.
Gordon azzal az érzéssel ült le, hogy mielőbb ki kell vívnia a saját jogait.
EnglishOnly when we face Russia together will we be able to assert our interests together.
Csak akkor tudjuk érdekeinket közösen érvényesíteni, ha együtt lépünk fel Oroszországgal szemben.
EnglishIt is about enabling our citizens to assert their rights.
Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy polgáraink képesek legyenek érvényesíteni jogaikat.
EnglishI'd guess that he's a minor bootlicker trying to assert his own importance,' Sparhawk whispered back.
Egy jelentéktelen talpnyaló megpróbál fontosnak látszani suttogta vissza Sparhawk.
EnglishGhosn sprayed more penetrating oil on the internal frame, and waited for gravity to assert itself .
Néhány percnyi tétlen topogás után aztán elunta a dolgot, és fogott egy feszítővasat.
EnglishEurope can only assert itself with the very high quality wines which it has.
Európa csak a legkiválóbb minőségű boraival érvényesülhet.
EnglishThen to assert positively his attitude toward all governments he had written this letter.
Most pedig válaszul a kormány ajánlatára megírta ezt a levelet.
English. - (DE) Today, an attempt is being made to assert economic interests by hook or by crook.
írásban - (DE) Ma kísérletet tesznek a gazdasági érdekek mindenáron való érvényesítésére.
EnglishThis will significantly improve the opportunities for disadvantaged people to assert themselves.
Ez nagyban növelni fogja a hátrányos helyzetű emberek lehetőségeit.
EnglishI cannot assert this of my own personal knowledge, sir.
- Személyes ismereteim alapján nem válaszolhatok erre a kérdésre - felelte.
EnglishLet us in conclusion together assert once again: the PPP is therefore not ultimately washed up.
Végezetül ismét erősítsük meg: a PPP még nem véglegesen a múlté.
EnglishOn the other hand, however, the political intention to assert a European identity contains positive elements.
De az egységes európai identitást kívánó politikai akaratnak vannak jó oldalai is.
EnglishLetheras declares a war in the name of liberty and would therefore assert the right of the moral high ground.
Lether a szabadság nevében indít háborút, és ezzel morálisan magasabb szintre lép.
EnglishExcept that his country's system chose to assert that authority by exercising the power of life and death.
És hogy ezt elérje, nem habozott bevetni a legkeményebb eszközöket sem.