anglicko-maďarsko překlad pro "applicable"

EN

"applicable" maďarský překlad

volume_up
applicable {příd. jm.}
EN

applicable {přídavné jméno}

volume_up
applicable (také: adaptable, admissible, enforceable)
It deals with the minimum standards applicable to asylum procedures.
Ez a menekültjogi eljárásoknál alkalmazható minimális elvárásokkal foglalkozik.
For example, it is also applicable in the emission trading system in some Member States.
Alkalmazható például bizonyos tagállamokban a kibocsátás-kereskedelmi rendszerben.
But when we create this new paradigm it should also be applicable to the East.
De ha már létrehozzuk ezt az új paradigmát, az a Keletre is legyen alkalmazható.

Příklady použití pro "applicable" v maďarském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
EnglishSpecial rules applicable to persons, other than mariners, who are self-employed
A tengerészeken kívüli önálló vállalkozókra alkalmazandó különös szabályok
EnglishPROVISIONS APPLICABLE TO IMPORTATIONS CARRIED OUT BY INSTITUTIONS OR ORGANIZATIONS
AZ INTÉZMÉNYEK VAGY SZERVEZETEK ÁLTALI BEHOZATALRA ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK
EnglishI welcome the fact that the regulation will be applicable to all EU Member States.
Örülök annak, hogy a rendelet az EU valamennyi tagállamára alkalmazandó lesz.
EnglishThe Commission shall adopt the measures, which shall be immediately applicable.
(3) A Bizottság elfogadja az intézkedéseket, amelyek azonnal alkalmazandók.
EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
A 2005. január 1-jén életbe lépő megállapodás kezdetben három évre szól.
EnglishAdjustment of basic salaries and allowances applicable to Europol staff (
Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazítása (
English( K ) WHERE APPLICABLE , SOUND PRESSURE LEVELS AT OPERATOR'S POSITION ( SEE 6.5 ) ;
(k) amennyiben lehetséges, a hangnyomásszintek a kezelőállásban (lásd a 6.5. pontot);
EnglishIt shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
EnglishThe provisions of Article 3 (5) shall be applicable to this Article.
(iii) címek, ahonnan a szerződésekkel kapcsolatos dokumentumokat igényelni lehet.
EnglishThe laws applicable to these colonies are at the full jurisdiction of the governor.
Az e gyarmatokra alkalmazandó jogszabályok a kormányzó teljes joghatósága alá tartoznak.
EnglishSpecial rules applicable to persons, other than mariners, engaged in paid employment
A tengerészeken kívüli, munkaviszonyban álló személyekre alkalmazandó különös szabályok
EnglishThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Nyugat-Európa zónák vonatkozásában 2005. szeptember 16-ig felfüggesztésre kerül.
EnglishThis Decision shall binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Ez a határozat egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
EnglishIt could even be several years before these provisions were applicable.
Akár több év is eltelne, mire ezek a rendelkezések alkalmazandóvá válnának.
EnglishThe data protection regime applicable to these SIS II rules is unduly complex.
Az ezekhez a SIS II szabályokhoz alkalmazandó adatvédelmi rendszer indokolatalnul bonyolult.
EnglishDirective 2001/95/EC governs the general safety requirements applicable to goods.
A 2001/95/EK irányelv a termékekre vonatkozó általános biztonsági követelményeket szabályozza.
EnglishBusinesses and consumers need to be aware of the applicable rules.
A vállalkozásoknak és a fogyasztóknak ismerniük kell az alkalmazandó szabályokat.
EnglishHuman rights are inalienable, indivisible and universally applicable.
1. az emberi jogok elidegeníthetetlenek, oszthatatlanok, és univerzálisan alkalmazandók.
EnglishThis Decision shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Ez a határozat egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.