anglicko-francouzsko překlad pro "currently the Chairman"

EN

"currently the Chairman" francouzský překlad

Viz příklady pro použití "currently the Chairman" v kontextu.

Podobné překlady pro "currently the Chairman" francouzsky

currently příslovce
current podstatné jméno
current přídavné jméno
the člen
French
to the předložka
chairman podstatné jméno

Příklady použití pro "currently the Chairman" v francouzském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishVenezuela is currently the Chairman of the Group of 15 and the Group of 77.
Le Venezuela assume actuellement la présidence du Groupe des 15 et du Groupe des 77.
EnglishSingapore is currently the Chairman of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Singapour préside actuellement l'Association des pays de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).
EnglishI am currently the Chairman of both organizations.
Je suis actuellement président des deux organisations.
EnglishHe is also currently Deputy Chairman of the Tavistock and Portman Health Trust and Chairman of its Audit Committee.
Il est également Vice-Président du Tavistock and Portman Health Trust et Président de son comité d'audit.
EnglishCurrently, the Chairman of the Unit was elected annually by the members, and his authority and responsibilities were rather vague.
À l'heure actuelle, le Président du Corps commun est élu chaque année par les membres et ses pouvoirs et responsabilités sont assez vaguement définis.

Jiná slova

English
  • currently the Chairman

V česko-anglickém slovníku najdete více překladů.