anglicko-finsko překlad pro "yeah"

EN

"yeah" finský překlad

volume_up
yeah {přísl.}
FI
volume_up
yeah {citosl.}
FI

EN yeah
volume_up
{příslovce}

yeah (také: yup)
volume_up
joo {přísl.}
5:31 MT: Yeah, but I guess my hand is better.
5:31 MT: Joo, mutta arvaan että minun käteni on parempi.
Yeah, we see two birds [helicopters], and we're still firing. Roger.
Joo, näemme kaksi lintua, ammumme yhä. Selvä.
9:27 JA: Yeah, we do get a lot of that.
9:27 JA: Joo, tuota käy paljon.
yeah
volume_up
juu {přísl.}
2:59 WK: Yeah, I want to build another one -- to pump water and irrigation for crops.
2:59 WK: Juu, haluan rakentaa toisen -- veden pumppaamiseen -- viljelysten kastelemiseksi.
10:07 TT: Juu, laitoin pistokkeen seinään.
(Laughter) Well yeah, I tried that.
(Naurua) No juu, kokeilin sitä.

Synonyma (anglicky) pro "yeah":

yeah
English

Příklady použití pro "yeah" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNow I, like Ze Frank, can predict your next thought, which is, "Yeah, right."
Näin voin Ze Frankin tavoin ennustaa seuraavan ajatuksenne, joka on: "Niin-pä."
English2:11 Voice: My favorite season is winter.MT: Well yeah, mine too. Winter is like magic.
2:11 Ääni: Minun lempivuodenaikani on talvi. MT: No niin minunkin. Talvi on kuin taikaa.
English6:47 In the Maldives -- now, in India there is plenty of water, so, dragonflies, yeah, of course.
6:47 Malediiveilla -- Intiassa on paljon vettä, joten on sudenkorentojakin.
EnglishAnd when I go to companies in England, they say, "Oh, yeah, the British are really bad at this."
Ja Englannissa he sanovat: "Kyllä, britit ovat erityisen pahoja tässä."
EnglishYeah, great.
Mutta jos vain katsoo ja puhuu vieraalla kielellä -- jep, hyvä.
EnglishAnd I looked down at this Sculpey, and I thought, maybe, yeah, maybe I could make my own dodo skull.
Ja katsoin tätä askarteluvahaa ja ajattelin, ehkä, jep, ehkä voisin tehdä oman dodon kallon.
EnglishYeah, no, really, this was like aah -- why didn't I remember this?
Jep, ei, oikeasti, se oli kuin aah -- miksen muistanut tätä?
EnglishAnd he said, "Yeah, why? Was that wrong?" They just switched, that was it.
Mikä oli pielessä?" He vain vaihtoivat järjestystä.
EnglishYeah, exactly. Lots of laughter, quite a bit of embarrassment.
1:40 Naurattaa, niinpä. Naurattaa, vähän hävettää.
EnglishRight, sorry, my -- I should have mentioned that, yeah.
Kyllä, anteeksi, minun -- olisi pitänyt mainita asiasta, jep.
English(Laughter) Yeah, interesting, but a little dangerous.
(Naurua) Jep, mielenkiintoista -- mutta hieman vaarallista.
English14:43 Yeah. If you can't do that at TED, where can you? --
14:43 Jos sitä ei voi tehdä TEDissä niin missä sitten?
EnglishSo because the fusiform is intact, the chap can still recognize his mother, and says, "Oh yeah, this looks like my mother."
Koska fusiformis on kunnossa, hän voi silti tunnistaa äitinsä: "Hän näyttää äidiltäni."
English14:39 LG: Ten of diamonds, yeah. I think I do it the same way. I like to, so I know where it is.
14:39 LG: Ruutukymppi, jep. Taidan tehdä samalla tavalla, pidän -- Tiedän missä se on. Ruutukymppi.
English13:17 CA: Yeah. Have you had information from inside BP?
13:17 CA: Oletteko saanut tietoa BP:n sisäpuolelta?
EnglishNow, you're all thinking, yeah, what about the brain tissue?
Nyt mietitte varmasti, mutta entäs aivokudos?
EnglishSo I said, "Yeah, I'll leave it here for two months.
Sanoin: "Niin.. Jätän sen tänne kahdeksi kuukaudeksi.
English19:11 Peter Ward: Yeah, every single cell in us can produce minute quantities of hydrogen sulfide in great crises.
19:11 Peter Ward: Kyllä, jokainen solumme voi tuottaa pieniä määriä vetysulfidia suurissa kriiseissä.
EnglishYeah, yeah, back to the corner, back to the corner.
Haluan näyttää mielenkiintoisia juttuja. Ei, ei - toiseen suuntaan. Kyllä, kyllä, takaisin kulmaan.
EnglishYeah, I'm sure a lot of you have heard that too.
Niin, varmasti monet teistäkin ovat kuulleet saman.