anglicko-finsko překlad pro "unauthorized"

EN

"unauthorized" finský překlad

volume_up
unauthorized {příd. jm.}
FI
volume_up
authorized {příd. jm.}

EN unauthorized
volume_up
{přídavné jméno}

unauthorized (také: illegal, illicit, unlicensed)
volume_up
luvaton {příd. jm.}
Any unauthorized copying or reproduction of this output is unlawful.
Tämän sisällön luvaton kopiointi tai jäljitteleminen on laitonta.
Amendment No 22 limits this protection to equipment with the sole intended purpose of enabling unauthorized access.
Tarkistus 22 rajoittaa suojelun kuitenkin vain sellaisiin laitteisiin, joiden ainoana tavoitteena on luvaton pääsy.

Synonyma (anglicky) pro "unauthorized":

unauthorized
authorized

Příklady použití pro "unauthorized" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou may not enable access to the services by unauthorized third-party applications.
Käyttäjä ei voi antaa palveluja valtuuttamattomien kolmansien osapuolen käyttöön.
EnglishCopying or sharing unauthorized materials violates the Microsoft service agreement.
Luvattoman materiaalin kopiointi tai jakaminen rikkoo Microsoftin palvelusopimusta.
EnglishUser Account Control (UAC) can help prevent unauthorized changes to your computer.
Käyttäjätilien valvonta auttaa estämään luvattomien muutosten tekemisen tietokoneessa.
EnglishUser Account Control (UAC) can help you prevent unauthorized changes to your computer.
Käyttäjätilien valvonnan avulla tietokoneeseen luvatta tehtävät muutokset voidaan estää.
EnglishThe Green Paper addresses only the aspect of unauthorized reception of encrypted services.
Vihreässä kirjassa käsitellään yksinomaan suojattujen palvelujen luvatonta vastaanottamista.
EnglishMany of them are caused by careless or unauthorized driving.
Monet näistä onnettomuuksista ovat aiheutuneet huolimattomasta tai luvattomasta ajamisesta.
EnglishYou can wipe data from your device to prevent unauthorized access
Voit poistaa laitteen tiedot ja estää niiden luvattoman käytön.
EnglishSet up a PIN on your phone to prevent unauthorized logins
Määritä puhelimeesi PIN-koodi, jolla voit estää sen luvattoman käytön.
EnglishNot doing so could put your mobile PC at risk of unauthorized access by hackers or malicious software.
Jos sitä ei käytetä, mobiili-PC voi olla alttiina luvattomalle käytölle tai haittaohjelmille.
EnglishPasswords provide the first line of defense against unauthorized access to your computer.
Salasana on ensisijainen suojautumiskeino tietokoneeseen tehtäviä luvattomia tunkeutumisyrityksiä vastaan.
EnglishPatent law seeks only to prohibit the unauthorized use of someone else's invention for commercial purposes.
Patenttioikeus estää vain muita käyttämästä keksijän keksintöä taloudellisesti hyödyksi.
EnglishIt is not enough to forbid instruments which are specifically designed and made to give unauthorized access.
Siksi ei riitä se, että kielletään vain välineet, jotka on tehty nimenomaan luvatonta pääsyä varten.
EnglishYou also run the risk of making your computer more vulnerable to unauthorized access by other people on the network.
Tietokone voi myös tulla aiempaa alttiimmaksi verkon muiden käyttäjien luvattomalle käytölle.
EnglishWhile it helps protect your data against unauthorized access, it also prevents you from ever accessing your data again.
Vaikka tämä estää tietojesi luvattoman käytön, se estää myös sinua käyttämästä niitä enää ikinä.
EnglishThe information sent over such networks is encrypted, which can help protect your computer from unauthorized access.
Sellaisissa verkoissa lähetetyt tiedot salataan, mikä voi suojata tietokonetta luvattomalta käytöltä.
EnglishA network security key or passphrase can help protect your wireless network from this type of unauthorized access.
Verkon suojausavain tai salasana voi auttaa suojelemaan langatonta verkkoasi tällaiselta luvattomalta käytöltä.
EnglishThe information sent over these networks is encrypted, which can help protect your computer from unauthorized access.
Näissä verkoissa välitettävät tiedot salataan, mikä voi auttaa suojaamaan tietokonettasi luvattomalta käytöltä.
EnglishUser Account Control (UAC) is a feature in Windows that can help prevent unauthorized changes to your computer.
Käyttäjätilien valvonta on Windowsin ominaisuus, jonka avulla tietokoneeseen luvatta tehtävät muutokset voidaan estää.
EnglishThe information sent over these networks is encrypted, which can help protect your computer from unauthorized access.
Näissä verkoissa välitettävät tiedot on salattu, mikä voi auttaa suojaamaan tietokonettasi luvattomalta käytöltä.
EnglishYou can prevent unauthorized access by requiring a password to unlock your computer when it wakes from sleep.
Voit estää tietokoneen luvattoman käytön, kun se aktivoituu lepotilasta, määrittämällä salasanan tietokoneen avaamista varten.