anglicko-finsko překlad pro "touch on"

EN

"touch on" finský překlad

Viz příklady pro použití "touch on" v kontextu.

Příklady použití pro "touch on" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishLet me also touch on the subject of Kozloduy, which has attracted much attention.
Käsittelen lyhyesti myös Kozlodyin ydinvoimalaa, joka on saanut paljon huomiota.
EnglishI seem to have another minute to go, so I would like to touch on another subject.
Sain vielä toisenkin minuutin puheaikaa. Haluaisin tuoda esiin vielä yhden aiheen.
EnglishIf your PC’s screen is a touch screen, it will describe what input it supports.
Jos tietokoneessasi on kosketusnäyttö, näet tuettujen syöttötoimintojen kuvaukset.
EnglishIn today's debate, I should like to touch on the problem of child trafficking.
Haluan ottaa tämänpäiväisessä keskustelussa esiin lapsikauppaa koskevan ongelman.
EnglishPlease allow me now to touch briefly on some aspects of this year’s guidelines.
Haluaisin lyhyesti käsitellä joitakin tämän vuoden suuntaviivojen näkökohtia.
EnglishWe have been in constant touch with the Iranian authorities over these issues.
Olemme olleet jatkuvasti yhteydessä Iranin viranomaisiin näiden asioiden johdosta.
EnglishMr President, every so often I am in touch with Father Hector Turrini and he with me.
Arvoisa puhemies, pidän silloin tällöin yhteyttä Hector Turriniin ja hän minuun.
EnglishThe stylish HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 looks as impressive as it feels.
Tyylikäs HP ENVY TouchSmart Ultrabook 4 sekä näyttää että tuntuu vakuuttavalta.
EnglishI would like to touch on the actual administration of resources in the Baltic Sea.
Haluaisin ottaa esiin Itämeren kalavarojen hallinnan, ensimmäisenä lohenkalastuksen.
EnglishI should like to touch upon the issue of collection targets for portable batteries.
Haluaisin ottaa esiin kysymyksen kannettavien paristojen keräystavoitteesta.
EnglishLet me touch, also, on a couple of the specific issues about which I was asked.
Seuraavaksi käsittelen joitain seikkoja, joita koskevia kysymyksiä minulle esitettiin.
EnglishPersonalise your Touch Mouse experience with new gesture and scrolling customisations.
Mukauta Touch Mouse -hiiresi uudet kosketus- ja vieritysasetukset mielesi mukaan.
EnglishWe all know that a touch can be either a gentle caress or the hug of a bear.
Me kaikki tiedämme, että käsittely voi olla joko hipaisu tai karhun kahmaisu.
EnglishPersonalize your Touch Mouse experience with new gesture and scrolling customizations.
Mukauta Touch Mouse -hiiresi uudet kosketus- ja vieritysasetukset mielesi mukaan.
EnglishExperience it to the fullest with the smallest touch Ultrabook on the market.
Koe se markkinoiden pienimmällä kosketusnäytöllä varustetulla Ultrabookilla.
Englishcalendar on your Windows Phone, iPhone, iPad, iPod Touch, or Android device
Windows Phonessa, iPhonessa, iPadissa, iPod Touchissa tai Android-laitteessa.
EnglishHere are nine fun ways to impress your friends and keep in touch while you're on the go.
Tässä on yhdeksän tapaa tehdä vaikutus ystäviisi ja olla yhteydessä tien päällä.
EnglishMr President, I should just like to touch on a couple of points that Mr Evans raised.
Arvoisa puhemies, haluan vain puuttua pariin jäsen Evansin esittämään asiaan.
EnglishBut what I am saying is that the EU must get more in touch with EU citizens.
Itse puolestani haluan todeta, että EU:n on päästävä lähemmäs kansalaisiaan.
EnglishLearn about each of these products and find the right Touch Mouse for you.
Tutustu näihin tuotteisiin ja löydä itsellesi parhaiten sopiva Touch Mouse -hiiri.

Jiná slova

English
  • touch on

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.