anglicko-finsko překlad pro "tender procedure"

EN

"tender procedure" finský překlad

volume_up
tender procedure {podstatné jméno}

EN tender procedure
volume_up
{podstatné jméno}

1. podnikání

tender procedure
volume_up
tarjousmenettely {podstatné jméno}

Podobné překlady pro "tender procedure" finsky

tender podstatné jméno
tender přídavné jméno
to tender sloveso
procedure podstatné jméno

Příklady použití pro "tender procedure" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBefore the end of this year, 2006, the second tender procedure will have been concluded.
Toinen tarjouspyyntömenettely saatetaan päätökseen tämän vuoden eli vuoden 2006 loppuun mennessä.
Englishin the context of the current fixed rate tender procedure.
johon tähänastisen kiinteäkorkoisen huutokauppamenettelyn soveltaminen
EnglishMoreover, the single Eurosystem tender procedure has been developed in accordance with EC competition law.
Eurojärjestelmän yhteinen tarjouskilpailumenettely on EU:n kilpailulainsäädännön mukainen.
EnglishTender procedure for three-month LTROs in the third quarter of 2010
Huutokauppamenettely kolmen kuukauden pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä
EnglishThe tender procedure has been extended, and that is going to have serious repercussions for the programming of the project as a whole.
Tarjouskilpailua on pidennetty, millä on vakavia vaikutuksia hankkeen yleisaikatauluun.
EnglishThe single Eurosystem tender procedure consists of a single set of tender rules and procedures, which will apply to the Eurosystem’s entire banknote requirement.
Eurojärjestelmän yhteisessä tarjouskilpailumenettelyssä yksiä ja samoja kilpailusääntöjä ja
EnglishOtherwise, there are no guarantees against arbitrariness in the tender procedure itself and in the way in which the income from Iraqi oil is used.
Muutoin ei ole mitään takeita siitä, ettei itse menettely ja tapa, jolla Irakin öljytulot käytetään, ole mielivaltainen.
EnglishIn particular, it ensures equal treatment of all printing works wishing to participate in the single Eurosystem tender procedure, as well as transparency and efficiency.
Menettelyssä huolehditaan siitä, että kaikkia setelipainoja, jotka haluavat osallistua tarjouskilpailuun, kohdellaan tasapuolisesti.
EnglishThe contracting of the first stand-by oil recovery vessels – a total of seven – was carried out in 2005 via a restricted tender procedure.
Ensimmäinen öljyntorjuntaan käytettävän valmiusaluksen hankintasopimus tehtiin vuonna 2005 rajoitetulla tarjouspyyntömenettelyllä, ja aluksia on tarkoitus hankkia kaiken kaikkiaan seitsemän.
EnglishThe main refinancing operations will continue to be carried out through a fixed rate tender procedure with full allotment beyond the maintenance period ending on 20 January 2009.
Perusrahoitusoperaatioiden toteuttamista kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti, jatketaan 20.1.2009 päättyvän pitoajanjakson jälkeenkin.
EnglishAt this time, the language courses at the Commission and the Council were delivered by internal trainers who were granted private law contracts, without any call for tender or selection procedure.
Tuolloin sisäiset kouluttajat huolehtivat komission ja neuvoston kielikursseista yksityisoikeudellisin sopimuksin ilman minkäänlaisia tarjouspyyntöihin perustuvia valintamenettelyjä.
EnglishGiven the exceptional nature of the situation, I support the extension until 28 February 2010 of the current public intervention period for butter and skimmed milk powder, through a tender procedure.
Koska tilanne on poikkeuksellinen, kannatan nykyisen voita ja rasvatonta maitojauhetta koskevan julkisen interventiojakson jatkamista 28. helmikuuta 2010 asti tarjouskilpailun kautta.
EnglishSince 1997, Commission language courses have been delivered either by internal teachers with direct contracts with the Commission or by language schools selected via an open tender procedure.
Komission kielikursseja ovat vuodesta 1997 alkaen antaneet joko komission omat opettajat, jotka ovat työsuhteessa suoraan komissioon, tai avoimen tarjouskilpailun perusteella valitut kielikoulut.