anglicko-finsko překlad pro "tendency"

EN

"tendency" finský překlad

volume_up
tendency {podstatné jméno}

EN tendency
volume_up
{podstatné jméno}

volume_up
taipumus {podstatné jméno}
There is also a tendency to forget the commitments made to those States.
Ihmisillä on myös taipumus unohtaa uusille jäsenvaltioille annetut sitoumukset.
As always, the European Parliament's tendency to grow like Topsy enters the picture.
Kuten aina, Euroopan parlamentin taipumus elefanttitautiin astuu kuvaan.
The European Union and Parliament in particular have a natural tendency towards over-regulation.
Euroopan unionilla ja etenkin parlamentilla on luontainen taipumus ylisääntelyyn.
tendency (také: bearing, direction, heading, line)
volume_up
suunta {podstatné jméno}
Although this figure is fluctuating, the tendency is upwards.
Hinta vaihtelee, mutta suunta on nouseva.

Synonyma (anglicky) pro "tendency":

tendency

Příklady použití pro "tendency" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis tendency arises in some of the other amendments, which we shall be rejecting.
Tämä suuntaus on näkyvissä muutamissa tarkistuksissa, jotka me haluamme hylätä.
EnglishThis is, of course, a very welcome tendency from Parliament towards the Commission.
Se on luonnollisesti hyvin tervetullut parlamentin pyrkimys komission suhteen.
EnglishHowever, we have to acknowledge that there is also a tendency towards protectionism.
Meidän on kuitenkin tunnustettava, että vallalla on protektionistinen suuntaus.
EnglishIt is just further evidence of the tendency towards militarising the European Union.
Se on jälleen yksi osoitus pyrkimyksestä Euroopan unionin sotilaallistamiseen.
EnglishThere is a tendency not to recognise its importance and to put it off until later.
Sen merkitystä ei tunnusteta ja sen tarkasteleminen siirretään myöhemmäksi.
EnglishWe are closely following with concern the tendency towards political radicalisation.
Seuraamme huolestuneena tarkasti suuntausta poliittiseen radikalisoitumiseen.
EnglishThis is a natural tendency on the part of all parliaments throughout the world.
On täysin luonnollista, että kaikki parlamentit kadottavat toisinaan punaisen lankansa.
EnglishLike us, many of the soon-to-be new member states condemn this tendency.
Meidän tavoin moni tulevista uusista jäsenvaltioista tuomitsee tämän suuntauksen.
EnglishThis tendency has become even more marked since the enlargement of the Union.
Euroopan unionin laajentumisen jälkeen tästä suuntauksesta on tullut entistä selvempi.
EnglishI know the tendency: it is to give one commissioner per Member State.
Olen tietoinen pyrkimyksistä antaa kullekin jäsenvaltiolle oma komission jäsen.
EnglishThis is the view encouraged by the dominant federalist tendency in the EU institutions.
EU:n toimielimissä vallitseva federalistinen suuntaus tukee tätä näkemystä.
EnglishConsequently the tendency to try to manage current challenges individually is irresistible.
Siten on hankala vastustaa pyrkimyksiä vastata nykyisiin haasteisiin erikseen.
EnglishThere is a tendency to provide them with as much as possible for free.
Heille ollaan taipuvaisia tarjoamaan palveluita mahdollisimman pitkälle ilmaiseksi.
EnglishThis tendency is on the increase, so it is indeed a very important sector.
Tämä suuntaus on nouseva, joten kyseessä on todellakin hyvin tärkeä ala.
EnglishThere is an alarming tendency towards complete centralisation within the Euroland countries.
Euromaissa vallitsee levottomuutta herättävä täydellisen keskusjohtoinen suuntaus.
EnglishI believe that information agencies on the European Union counteract this sort of tendency.
Uskon, että Euroopan unionin tiedotustoimistot hillitsevät tällaista käyttäytymistä.
EnglishThe overall thrust is right, but there is a tendency to remain at the level of generalities.
Voidaan kuitenkin sanoa, että vaikeudet alkavat nyt, kun asioita pitäisi toteuttaa.
EnglishAnd yes, there is a tendency in Europe to put process ahead of outcomes.
Ja kyllä, Euroopassa on vallalla suuntaus asettaa prosessi etusijalle tuloksiin nähden.
EnglishWithout intervention throughout Europe, a reversal of this tendency is not foreseeable.
Tätä kehitystä ei voida kääntää ilman Euroopan laajuisia toimenpiteitä.
EnglishIn other words, had the Council foreseen this tendency towards reduction?
Tai toisin sanottuna, oliko neuvosto ottanut laskusuuntauksen huomioon?