EN

stem {podstatné jméno}

volume_up
stem (také: foot, heel, hull, position)
volume_up
kanta {podstatné jméno}
Within my own group as well, there is a position on embryonic stem cells, albeit a minority one like the one that I represent.
Meidänkin ryhmässämme on alkion kantasoluja koskeva vähemmistön kanta, jota minä edustan.
That message stems from the position adopted by the Committee on Legal Affairs in our resolution of 4 November 1999.
Tämän viestin lähtökohtana on oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymä kanta 4. marraskuuta 1999 esitetyssä päätöslauselmassamme.
volume_up
runko {podstatné jméno}
stem (také: shaft, shank, stalk, web)
volume_up
varsi {podstatné jméno}
stem (také: body, figure, form, style)
volume_up
vartalo {podstatné jméno}
stem
volume_up
kokkapuu {podstatné jméno}
stem (také: leg)
volume_up
jalka {podstatné jméno}
stem
volume_up
keulavannas {podstatné jméno}
stem
volume_up
steevi {podstatné jméno}
stem (také: scape)
volume_up
vana {podstatné jméno}
stem
volume_up
kukkavana {podstatné jméno}
stem
volume_up
kukkavarsi {podstatné jméno}
stem
volume_up
lehtiruoti {podstatné jméno}
stem
volume_up
pystyviiva {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "stem":

stem

Příklady použití pro "stem" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHowever, research into embryonic stem cells has not yet yielded positive results.
Sitä vastoin alkioiden kantasolututkimuksesta ei ole saatu myönteisiä tuloksia.
EnglishWe therefore need to stem the flood of rubbish and demand a longer life for products.
Meidän on siis tukittava jätevirrat ja edistettävä tavaroiden pitkää käyttöikää.
EnglishIf we cannot use stem cells from your body then we'd like to use donor stem cells.
Jos emme voimme käyttää potilaan omia kantasoluja, käytämme luovuttajan kantasoluja.
EnglishThere are other alternatives, in particular techniques involving adult stem cells.
On olemassa muita vaihtoehtoja, eritoten aikuisen kantasoluja hyödyntäviä menetelmiä.
EnglishFor this reason EU funding must in future be targeted at stem cell research.
Tästä syystä EU-rahoitusta tulee jatkossakin suunnata kantasolututkimukselle.
EnglishI would like to end by saying that it will be difficult to stem the tide.
Haluan päättää puheenvuoroni sananlaskuun: " On vaikeaa purjehtia vastavirtaan."
EnglishThis is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Tässä on kantasolu, jonka olemme kehittäneet täällä Oxfordissa alkion kantasolusta.
EnglishIt was deemed a measure that was necessary to stem the spread of the disease.
Toimenpidettä pidettiin välttämättömänä taudin leviämisen pysäyttämiseksi.
EnglishIn particular, we cannot erect Community barriers to research into embryonic stem cells.
Emme varsinkaan voi luoda yhteisössä esteitä alkion kantasolujen tutkimukselle.
EnglishWe all know people whose lives could be transformed on the basis of stem cell research.
Tunnemme kaikki ihmisiä, joiden elämä voisi muuttua kantasolututkimuksen ansiosta.
EnglishIt has a clear, unambiguous position rejecting this funding of embryonic stem cells.
Se torjuu kannassaan selkeästi ja yksimielisesti alkioiden kantasolujen rahoittamisen.
EnglishMost of the stem cell lines listed in the NIH register come from Sweden.
Useimmat NIH:n rekisterissä luetellut kantasolulinjat ovat peräisin Ruotsista.
EnglishThe answers are, therefore, eminently political and stem from the Member States.
Vastaukset ovat siksi hyvin poliittisia ja lähtöisin jäsenvaltioista.
EnglishCord blood stem cells are one example of where progress has been made.
Napanuorasta kerättävän veren kantasolut ovat yksi esimerkki, jossa on edistytty.
EnglishMuch of the differences stem of course from the wider and freer availability of abortion.
Ero johtuu paljolti tietenkin väljemmin ja vapaammin saatavana olevasta abortista.
EnglishResearch on adult and foetal stem cells should, however, be given priority.
Aikuisten ja sikiön kantasolujen tutkimusta olisi kuitenkin painotettava.
EnglishThis is a vast subject, so I will just focus on one detail: the processing of stem cells.
Aihe on laaja, joten keskityn vain yhteen yksityiskohtaan, kantasolujen käsittelyyn.
EnglishIn the present state of research, only the use of adult stem cells offers hope.
Tutkimuksen nykyvaiheessa ainoastaan aikuisten kantasoluja käyttävä tutkimus antaa toiveita.
EnglishThe European Union should not be funding embryonic stem cell research.
Euroopan unionin ei pidä rahoittaa alkion kantasoluilla tehtävää tutkimusta.
EnglishMy mixed feelings stem from the fact that those are not reflected anywhere.
Ristiriitaiset tunteeni juontavat juurensa siihen, ettei näitä ehdotuksia pohdita missään.