anglicko-finsko překlad pro "speed limit"

EN

"speed limit" finský překlad

volume_up
speed limit {podstatné jméno}

EN speed limit
volume_up
{podstatné jméno}

speed limit
volume_up
nopeusrajoitus {podstatné jméno}
What is the speed limit in cities/on highways?
Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?
If we can have a speed limit for heavy goods vehicles, why not have one for cars too?
Niiden osalta Eurooppa onnistui: raskaalla liikenteellä on nopeusrajoitus, sen vuoksi tietenkin myös henkilöautoilla.

Podobné překlady pro "speed limit" finsky

speed podstatné jméno
to speed sloveso
limit podstatné jméno
to limit sloveso
Finnish

Příklady použití pro "speed limit" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAlso, reducing the speed limit will allow us to fight the greenhouse effect.
Myös nopeusrajoitusten alentaminen auttaa meitä torjumaan kasvihuoneilmiötä.
EnglishIf we impose the same speed limit on all HGVs, we are pre-programming traffic jams into the motorway system.
Jos rajoitamme kaikille kuorma-autoille saman nopeuden, me suorastaan ohjelmoimme ruuhkia moottoriteille!
EnglishThe speed limit is 90 km/hour in one Member State, 100 km/hour in another and 80 km/hour in the next.
Yhdessä jäsenvaltioissa ajetaan 90 kilometriä tunnissa, toisessa 100 kilometriä tunnissa ja seuraavassa taas 80 kilometriä tunnissa.
EnglishI also welcome the fact that a single European speed limit has not been introduced for this type of vehicle.
Suhtaudun myös myönteisesti siihen, että tällaisten ajoneuvojen osalta ei ole otettu käyttöön yhtä EU:n laajuista nopeusrajoitusta.
EnglishI also welcome the fact that a single speed limit for this type of vehicle has not been introduced at EU level.
Olen myös tyytyväinen siihen, että EU:n tasolla ei ole otettu käyttöön yhtenäistä nopeusrajoitusta tämäntyyppisille ajoneuvoille.
EnglishWhat speed limit must it keep to?
Millaiset nopeusrajoitukset tällä junalla on?
EnglishAmendment 6 asks the Commission to intervene to set a single speed limit for European motorways in all countries.
Tarkistuksessa 6 komissiota pyydetään ryhtymään toimiin saman nopeusrajoituksen asettamiseksi kaikkien Euroopan maiden moottoriteille.
EnglishHowever, it is important that no Member State be compelled to disregard subsidiarity by raising the speed limit on its roads.
Kuitenkin on tärkeää, että minkään jäsenvaltion ei pidä luopua toissijaisuusperiaatteesta ja nostaa nopeusrajoitusta maanteillään.
EnglishAround two out of every three drivers in Europe go over the speed limit in built-up areas and half break the speed limit on the open road.
Euroopassa noin kaksi kolmesta kuljettajasta ylittää taajamissa nopeusrajoituksen ja puolet rikkoo nopeusrajoituksia maanteillä.
EnglishIn some European capitals, the speed limit is reduced in response to air pollution, when traffic is not banned completely.
Jotkin eurooppalaiset pääkaupungit ovat reagoineet ilmakehän saastumiseen rajoittamalla ajoneuvojen nopeutta tai jopa tyystin kieltämällä liikenteen.
EnglishThey should not have the opportunity to refer to the lack of legal provisions in order to escape the consequences of breaking the speed limit.
Heillä ei pitäisi olla mahdollisuutta vedota asiaa koskevien säännösten puutteeseen välttyäkseen seuraamuksilta, jos he rikkovat nopeusrajoituksia.
EnglishWe in the Committee have proposed that the speed limit be set at 120 kilometres per hour from 2018, which is really not unreasonable.
Olemme valiokunnassa ehdottaneet, että nopeusrajoitukseksi määritetään 120 kilometriä tunnissa vuodesta 2018 lähtien, mikä ei ole missään määrin kohtuutonta.
EnglishIn one of the most delightful Member States of the European Union, exceeding the speed limit can be detected by a police officer with the naked trained eye, as it is said.
Yhdessä Euroopan unionin rakastettavimmista jäsenvaltioista esimerkiksi poliisiviranomainen voi paljain virkailijan silmin, kuten siellä sanotaan, todeta ylinopeuden.
EnglishSecondly, we will not accept Amendment No 6 either, with which the Greens are once again trying to start another sham debate, namely on a general speed limit of 120 km/h.
Toiseksi, emme hyväksy myöskään tarkistusta 6, jolla vihreiden ryhmä yrittää taas aloittaa uuden tekopyhän keskustelun, nimittäin 120 km/h:n yleisestä nopeusrajoituksesta.
English70% of road accidents are caused as a result of exceeding the legal speed limit, failing to wear a seat belt, going through a red light or driving under the influence of alcohol.
70 prosenttia liikenneonnettomuuksista johtuu ylinopeudesta, turvavyön käytön laiminlyönnistä, punaisissa liikennevaloissa pysähtymättä jättämisestä tai rattijuopumuksesta.
EnglishFor example, on the border crossing of Rusovce - Kittsee, which is a highway crossing between Slovakia and Austria, the Austrians are imposing a tough speed limit of 30 km/h.
Esimerkiksi Rusovcen-Kittseen rajanylityspaikalla, missä valtatie ylittää Slovakian ja Itävallan rajan, itävaltalaiset ovat määränneet tiukan nopeusrajoituksen 30 kilometriä tunnissa.
EnglishThe fact that the maximum speed limit in Sweden is 110 kph was not relevant and many cars had to be fitted with tyres capable of coping with speeds of 270 kph and in some cases as much as 300 kph.
Vaikka Ruotsissa korkein sallittu nopeus on 110 km/h, moniin autoihin piti asentaa renkaat, joiden huippunopeus on 270 km/h ja joissakin tapauksissa jopa 300 km/h.