anglicko-finsko překlad pro "slaughterhouse"

EN

"slaughterhouse" finský překlad

volume_up
slaughterhouse {podstatné jméno}

EN slaughterhouse
volume_up
{podstatné jméno}

slaughterhouse (také: abattoir)
volume_up
teurastamo {podstatné jméno}
The one remaining slaughterhouse, although running at full capacity, was unable to compensate for this problem and the farmers could not have their animals slaughtered.
Jäljellä oleva teurastamo, vaikka se toimikin täydellä teholla, ei voinut korvata näitä puutteita eivätkä tuottajat saaneet teurastettua eläimiään.

Synonyma (anglicky) pro "slaughterhouse":

slaughterhouse

Příklady použití pro "slaughterhouse" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIt only allows the slaughterhouse staff to assist the official veterinarian.
Näin vain annetaan teurastamoiden henkilökunnalle mahdollisuus avustaa virkaeläinlääkäriä.
EnglishYet I do not think that cattle headed for the slaughterhouse are really such great tourists.
Uskon silti, ettei suurta teuraseläinten turismia ole ylipäätään olemassa.
EnglishOrganic farming is another example, with the nearest slaughterhouse being the one that is used.
Luomukasvatus on toinen esimerkki, ja silloin käytetään lähintä teurastamoa.
EnglishThere is no general authorisation for involving slaughterhouse staff in meat inspection.
Kompromississa ei ole annettu yleistä valtuutusta teurastamoiden henkilökunnan osallistumiselle lihanvalvontaan.
EnglishThis relates in particular to the involvement of slaughterhouse staff in meat inspection for veal and pigs.
Tämä koskee erityisesti teurastamoiden henkilökunnan osallistumista vasikan- ja sianlihan valvontaan.
EnglishSecondly, according to our information that firm has now bought a replacement slaughterhouse.
Toiseksi kyseinen yritys on saamiemme tietojen mukaan tällä välin jo hankkinut toisen teurastamon palaneen tilalle.
EnglishThe other day, a shepherd told me, ‘twenty-five per cent of my livestock will be going to the slaughterhouse this year.
Eräs karjantuottaja kertoi taannoin minulle, että "25 prosenttia karjastani menee teurastamolle tänä vuonna.
EnglishOne point was a matter of dispute for a long time: the involvement of slaughterhouse staff in official controls.
Yhdestä asiasta kiisteltiin pitkään, nimittäin teurastamoiden henkilökunnan osallistumisesta viralliseen valvontaan.
EnglishI have tabled an amendment to the effect that the slaughterhouse' s authorisation number should not be shown on the label.
Olen laatinut tarkistuksen, jonka mukaan teurastamon hyväksymisnumeron ei pidä käydä ilmi tuoteselosteesta.
EnglishNaturally, the registration number of the slaughterhouse offers them little or nothing in terms of the information they require.
Teurastajan rekisteröintinumeroa ei todellakaan tarvita.
EnglishThe report clearly requires a maximum travelling time of eight hours for animals that are going directly to the slaughterhouse.
Mietinnössä esitetään selvästi, että suoraan teurastamolle menevien eläinten kuljetus ei saisi kestää yli kahdeksaa tuntia.
EnglishIf, then, the products of a slaughterhouse in one of the countries are below standard, we have to be able to close the place down the next day.
Jos siis jonkin maan teurastamon tuotteet eivät ole normin mukaisia, meidän on voitava sulkea laitos seuraavana päivänä.
EnglishThirdly, food chain information includes a written communication from the farmer to the slaughterhouse and its official veterinarian.
Kolmanneksi elintarvikeketjua koskevaan tietoon kuuluu kirjallinen tiedonanto maanviljelijältä teurastamolle ja sen virkaeläinlääkärille.
EnglishTravelling times to the slaughterhouse must be reduced as far as possible and international transport for slaughter must be banned completely.
Kuljetusaikojen teurastamoille on lyhennyttävä mahdollisimman paljon ja kansainväliset teuraskuljetukset on kiellettävä kokonaan.
EnglishFourth, all imports of fresh meat must come from an approved slaughterhouse that has been authorised and listed for that specific purpose.
Neljänneksi kaiken tuoreen tuontilihan on tultava hyväksytystä teurastamosta, joka on hyväksytty ja luetteloitu kyseiseen tarkoitukseen.
EnglishSubject: State of slaughterhouses in Greece According to the data available, the Greek slaughterhouse infrastructure is extremely inadequate.
Aihe: Teurastamoiden tilanne Kreikassa Tietojeni mukaan teurastamoiden tekniset perusrakenteet ovat Kreikassa suuressa määrin puutteelliset.
EnglishYou may recall that when the original slaughterhouse regulations came forward, the UK Government got hold of them and goldplated them.
Muistatte kenties, kuinka alkuperäistä teurastamoja koskevaa lainsäädäntöä annettaessa Yhdistynyt kuningaskunta piti siitä kiinni ja kehysti sen seinälle.
EnglishDespite the fact that we can already indicate the location of the slaughterhouse, we cannot give the provenance of the slaughtered animal.
Samalla tavoin kuin pystytään ilmoittamaan teurastamon sijaintipaikka, kuten nyt jo tehdään, voidaan kyllä ilmoittaa, mistä teurastettu nauta on peräisin.
EnglishOur Belgian pigs are so susceptible to stress that they are given tranquillizers and betablockers just before they are transported to the slaughterhouse.
Belgiassa siat ovat niin stressaantuneita, että niille annetaan rauhoittavia lääkkeitä ja beetasalpaajia vähän ennen teurastamoon kuljettamista.
English(PL) Mr President, the European Union places great value on the proper treatment of animals during the entire period of breeding, from birth to the slaughterhouse.
(PL) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni pitää suuressa arvossa eläinten asianmukaista kohtelua koko kasvatuksen ajan, syntymästä teurastamolle.