anglicko-finsko překlad pro "scared"

EN

"scared" finský překlad

volume_up
scared {příd. jm.}
volume_up
scare {podstatné jméno}

EN scared
volume_up
{přídavné jméno}

scared (také: afraid)
volume_up
peloissaan {příd. jm.}
Hungarians, however, are starting to feel scared.
Unkarilaiset alkavat kuitenkin olla peloissaan.
Ihmiset ovat peloissaan.
This vicious circle ends up with the whole population stuck inside their houses, scared to death -- even more afraid than when we were out on the streets.
Tämä noidankehä ajaa koko kansan jumiin heidän koteihinsa, pelosta jäykkinä -- jopa enemmän peloissaan kuin olimme ulkona kadulla.
scared (také: alarmed)
volume_up
pelästynyt {příd. jm.}

Příklady použití pro "scared" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAnd the first idea I got was to use fire, because I thought lions were scared of fire.
Ensimmäinen ideani oli käyttää tulta, koska ajattelin leijonien pelkäävän tulta.
EnglishYet the same schools are now devoid of children, who are too scared to leave their homes.
Nyt Hamasin koulut ovat tyhjiä, sillä lapset eivät uskalla lähteä kodeistaan.
EnglishWhich is why he is scared to death of democratic reforms and is eliminating opponents.
Tämän vuoksi hän pelkää kuollakseen demokraattisia uudistuksia ja eliminoi vastustajia.
EnglishCan it really be that it is scared of rubbing the big yellow giant up the wrong way?
Voiko olla, että se pelkää ärsyttävänsä tätä keltaista jättiläistä?
EnglishNow they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.
Nyt pelätään otsonikerroksessa olevaa reikää ja kasvihuoneilmiötä.
EnglishPlease do not be scared that by not granting discharge you will cause this Commission to fall.
Älkää vain pelästykö sitä, että epäämällä vastuuvapauden kaadatte komission.
EnglishSome people still see the reversed qualified majority system as something to be scared of.
Joidenkin mielestä käänteisen määräenemmistön äänestysjärjestelmässä on vieläkin jotain pelättävää.
EnglishI know that this is an issue that scared the Member States a little.
Tiedän, että tämä asia on hieman pelästyttänyt jäsenvaltioita.
EnglishThe postscript to her last book is entitled: 'Am I scared?'
Hänen viimeisen kirjansa jälkikirjoituksen otsikko kuuluu: "Pelkäänkö?"
EnglishPeople are scared that the international bodies will not take enough account of the Kosovan people' s strength.
He pelkäävät sitä, että kansainväliset toimielimet aliarvioivat Kosovan väestön voiman.
EnglishIt is as if it is running scared from confronting the implications of its role as the guardian of the Treaties.
Vaikuttaa siltä, että se pelkää kohdata roolinsa vaatimukset perustamissopimusten valvojana.
EnglishWe must organise a donor conference and, above all, we should not be scared.
Tämä on siis äärimmäisen tärkeää. Meidän on järjestettävä lahjoittajakonferenssi ja ennen kaikkea meidän ei pidä pelätä.
EnglishWe did ask you for this, but obviously you did not dare comply, no doubt scared off by France.
Me pyysimme sitä teiltä, mutta ilmeisesti ette uskaltanut noudattaa pyyntöämme, epäilemättä Ranskan pelottamana.
EnglishSo, Mr Barroso, do not be scared, be bold!
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, teidän ei siis pidä pelätä, olkaa rohkea!
EnglishScared of these students with their big brains and their big books and their big, unfamiliar words.
Minua pelottivat nämä opiskelijat isoine aivoineen, ja isoine kirjoineen sekä isoine tuntemattomine sanoineen.
EnglishI didn't want to tell my grandmother about it because I was scared I'd get in trouble for playing somewhere I shouldn't have been.
En halunnut kertoa isoäidilleni, koska olin peloissani, että saan satikutia.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am scared.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minua pelottaa.
EnglishWhy is the Iranian regime so scared of women?
Miksi Iranin hallitus pelkää niin paljon naisia?
EnglishThere must be hundreds of thousands of blind people who have these hallucinations, but are too scared to mention them.
Täytyy olla satoja tuhansia sokeita, joilla on näitä hallusinaatioita, mutta jotka eivät uskalla kertoa niistä.
EnglishWe have been undertaking reforms for the past 15 years, and we are not easily scared by the need to tackle new challenges.
Olemme toteuttaneet uudistuksia viimeiset 15 vuotta emmekä säikähdä helposti tarvetta käydä käsiksi uusiksi haasteisiin.