anglicko-finsko překlad pro "repair"

EN

"repair" finský překlad

volume_up
repair {podstatné jméno}

EN repair
volume_up
{podstatné jméno}

repair (také: correction, mend, rectification, refit)
volume_up
korjaus {podstatné jméno}
For more information, see Startup Repair: frequently asked questions.
Saat lisätietoja ohjeaiheesta Käynnistyksen korjaus: usein kysyttyjä kysymyksiä.
Startup Repair is one of the recovery tools in the System Recovery Options menu.
Käynnistyksen korjaus on yksi Järjestelmän palautusasetukset -valikon palautustyökaluista.
For more information, see Startup Repair: frequently asked questions.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Käynnistyksen korjaus: usein kysyttyjä kysymyksiä.
repair
volume_up
korjaaminen {podstatné jméno}
For information about manually installing a driver, see Repair or update a driver.
Lisätietoja ajurin asentamista manuaalisesti on ohjeaiheessa Ohjaimen korjaaminen tai päivittäminen.
Result: a court action and repair costs greater than the cost of the programme itself.
Tuloksena oli riita-asia ja tuhojen korjaaminen, mikä maksoi enemmän kuin hanke.
We find the repair and enhancement of our physical fabric quite simply horrific.
Ihmisen oman ruumiin korjaaminen ja sen laadun parantaminen on meistä lisäksi yksinkertaisesti kammottavaa.
repair
volume_up
lomamatka {podstatné jméno}
volume_up
lempipaikka {podstatné jméno}
repair (také: repairing)
volume_up
kunnostaminen {podstatné jméno}
Brussels is refusing to adopt a policy of European preference in the building and repair of ships flying a national flag.
Bryssel kieltäytyy ottamasta käyttöön eurooppalaista suosituimmuusjärjestelmää kansallisen lipun alla purjehtivien laivojen rakentamiseksi ja kunnostamiseksi.
In the EU-10 countries the repair and rehabilitation of housing estates is a crucial step forward in preserving social peace and improving city life.
EU:n kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa asumalähiöiden korjaaminen ja kunnostaminen edistää ratkaisevasti yhteiskuntarauhan säilyttämistä ja parempaa kaupunkielämää.

Příklady použití pro "repair" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishOften, however, the nearest authorised repair garage is hundreds of miles away.
Kuitenkin lähin valtuutettu korjaamo sijaitsee usein satojen kilometrien päässä.
EnglishIn the left pane, click Create a system repair disc, and then follow the steps.
Valitse vasemmasta ruudusta Luo järjestelmän korjauslevy ja toimi ohjeiden mukaan.
EnglishWe do not want increased repair charges any more than we want to see jobs lost.
Me emme halua kalliita korjauksia emmekä liioin halua työpaikkojen häviävän.
EnglishAt first reading, Parliament was almost unanimous in approving the repair clause.
Parlamentti hyväksyi korjauslausekkeen lähes yksimielisesti ensimmäisessä käsittelyssä.
EnglishPrint these instructions and keep them in a safe location with your system repair disc.
Tulosta nämä ohjeet ja säilytä niitä yhdessä järjestelmän korjauslevyn kanssa.
EnglishSystem recovery options can help you repair Windows if a serious error occurs.
Järjestelmän palautusasetukset auttavat korjaamaan Windowsin vakavien virheiden jälkeen.
EnglishI think that this is an example of where we really have to do the repair work.
Minusta tämä on esimerkki siitä, missä korjaustöitä todella tarvitaan.
EnglishYou might be able to fix the problem by performing a repair installation of Windows XP.
Saatat pystyä korjaamaan ongelman tekemällä Windows XP:n korjausasennuksen.
EnglishIt is not possible, naturally, to repair the human damage and the loss of life.
Tietenkään inhimillistä kärsimystä ja ihmishenkiä ei voida korvata.
EnglishThey do not normally perform repair functions, and hence have to be forced to do so.
Ne eivät yleensä korjaa muita soluja, joten ne on pakotettava siihen.
EnglishIf you are using the Windows installation disc or USB flash drive, click Repair your computer.
Jos käytät Windowsin asennuslevyä tai USB-muistitikkua, valitse Korjaa tietokone.
EnglishIndependent repair shops therefore require access to this information.
Näin ollen riippumattomien korjaamoiden on saatava nämä tiedot käyttöönsä.
EnglishI notice in contacts with citizens that this is nearly beyond repair.
Yhteyksissä kansalaisiin havaitsen, että tämä on lähes korjaamaton tilanne.
EnglishContrary to what we are expected to believe the repair clause will not benefit the consumer.
Päinvastoin kuin meidän halutaan antaa luulla, korjauslauseke ei hyödytä kuluttajaa.
EnglishWithout access to repair and servicing information, however, this cannot be guaranteed.
Tätä ei kuitenkaan voida taata ilman ajoneuvon korjaamiseen ja huoltoon liittyviä tietoja.
EnglishIn future they can decide which repair shop to take a car to for repairs or for servicing.
He voivat tulevaisuudessa itse päättää, mihin korjaamoon vievät autonsa huollettaviksi.
EnglishIn the second year, they have only the right to free repair or a price reduction.
Toisena vuonna hänellä on ainoastaan oikeus vaatia korjaamista vastikkeetta tai hinnanalennusta.
EnglishAt the same time it could result in job losses in the labour intensive repair services sector.
Samalla se voi aiheuttaa työpaikkojen menetyksiä työvoimavaltaisella korjausalalla.
EnglishBut the estimates for the cost to rebuild and repair the damage exceed 13, 000 million escudos.
Arvioidut uudelleenrakennus- ja korjauskustannukset ovat yli 13 miljardia escudoa.
EnglishI welcome the work done by my colleague Mrs Weisgerber on the access to repair information.
Arvostan kollegani Weisgerberin selvitystä korjaustietojen saatavuudesta.