anglicko-finsko překlad pro "preserve"

EN

"preserve" finský překlad

volume_up
preserve {podstatné jméno}

EN preserve
volume_up
{podstatné jméno}

preserve (také: marmalade, jelly)
volume_up
marmeladi {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "preserve":

preserve

Příklady použití pro "preserve" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis would preserve the existing differences and lead to a weakening of cohesion.
Tämä johtaisi olemassaolevien erojen säilymiseen ja löyhempään yhtenäisyyteen.
EnglishHowever, the Custom option doesn't preserve your files, settings, and programs.
Mukautettu-vaihtoehto ei kuitenkaan säilytä tiedostojasi, asetuksiasi ja ohjelmiasi.
EnglishDemocratic investments have to be made to preserve a democratic post office.
On tehtävä demokraattisia investointeja demokraattisen postin ylläpitämiseksi.
EnglishYou have to act quickly and decisively in order to preserve the Internal Market.
On toimittava nopeasti ja määrätietoisesti sisämarkkinoiden suojaamiseksi.
EnglishYou talk of changes to the pension system in order to preserve social cohesion.
Puhutte eläkejärjestelmän muuttamisesta sosiaalisen yhteenkuuluvuuden säilyttämiseksi.
EnglishHowever, the Custom option doesn't preserve your files, programs, or settings.
Mukautettu vaihtoehto ei kuitenkaan säilytä tiedostojasi, ohjelmiasi tai asetuksiasi.
EnglishTheir programmes are made impossible by constant bureaucratic demands to preserve jobs.
Ne eivät voi toteuttaa ohjelmiaan, kun jatkuvasti vaaditaan pysyviä työpaikkoja.
EnglishSmall, unsecured loans are not the preserve of the poorest in the developing countries.
Pienillä ja vakuudettomilla lainoilla ei voida suojella kehitysmaiden köyhimpiä.
EnglishEvery nation inherits from its ancestors a civilisation that it must preserve.
Jokainen kansa perii esi-isiltään kulttuurin, joka kansan on säilytettävä.
EnglishIn the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
Lopulta vakuutusyhtiö suostui siihen, että maassa A kertyneet eläkeoikeudet säilyvät.
EnglishQuantitative water policy is and must remain the sole preserve of sovereign states.
Määrään liittyvä vesipolitiikka on ja pysyy ainoastaan itsenäisten valtioiden asiana.
English(FR) I will preserve most firmly the independence of the ECB in all circumstances.
(FR) pidän lujasti kiinni EKP:n riippumattomuudesta kaikissa tilanteissa.
EnglishIn the face of all this, it is impossible to preserve a neutral stance.
Tällaisen edessä ei ole mahdollista pitää levollisina kiinni puolueettomuudesta.
EnglishIt is also up there with the best that we as Europeans have to preserve.
Se kuuluu myös niihin parhaisiin asioihin, joita eurooppalaisten on varjeltava.
EnglishPlanning must not become the sole preserve of those who have an academic qualification.
Kaavoituksesta ei saa tulla akateemisen tutkinnon suorittaneiden yksinoikeus.
EnglishThis way, we can preserve our linguistic independence and the interests of our country.
Siten voimme pitää kiinni kielellisestä itsenäisyydestämme ja maamme eduista.
EnglishWhat is being done to preserve cultural, leisure and sports services?
Mitä sitten tehdään kulttuuri-, virkistys- ja urheilupalveluiden säilyttämiseksi?
EnglishThis is a legal tool that will in many cases help us to preserve the environment.
Kyseessä on lainsäädäntöväline, jonka avulla voimme monessa yhteydessä suojella ympäristöä.
EnglishThat is precisely because there were no subsidies to preserve the existing structure.
Tämä johtuu juuri siitä, ettei tukia olemassa olevien rakenteiden säilyttämiseen ollut.
EnglishIt is hardly our fault that Italy has so many ancient monuments to preserve".
Onko meidän syymme, jos Italia on täynnä suojeltavia antiikkikohteita?"