anglicko-finsko překlad pro "position paper"

EN

"position paper" finský překlad

volume_up
position paper {podstatné jméno}

EN position paper
volume_up
{podstatné jméno}

position paper (také: resolution, statement)
volume_up
kannanotto {podstatné jméno}
However, a detailed position paper is available from the sessional services.
Yksityiskohtainen kirjallinen kannanotto on kuitenkin käytettävissänne kansliassa.
The most flagrant evidence of this is the Commission's shelving of its position paper on Latvia and Lithuania.
Ilmiselvää on, että komission Latviaa ja Liettuaa koskeva kannanotto on jäänyt pois.
position paper (také: alignment, line)
volume_up
linjaus {podstatné jméno}
position paper (také: program, script, show, programme)
volume_up
ohjelma {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "position paper":

position paper

Podobné překlady pro "position paper" finsky

position podstatné jméno
to position sloveso
paper podstatné jméno
paper přídavné jméno
Finnish
to paper sloveso

Příklady použití pro "position paper" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou have just referred to the guidelines and the Europe 2020 position paper.
Olette juuri viitannut suuntaviivoihin ja Eurooppa 2020 -strategiaa koskevaan kantaan.
EnglishThe Government of Malta has issued a position paper on the said statements.
Maltan hallitus on esittänyt kannanottonsa mainituista lausunnoista.
EnglishWhat is wrong with the position paper of 26 April 2005?
Mitä vikaa 26. huhtikuuta 2005 päivätyssä neuvoston kannassa on?
EnglishAt the end of May, we received a position paper from the Chamber of Commerce and Industry in Munich and Upper Bavaria.
Toukokuun lopussa saimme kannanoton Münchenin ja Ylä-Baijerin teollisuus- ja kauppakamarilta.
EnglishWhat is the objection to making the position paper public?
Miksi neuvoston kantaa ei voida julkaista?
EnglishLast week, however, this indignation turned to horror when I saw the position paper of the European trade unions.
Viime viikolla tämä tuohtuneisuus muuttui kuitenkin kauhuksi, kun näin Euroopan unionin ammattiliittojen kannanoton.
EnglishIncidentally, it is clear from the position paper that the trade unions know full well that their position is extremely tenuous.
Kannanotosta käy muuten selvästi ilmi, että ammattiliitot tietävät tasan tarkkaan, että niiden kanta on hyvin hataralla pohjalla.
EnglishThe good news is that the Council's Common Position Paper is similar to the position reached by the European Parliament in the first reading.
On hyvä uutinen, että neuvoston yhteinen kanta on yhdenmukainen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä muodostaman kannan kanssa.
EnglishI am proud that someone from my group, Rik Daems, thanks to his negotiating skills, managed to get this common position on paper at the time, which was certainly not an easy task.
Olen ylpeä siitä, että minun puolueeni jäsen, Rik Daems, onnistui tuolloin neuvottelijan kykyjensä ansiosta saamaan aikaan yhteisen kannan, mikä ei suinkaan ollut helppoa.
EnglishIs the Council prepared to make public the full text of the position paper on the Statute for Members it submitted on 26 April 2005 in the form in which it served as the basis for the negotiations?
Onko neuvosto valmis julkaisemaan kokonaisuudessaan 26. huhtikuuta 2005 päivätyn neuvoston kannan jäsenten ohjesääntöön, kuten neuvotteluissa alun perin sovittiin?