anglicko-finsko překlad pro "posing"

EN

"posing" finský překlad

volume_up
posing {podstatné jméno}
volume_up
pose {podstatné jméno}

EN posing
volume_up
{podstatné jméno}

posing
volume_up
diivailu {podstatné jméno}

Příklady použití pro "posing" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBut I hope he understands the paradox that he is posing for Parliament.
Toivon kuitenkin, että hän ymmärtää paradoksin, jonka hän esittää parlamentille.
EnglishHowever, this currency, which does not belong to any one State, is now posing new problems.
Tämä valuutta vailla valtiota tulee joka tapauksessa aiheuttamaan uusia ongelmia.
EnglishThe procedure involves posing a question to the speaker who is speaking at the time.
Työjärjestys edellyttää kysymyksen esittämistä puhujalle, joka on parhaillaan puhumassa.
EnglishThey can reignite at any time, posing a threat to regional security.
Ne saattavat syttyä uudelleen milloin tahansa, mikä vaarantaa alueen turvallisuuden.
EnglishIt is this type of drug-related crime which is posing a serious risk to many of our communities.
Tällainen huumeisiin liittyvä rikollisuus on vakava riski monille yhteisöillemme.
EnglishSo I think we have reacted to the challenges that the new situation is posing all of us.
Mielestäni olemme siis vastanneet haasteisiin, joita uusi tilanne tuo mukanaan meille kaikille.
English(RO) During the current economic crisis, the Europe 2020 strategy seems to be posing a real challenge.
(RO) Eurooppa 2020 -strategia on talouskriisimme vuoksi todellisen haasteen edessä.
English(DA) Mr President, democracy, for me, means posing a question and then getting an answer.
(DA) Arvoisa puhemies, minulle demokratia merkitsee kysymyksen esittämistä ja vastauksen saamista.
EnglishWe must work relentlessly together on items posing a problem with Washington.
Meidän on tehtävä herpaantumattomasti yhteistyötä niissä kysymyksissä, joissa suhteessa Washingtoniin on ongelmia.
EnglishWe are aware of the fact that private debt is posing specific problems in some countries of the Union.
Olemme tietoisia siitä, että yksityinen velkaantuminen on erityinen ongelma monessa unionin maassa.
EnglishI am just posing one or two questions of this kind, Mrs Roth-Behrendt.
Esitän vain kysymyksiä, rouva Roth-Berendt.
EnglishThe present is here and it is posing a multitude of threats.
Nykyhetki on tässä, ja tämä uhka on moninkertainen.
EnglishThe rapid growth in ecommerce in particular is posing new threats to the protection of data concerning our citizens.
Nimenomaan sähköisen kaupankäynnin nopea kasvu aiheuttaa uusia uhkia kansalaisten tietosuojalle.
EnglishPeople in Europe are posing hard questions to us.
Euroopan kansalaiset esittävät meille vaikeita kysymyksiä.
EnglishThe next item is the statement by the Commission on beef and veal products posing a potential health risk
Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma terveydelle mahdollisesti vaarallisista naudanlihatuotteista.
EnglishThen, the challenges which we are posing for the future in this resolution - which we support - will be easier to achieve.
Siten tässä päätöslauselmassa - jota tuemme - tulevaisuudelle asettamamme haasteet on helpompi toteuttaa.
EnglishMrs Thyssen has stated that these are merely questions that I am posing and for which Mr Dehaene will need to provide the answers.
Thyssen sanoi, että minä esitän vain kysymyksiä, joihin Jean-Luc Dehaenen on annettavat vastaukset.
EnglishI commend you for speaking out on disarmament issues, posing timely questions and urging new progress.
Kiitän teitä siitä, että olette puhuneet aseistariisunnasta, esittäneet oikea-aikaisia kysymyksiä ja vaatineet uutta edistymistä.
EnglishThe problem is that only 21 of the 27 EU Member States are in NATO, posing a threat to the development of European defence.
Ongelmana on, että vain 21 EU:n 27 jäsenvaltiosta on Natossa. Tämä on uhka Euroopan puolustuksen kehitykselle.
EnglishAs of today, therefore, I am posing a question.
Siksi esitän nyt kysymyksen, ongelman.