anglicko-finsko překlad pro "to overthrow"

EN

"to overthrow" finský překlad

FI

EN to overthrow
volume_up
[overthrew|overthrown] {sloveso}

We know how difficult it is to overthrow this sort of regime, how hard it is to introduce a system of sanctions.
Tiedossahan on, miten vaikeaa tällaista valtajärjestelmää on kaataa, ja tiedossa on, miten vaikeaa on saada pakotteet toimimaan.
We must, therefore, have an information policy that provides the Iraqi people with knowledge, so that this regime can finally be overthrown.
On siis huolehdittava sellaisesta tiedotuspolitiikasta, jonka avulla irakilaisten tietoisuus lisääntyy, jotta he voisivat lopulta kaataa tämän järjestelmän.
Many of these medics have been accused of trying to overthrow the monarchy and face trial with military prosecutors and possible death sentences.
Monia näistä lääkintätyöntekijöitä syytetään yrityksistä kaataa monarkia ja heitä uhkaa oikeudenkäynti, jossa on armeijan syyttäjät, ja mahdolliset kuolemantuomiot.

Příklady použití pro "to overthrow" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThere is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
Ne haluavat myös syöstä Bahrainin hallituksen vallasta yksinkertaisesta syystä.
EnglishHowever, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
On myös olemassa tie, jonka Romania valitsi hallituksen verisessä kaatamisessa.
EnglishSubject: Attempts to overthrow the legally elected President of Venezuela
Aihe: Yritykset syöstä laillisesti valittu presidentti vallasta Venezuelassa
EnglishIs the world today safer than before the overthrow of the appalling Saddam?
Onko maailma nyt turvallisempi kuin ennen kamalan Saddamin kukistamista?
EnglishIs he picking up on the fact that Luke joins an army to overthrow the government?
Oppiiko hän, että Luke liittyy vastarintaan kaataakseen hallituksen?
EnglishTheir overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Heidän kaatamisensa on sosiaalinen tarve, ja pyrimme siihen johdonmukaisesti.
EnglishWe know that we are not going to modify, change or overthrow the Chinese system from one day to the next.
Tiedämme, ettemme voi noin vain vaihtaa, muuttaa tai mullistaa Kiinan järjestelmää.
EnglishThey did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
Kansalaiset eivät ainoastaan syösseet vallasta korruptoitunutta, taantumuksellista hallitusta.
EnglishThe workers will fight to overthrow this stable structure.
Työväestö tulee kamppailullaan kumoamaan tämän vakaan rakennelman. Se rakentaa oman Eurooppansa.
EnglishWe cannot pass over the military coup and overthrow of a democratically elected government in silence.
Emme voi sivuuttaa sotilasvallankaappausta ja demokraattisesti valitun hallituksen kukistamista vaieten.
EnglishHu Jia was arrested on the pretext that he had been inciting others to overthrow the national government.
Hänet pidätettiin sillä tekosyyllä, että hän oli yllyttänyt ihmisiä kaatamaan kansallisen hallituksen.
EnglishTogether with the USA, they are endeavouring to overthrow socialism on the island of the revolution.
Tämän vallankumouksellisen saaren sosialistinen järjestelmä yritetään kukistaa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.
EnglishIn any case, they will not achieve one of their aims, which is to overthrow the constitutional monarchy.
Yhtä tavoitettaan he eivät missään tapauksessa saavuta, nimittäin perustuslaillisen monarkian lakkauttamista.
EnglishThey see no future in it, and their only recourse is to intensify their struggle to overthrow it.
Sillä ei ole mitään odotettavaa tältä politiikalta. Ainoa jäljellä oleva vaihtoehto on tiivistää kamppailua tämän politiikan muuttamiseksi.
EnglishIt is real disobedience and resistance which will lead to the overthrow of the exploitative barbarity of capitalism itself.
Se on todellinen tottelemattomuus ja vastarinta, jotka johtavat kapitalismin raakalaismaisen riiston kukistamiseen.
EnglishJust who do you think you are to overthrow these democratic measures laid down for us but open for all to follow?
Millä oikeudella te heitätte menemään nämä demokraattiset toimet, jotka on säädetty meille mutta ovat kaikkien noudatettavissa?
EnglishThe latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Sissiliike on ryhtynyt taisteluun perustuslaillisen monarkian kaatamiseksi tavoitteenaan perustaa kommunistinen valtio.
EnglishFourteen years after the overthrow of socialism, the Poles are consuming less, including less basic foods, than in 1980.
Neljätoista vuotta sosialismin kukistumisen jälkeen puolalaiset kuluttavat vähemmän kuin vuonna 1980. Tämä koskee myös perusravintoa.
EnglishBy cutting off the European market, we can demonstrate our determined intention to overthrow Lukashenko's regime.
Jos katkaisemme sen yhteydet eurooppalaisiin markkinoihin, voimme osoittaa, että aikomuksenamme on määrätietoisesti syrjäyttää Lukašenkan hallinto.
EnglishHowever, the people of Europe are gradually overcoming their torpor following the overthrow of socialism in Europe and are preparing for a counter-attack.
Kuitenkin kansat voittavat Euroopan sosialismin kaatumista seuranneen turtumuksen ja järjestäytyvät vastahyökkäykseen.