anglicko-finsko překlad pro "ours"

EN

"ours" finský překlad

volume_up
ours {zájm.}
FI
volume_up
our {zájm.}
FI

EN ours
volume_up
{zájmeno}

ours (také: our)
volume_up
meidän {zájm.}
What we also need to realise is that ours is not the only model today.
Meidän on myös ymmärrettävä, että meidän mallimme ei ole nykypäivänä ainoa malli.
Their objective, like ours, is to create a knowledge-based society.
Meidän tapaamme heidän tavoitteenaan on luoda tietoon perustuva yhteiskunta.
It is just based on a completely different philosophy from ours.
Sen perustana on kuitenkin kokonaan toinen filosofia kuin meidän filosofiamme.

Příklady použití pro "ours" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe must not forget that China's history exceeds ours by thousands of years.
Emme saa unohtaa, että Kiinan historia on tuhansia vuosia vanhempaa kuin omamme.
EnglishUS agricultural support is worse than ours, and the EU should lead by example.
Yhdysvaltojen maataloustuki on omaamme huonompi, ja EU:n pitäisi näyttää esimerkkiä.
EnglishIt is becoming ever more clear to us that this Europe of ours needs real alternatives.
Voimme havaita yhä selvemmin, että Euroopassa tarvitaan todellisia vaihtoehtoja.
EnglishThis too is important so that citizens can see how this Europe of ours is organised.
Tämäkin on tärkeää, jotta kansalaiset voivat nähdä, miten Eurooppa on järjestetty.
EnglishTomorrow it will be too late, and the crushing responsibility for that will be ours.
Huomenna on jo liian myöhäistä, ja me saamme kantaa siitä musertavan vastuun.
EnglishThis courage of ours - of yours, ladies and gentlemen - I believe should continue.
Minusta rohkeutemme, teidän rohkeutenne, arvoisat kollegat, on jatkuttava.
EnglishThis European Union of ours has 500 million people, and it needs reforms.
Euroopan unionissa on 500 miljoonaa asukasta, ja Euroopan unionia on uudistettava.
EnglishI hope this proposal of ours will not be received with the usual derision.
Toivon, että tätä ehdotustamme ei oteta vastaan yhtä pilkallisesti kuin aina ennen.
EnglishUnder no circumstances will a single vote of ours support this amendment.
Yksikään ryhmämme jäsen ei äänestä tarkistuksen puolesta missään olosuhteissa.
EnglishThese powers are based on different environmental and social values from ours.
Näiden valtojen perustana olevat ympäristölliset ja sosiaaliset arvot eroavat omistamme.
EnglishWe can only require that their measures have an equivalent effect to ours.
Voimme vain vaatia, että niiden toimenpiteiden on vastattava vaikutuksiltaan omiamme.
EnglishTrafficking in human beings, particularly women and children, is a fact in this EU of ours.
Ihmiskauppa, etenkin naisten ja lasten ihmiskauppa, on osa EU:n todellisuutta.
EnglishTheir assessment of the security situation and stability in Russia is different from ours.
Ne arvioivat Venäjän sisäisen vakauden turvallisuustilannetta toisin kuin me.
EnglishWe want this Europe of ours to be a community, and that is what the Convention wanted.
Tahdomme, että Eurooppamme on yhteisö, ja niin tahtoi valmistelukuntakin.
EnglishThat certain parties may be entertaining such thoughts is, of course, no concern of ours.
Siitä ei varmasti ole kyse, että jollakulla olisi tällaisia taka-ajatuksia.
EnglishWe always say that they are the future of this Europe of ours, and that is indeed the case.
Sanomme aina, että nuorissa on Eurooppamme tulevaisuus, ja näin asia myös on.
EnglishIf the decision had been ours, many parts of it would have been different.
Mikäli päätös riippuisi meistä, monet sen osista olisi esitetty toisin.
EnglishWhen one reads it, one is delighted because the targets formulated in it are the same as ours.
Sitä on ilahduttavaa lukea, koska siinä esitetyt tavoitteet vastaavat omiamme.
EnglishSo, Commissioner, I would like to alert you to a third concern of ours.
Arvoisa komission jäsen, haluan siis kiinnittää huomionne kolmanteen huolenaiheeseemme.
EnglishThis is a blatantly typical example of how this Europe of ours does not yet fit together.
Tämä on räikeän tyypillinen esimerkki siitä, miten Eurooppamme ei vielä ole yhtenäinen.