anglicko-finsko překlad pro "material breach"

EN

"material breach" finský překlad

volume_up
material breach {podstatné jméno}

EN material breach
volume_up
{podstatné jméno}

1. právo

material breach
volume_up
olennainen rikkominen {podstatné jméno}

Podobné překlady pro "material breach" finsky

material podstatné jméno
material přídavné jméno
materials podstatné jméno
breach podstatné jméno
to breach sloveso

Příklady použití pro "material breach" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe third thing is enriched material, which is in breach and is continuing to be produced.
Kolmas asia on rikastettu materiaali, joka on rikkomus ja jonka valmistamista jatketaan.
EnglishParagraph 1 states that Iraq is in material breach of its obligations under UN resolutions.
Päätöslauselman 1 kohdan mukaan Irak on rikkonut olennaisesti YK:n päätöslauselmien mukaisia velvoitteitaan.
EnglishTherefore a material breach in urgent cases does give the parties the right to take appropriate measures.
Näin ollen materiaalinen rikkomus kiireellisissä tapauksissa antaa osapuolille oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
EnglishBush or Tony Blair to be satisfied that there has been a material breach of resolution 1441.
George W. Bush tai Tony Blair eivät voi tyytyä pelkästään siihen, että päätöslauselmaa 1441 on aineellisesti rikottu.
EnglishParagraph 4 states that false statements or omissions in the declarations submitted by Iraq shall constitute a further material breach of Iraq's obligations.
Päätöslauselman 4 kohdan mukaan Irakin toimittamat väärät tiedot tai tietojen pois jättäminen ilmoituksistaan on myös velvoitteiden olennaista rikkomista.
EnglishFive countries, including Britain, France and the United States, have been in material breach of this particular article of international law for over three decades.
Yli kolmen vuosikymmenen ajan viisi valtiota, mukaan luettuina Britannia, Ranska ja Yhdysvallat, ovat olennaisesti rikkoneet tätä kansainvälisen oikeuden kohtaa.
EnglishIt declares in paragraph 1 that Iraq has been and remains in material breach of its obligations under the relevant resolutions including resolution 687 of 1991.
Sen 1 kohdassa todetaan, että Irak on rikkonut ja rikkoo edelleen sitä koskevissa päätöslauselmissa mukaan lukien vuonna 1991 annetussa päätöslauselmassa 687, asetettuja velvoitteita .