anglicko-finsko překlad pro "location"

EN

"location" finský překlad

volume_up
location {podstatné jméno}
FI

EN location
volume_up
{podstatné jméno}

location (také: locality, mend, patch, place)
volume_up
paikka {podstatné jméno}
Incidentally, I think that Parma would be a suitable location for the Aviation Safety Agency.
Muuten olen sitä mieltä, että Parma olisi sopiva paikka lentoturvallisuusvirastolle.
The location in which the authority should be based is still to be indicated, in fact.
Paikka, johon virasto perustetaan, on vielä löydettävä.
In the Save in box, click the location where you want to save the document.
Valitse Kohde:-ruudussa paikka, johon haluat tallentaa asiakirjan.

Synonyma (anglicky) pro "location":

location

Příklady použití pro "location" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWindows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
Windows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:
EnglishWhen the Start menu opens, drag the file to the location where you want to add it.
Kun Käynnistä-valikko avautuu, vedä tiedosto sijaintiin, johon haluat lisätä sen.
EnglishWhen you search an indexed location, both file names and contents are searched.
Kun haet indeksoitua sijaintia, sekä tiedostojen nimiä että sisältöä haetaan.
EnglishIt will have to declare its intentions in regard to jobs and the location of work.
Sen täytyy ilmaista työpaikkoihin ja sijaintipaikkaan liittyvät aikomuksensa.
EnglishTo arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Voit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
EnglishClick the location in the document where you want the date and time to appear.
Napsauta asiakirjassa kohtaa, jossa haluat päivämäärän ja kellonajan näkyvän.
EnglishBrowse to the location where you want to save the file, and then click Save.
Selaa sijaintiin, johon haluat tallentaa tiedoston, ja valitse sitten Tallenna.
EnglishThank you, first of all, for your correction in relation to the location of Truro.
Kiitos ensiksikin siitä, että oikaisitte Truron sijaintia koskeneen väitteen.
EnglishIt means that the folder is stored on a network location that hasn't been indexed.
Se tarkoittaa, että kansio on tallennettu verkkosijaintiin, jota ei ole indeksoitu.
EnglishWe have the undisputed potential due to weather and location in the Atlantic.
Sää ja sijainti Atlantin valtameressä antavat meille kiistatonta potentiaalia.
EnglishThe folder that contains music is in a location that's not currently available.
Musiikkia sisältävä kansio on sijainnissa, joka ei ole tällä hetkellä käytettävissä.
EnglishThe Polish authorities have had time to reconsider the location of the bypass.
Puolan viranomaisilla on ollut aikaa harkita uudelleen ohitustien sijaintia.
EnglishYou can find this MMC snap-in in the following location: %windir%System32gpedit.msc
Tämä MMC-laajennus löytyy seuraavasta sijainnista: %windir%System32gpedit.msc
EnglishFor more information about network locations, see Choosing a network location.
Lisätietoja verkkosijainneista on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen.
EnglishWe recommend that you turn on the firewall for all network location types.
Suosittelemme, että otat palomuurin käyttöön kaikissa verkkosijainnin tyypeissä.
EnglishThe company, its location and the entire region are thus reduced to commercial goods.
Yhtiö, sen sijaintipaikka ja siten koko alue on näin vain kaupallinen hyödyke.
EnglishThe chief danger of the draft text is the withdrawal of the location clause.
Asetusehdotuksen suurimpana vaarana on niin sanotun sijaintilausekkeen poistaminen.
EnglishA decision is also taken on the location of several Community offices and agencies.
Myös useiden yhteisön keskusten ja virastojen sijainnista tehdään päätökset.
EnglishThe first time that you connect to a network, you must choose a network location.
Kun muodostat ensimmäisen kerran yhteyden verkkoon, sinun on valittava verkkosijainti.
EnglishThen, drag the file or folder from the compressed folder to a new location.
Sitten voit vetää tiedoston tai kansion pakatusta kansiosta uuteen sijaintiin.