anglicko-finsko překlad pro "leak"

EN

"leak" finský překlad

volume_up
leak {podstatné jméno}
FI
FI

EN leak
volume_up
{podstatné jméno}

leak (také: emission, escape, leakage, seepage)
volume_up
vuoto {podstatné jméno}
It took five months for the leak to be stopped for good.
Kesti viisi kuukautta ennen kuin vuoto saatiin lopullisesti tyrehtymään.
This leak killed over 7 000 people during the night of 2 to 3 December 1984.
Vuoto tappoi yli 7 000 henkeä joulukuun 2. ja 3. päivän välisenä yönä vuonna 1984.
The leak is also responsible for chronic illnesses affecting more than 100 000 people.
Vuoto on syypää myös kroonisiin sairauksiin, joista kärsii yli 100 000 ihmistä.

Synonyma (anglicky) pro "leak":

leak

Příklady použití pro "leak" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishAny leak of information is extremely unfortunate, but it has happened before.
Tietovuoto on äärimmäisen valitettavaa, mutta niin on tapahtunut ennenkin.
EnglishAs a huge number of boats leak, a great proportion of lubricant seeps out.
Koska hyvin monet veneet vuotavat, veteen pääsee suuria määriä voiteluöljyä.
EnglishAn investigation was begun immediately to discover who was responsible for the leak.
Tutkimukset aloitettiin välittömästi vuodon olosuhteisiin liittyvän vastuun selvittämiseksi.
EnglishI do not know whether they are right or wrong, but this kind of leak must not be allowed to happen.
En tiedä, ovatko ne oikein tai väärin, mutta tällaisia vuotoja ei saa tapahtua.
EnglishOur problem is that our good decisions get watered down on the way, and the coffers begin to leak.
Ongelmammehan on, että hyvät päätöksemme vesittyvät matkalla ja rahapussit vuotavat.
EnglishIf their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
Jos heidän osuutensa paljastuu, heidät voidaan rangaistuksena irtisanoa salassapitorikkomuksen vuoksi.
EnglishIt is clear that these substances will leak out and that children will then ingest them via their mouths.
On selvää, että nämä aineet liukenevat leluista ja joutuvat siten lapsiin suun kautta
English. - Mr Watson, I did not come here to 'WikiLeak' with you!
komission puheenjohtaja. - (EN) Hyvä jäsen Watson, en ole tullut tänne pelaamaan "WikiLeak"peliä teidän kanssanne!
EnglishThis problem is called memory overuse or a memory leak.
Tätä ongelmaa kutsutaan muistin liikakäytöksi tai muistivuodoksi.
English4:15 CA: Wow, so your leak really substantially changed the world?
4:15 CA: Vau, eli julkaisunne todella muutti maailmaa?
EnglishThe dangerous chemical substances constitute a big leak.
Yksi pahoista vuodoista ovat vaaralliset kemikaalit.
EnglishThis is where I think the vital security leak lies.
Mielestäni ratkaiseva turvallisuuden epäkohta on tässä.
EnglishTo repair a memory leak, you need to check for updates for the program or contact the publisher of the software.
Tarkista, onko ohjelmaan päivityksiä, tai ota yhteyttä ohjelmiston julkaisijaan muistivuodon korjaamiseksi.
EnglishIt is self-evident that a leaking ship will continue to leak and, indeed, eventually sink if it takes on new passengers.
On selvää, että vuotava laiva jatkaa vuotamistaan ja lopulta uppoaa, jos se ottaa uusia matkustajia.
EnglishTo stop a memory leak, you need to close the program.
Voit lopettaa muistivuodon sulkemalla ohjelman.
EnglishGiven the carbon leak that results from this, it is even possible that as local emissions fall, global emissions will rise.
Näin syntyvän hiilivuodon vuoksi on jopa mahdollista, että paikallisten päästöjen vähentyessä globaalit päästöt kasvavat.
EnglishIf the computer becomes low on memory whenever you run certain programs, one or more of those programs might have a memory leak.
Jos tietokoneen muisti käy vähiin aina, kun suoritat tiettyjä ohjelmia, yhdessä tai useammassa näistä ohjelmista saattaa olla muistivuoto.
EnglishMadam President, I addressed you regarding an unacceptable leak of questions put by Members from my Group.
Arvoisa puhemies, käännyin puoleenne asiassa, joka koski ryhmäni jäsenten esittämiin kysymyksiin annettujen vastausten vuotamista julkisuuteen, mitä ei voida hyväksyä.
EnglishBut it actually doesn't leak.
EnglishMore than a year has passed without Russia having given any official information on the leak from the pipeline or on the prospects of resuming supplies.
Kuluneen reilun vuoden aikana Venäjä ei ole antanut lainkaan virallista tietoa putkilinjan vuodosta tai toimitusten mahdollisesta jatkamisesta.