anglicko-finsko překlad pro "investigation"

EN

"investigation" finský překlad

volume_up
investigation {podstatné jméno}

EN investigation
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

investigation (také: examination, exploration, inquiry, paper)
volume_up
tutkimus {podstatné jméno}
According to the budget, this investigation will be given to an independent expert.
Tämä tutkimus on budjetin mukaan ulkopuolisen asiantuntijan tehtävä.
A thorough and fair investigation is called for into the events that led to these deaths.
Tarvitaan perusteellinen ja oikeudenmukainen tutkimus kuolemiin johtaneista tapahtumista.
In these circumstances I think an investigation by the RUC would lack credibility.
Näissä olosuhteissa mielestäni RUC: n suorittama tutkimus ei olisi uskottava.
investigation (také: clarification, explanation, probe, report)
volume_up
selvitys {podstatné jméno}
An investigation by UN special rapporteur Alston has reached the same conclusion.
YK:n erityisraportoijan Alstonin selvitys tukee tämän selvityksen päätelmiä.
It is not acceptable to allow the politicisation of an ongoing investigation, which has yet to be completed.
Emme voi hyväksyä sitä, että vielä loppuun saattamaton keskeneräinen selvitys politisoidaan.
Asiasta on tehtävä selvitys.

2. právo

investigation
volume_up
tutkinta {podstatné jméno}
There must be an immediate independent investigation into the allegations.
Nämä väitteet on tutkittava toimittamalla välittömästi riippumaton tutkinta.
We hope that investigation into wrongdoing leads to concrete results.
Toivomme, että väärinkäytösten tutkinta johtaa konkreettisiin tuloksiin.
The investigation is extremely complex in both economic and legal terms.
Tutkinta on tavattoman monimutkaista sekä taloudellisesti että oikeudellisesti.

Synonyma (anglicky) pro "investigation":

investigation

Příklady použití pro "investigation" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishMr President, a judicial investigation is currently being conducted in Portugal.
Arvoisa puhemies, Portugalissa suoritetaan parhaillaan oikeudellista tutkimusta.
EnglishThere has also been negligence in the investigation of crimes against churches.
Kirkkoja kohtaan tehtyjen rikosten tutkinnassa on ilmennyt myös leväperäisyyttä.
EnglishI am grateful to the Committee of Inquiry for this most important investigation.
Olen kiitollinen tutkintavaliokunnalle tästä erittäin tärkeästä tutkimuksesta.
EnglishFinally, Madam President, the Commissioner referred to a credible investigation.
Arvoisa puhemies, komission jäsen viittasi myös uskottavaan murhatutkimukseen.
EnglishSubject: Investigation of possible infringements of EU competition law by Microsoft
Aihe: Microsoftin mahdollisten EU:n kilpailulainsäädännön rikkomusten tutkiminen
EnglishHe is calling for a thorough investigation into the financial effects of auctions.
Hän vaatii perustellusti huutokauppojen taloudellisten vaikutusten selvittämistä.
EnglishIllegal phone tapping has become prosecutors' investigation method of choice.
Laittomasta puhelinkuuntelusta on tullut syyttäjien suosituin tutkintamenetelmä.
EnglishThis is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
Näin tapahtuu usein silloin, kun tutkinnan kohteena ovat johtavat virkamiehet.
EnglishNaturally, an investigation is necessary because the accusations are very serious.
Tietysti on välttämätöntä tutkia asiaa, sillä syytökset ovat erittäin vakavia.
EnglishAn investigation recently undertaken by UNCTAD looks at the effects of the proposal.
UNCTAD:in äskettäin tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan ehdotuksen vaikutuksia.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Voimmeko pyytää komission jäsentä Fülea tekemään tutkimuksen kunniamurhista Turkissa?
EnglishThe details of a technical investigation must, however, remain confidential.
Teknisen tutkinnan yksityiskohtien on kuitenkin säilyttävä luottamuksellisina.
EnglishInstead, compliance and immediate investigation of the truth are called for.
Sen sijaan tarvitaan noudattamisen valvontaa ja tosiseikkojen välitöntä tutkintaa.
EnglishThirdly, who actually initiates an investigation if any problems are detected?
Kolmanneksi, kuka oikeastaan käynnistää tutkimuksen, jos ongelmia havaitaan?
EnglishSo, in any case, we will have to wait for the investigation and the final findings.
Näin ollen meidän on joka tapauksessa odotettava tutkimusta ja lopullisia tuloksia.
EnglishDiplomatic relations cannot hinge on the outcome of a criminal investigation.
Diplomaattiset suhteet eivät voi olla riippuvaisia rikostutkinnan tuloksesta.
EnglishThe situation is unacceptable and we now need an independent investigation.
Tätä tilannetta ei voida hyväksyä, ja tarvitsemme nyt riippumatonta tutkintaa.
EnglishThe Security Council has to have an investigation opened into the crimes of the regime.
Turvallisuusneuvoston on aloitettava hallinnon toteuttamien rikosten tutkiminen.
EnglishI am delighted with Parliament' s thorough investigation into this matter.
Olen ilahtunut siitä, kuinka perusteellisesti parlamentti on tutkinut tätä asiaa.
EnglishThat is probably not the case, and the police investigation is not complete.
Tämä ei todennäköisesti pidä paikkaansa, ja poliisitutkinta on vielä kesken.