anglicko-finsko překlad pro "inventory"

EN

"inventory" finský překlad

volume_up
inventory {podstatné jméno}

EN inventory
volume_up
{podstatné jméno}

inventory
volume_up
tavaraluettelo {podstatné jméno}
inventory
volume_up
pesäluettelo {podstatné jméno}
inventory
volume_up
inventointi {podstatné jméno}
The inventory of Parliament' s property has been started, albeit somewhat late, and is making headway.
Vaikka parlamentin omaisuuden inventointi on viivästynyt, se näyttää edistyvän ja menevän parempaan suuntaan.

Synonyma (anglicky) pro "inventory":

inventory

Příklady použití pro "inventory" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSuch an inventory can help us direct our efforts at the most important products.
Tällainen luettelo auttaa meitä kohdentamaan toimemme tärkeimpiin tuotteisiin.
EnglishOur rapporteur makes some excellent recommendations, presented as an inventory.
Esittelijämme on laatinut erinomaisia suosituksia, ja niitä on tutkittava tarkoin.
EnglishHow do you assess the scenario if the legal inventory is completed in optimum time?
Miten te arvioitte tätä skenaariota, jos oikeudellinen perusta kehittyy optimaalisesti?
EnglishIt is nevertheless disappointing that the Commission has not taken this inventory further.
On kuitenkin pettymys, että komissio ei ole vienyt tätä luettelointia pitemmälle.
EnglishWe need to see an inventory of what has been dumped throughout the EU.
Tarvitsemme inventaarion siitä, mitä on viety kaatopaikalle kaikkialla EU: ssa.
EnglishHis reply was that the IAEA has drawn up an inventory of potential problems.
Hänen vastauksensa oli, että IAEA tekee inventaarion odotettavissa olevista ongelmista.
EnglishThe Commission agrees, and the inventory is a matter for the Member States.
Tiedän sen. Komissio on samaa mieltä, ja katsaus on jäsenvaltioiden asia.
EnglishThe complaints are staggering and include a faulty inventory and many thefts.
Syytökset ovat murskaavia: puutteita kalustossa ja paljon varkauksia.
EnglishNot long ago I received in my office a piece of paper which was in effect an inventory check.
Toimistooni saapui jokin aika sitten paperi, joka oli itse asiassa inventaari.
EnglishWe do not just want an inventory to be drawn up of old mining waste.
Emme halua ainoastaan, että vanhasta kaivosjätteestä laaditaan luetteloita.
EnglishI do not want to launch here into an inventory of EU-US cooperation. My point here is different.
En halua tässä luetella kaikkia EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistyöhön liittyviä asioita.
EnglishThis inventory should be drawn up by the European Commission in cooperation with the Member States.
Euroopan komission olisi tehtävä tämä inventaario yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.
EnglishWe need to pinpoint, and draw up an inventory of, the problem areas for coherence.
Meidän täytyy tuoda näkyviin, missä johdonmukaisuus on ongelma, sekä laatia luettelo näistä ongelmista.
EnglishExtension of the extended custodial inventory (ECI) programme
Euroalueen ulkopuolisia setelivarastoja koskevan ohjelman laajentaminen
EnglishWe simply do not have the know-how or the people to prepare an inventory of this kind.
Meillä ei yksinkertaisesti ole tietoja eikä myöskään ihmisiä, jotta voisimme tehdä tämän kartoituksen.
EnglishWe request the Commission to get actively involved in this inventory.
Pyydämme komissiota osallistumaan aktiivisesti luettelointiin.
EnglishWe need an inventory of the actual national debts and bank debts.
Meidän on kartoitettava todelliset valtionvelat ja pankkien velat.
EnglishThe planned inventory, which will include maps, will be a necessary source of information for everyone.
Suunniteltu luettelo, johon kuuluu myös karttoja, on tarpeellinen tiedonlähde kaikille.
EnglishIn addition, the inventory cycle is expected to contribute positively.
Lisäksi varastosyklin odotetaan vaikuttavan myönteisesti.
EnglishFourthly, the absence of an inventory of documents within the Commission has been branded maladministration.
Neljänneksi: komission asiakirjarekisterin puuttuminen on huonoa hallintoa.