anglicko-finsko překlad pro "inventive"

EN

"inventive" finský překlad

volume_up
inventive {příd. jm.}
FI

EN inventive
volume_up
{přídavné jméno}

inventive (také: creative, fertile, imaginative, innovative)
volume_up
kekseliäs {příd. jm.}
Whenever someone is given money, his human spirit becomes inventive.
Aina kun ihminen saa rahaa lahjoituksena, hänestä tulee hyvin kekseliäs.
Madam President, Mr Jarzembowski's report is typically thorough and inventive, and I commend him on both of those qualities.
Arvoisa rouva puhemies, Jarzembowskin mietintö on yhtä perusteellinen ja kekseliäs kuin aina, ja kiitän häntä näistä molemmista ominaisuuksista.
inventive (také: artistic, creative)
volume_up
luova {příd. jm.}

Synonyma (anglicky) pro "inventive":

inventive

Příklady použití pro "inventive" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThat was inventive as ever, in terms of making the subject fit the item on the agenda.
Tuo oli tähän mennessä kekseliäin tapa saada asia sopimaan esityslistalle.
EnglishThe more inventive a man is, the more creative a source for the economy he is.
Mitä kekseliäämpi ihminen on, sitä luovempi lähde hän on taloudelle.
EnglishIt is possible for it to be rescued, but we need to be inventive in this regard.
Se voidaan pelastaa, mutta se edellyttää kekseliäisyyttä.
EnglishThis continent - the European Union - needs to be more inventive.
Tämän maanosan - Euroopan unionin - on oltava paljon innovatiivisempi.
EnglishI congratulate Mr Elchlepp on the inventive way he has tried to find ways of doing this.
Arvostan sitä luovaa tapaa, jolla kollegani Elchlepp on etsinyt mahdollisuuksia sen toteuttamiseen.
EnglishCriminals active in this area are particularly inventive.
Tällä alalla toimivat rikolliset ovat erityisen kekseliäitä.
EnglishAnd these tend to be some of the most independent, tenacious, intuitive, you know, inventive people you will ever meet.
He ovat usein mitä itsenäisimpiä ja itsepäisimpiä, intuitiivisimpia ja kekseliäimpiä ihmisiä.
EnglishTherefore, we can and we must be inventive, we must be intelligent and we must say things clearly.
Siksi voimme olla ja meidän on oltava kekseliäitä, meidän on oltava älykkäitä ja meidän on ilmaistava asiat selkeästi.
EnglishWe may have to be inventive about what we do.
Meidän täytyy ehkä olla kekseliäitä siinä, mitä me teemme.
EnglishOnly those small and medium-sized enterprises that are inventive and creative can survive tough competition.
Vain ne pienet ja keskisuuret yritykset, jotka ovat kekseliäitä ja luovia, voivat selvitä vaikeasta kilpailusta.
EnglishLet us be austere, but let us also be inventive.
Olkaamme ankaria, mutta myös kekseliäitä.
EnglishThe waste treatment industry will have to be very inventive in the future to avoid actually causing pollution.
Jätehuoltoteollisuudessa on varmasti tulevaisuudessa paljon ideoitavaa, jotta estetään, ettei se puolestaan aiheuta päästöjä.
EnglishIf Mr Blak thinks that is sex appeal, he has a more inventive mind than I do and I commend him for it.
Jos se herra Blakin mielestä on seksuaalista viehätysvoimaa, hänellä on kekseliäämpi mieli kuin minulla, ja kehun häntä sen johdosta.
EnglishThe engineers have proved very inventive before, and I trust that the right technology will be in place by 2006.
Insinöörit ovat ennenkin olleet hyvin kekseliäitä, ja luotan siihen, että oikeat tekniikat saadaan käyttöön vuoteen 2006 mennessä.
EnglishFinally, Ms Sargentini, I really wanted to find an inventive way of saying that correlation tables were extremely important.
Lopuksi totean, hyvä jäsen Sargentini, että halusin todella löytää luovan tavan sanoa, että vastaavuustaulukot ovat äärimmäisen tärkeitä.
EnglishFor the modern, knowledge-based society's economic engine is the inventive and original spirit, that is to say: innovation and creativity.
Modernin osaamisyhteiskunnan taloudellinen moottori on innovatiivinen ja omintakeinen ilmapiiri, eli: innovaatio ja luovuus.
EnglishTo be patentable, something must be new, inventive and capable of industrial application and must make a technical contribution.
Jotta keksintö olisi patentoitavissa, sen on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen ja sen on tuotava lisäys tekniikan tasoon.
EnglishIn the service of the Lisbon Agenda your Commission has been an engine of intelligent, inventive, reformist single market legislation.
Lissabonin strategian palveluksessa teidän komissionne on ollut älykkään, kekseliään ja uudistusmielisen yhtenäismarkkinalainsäädännön liikkeellepaneva voima.
EnglishSome policymakers in the Member States are extraordinarily inventive in avoiding the terms plan and programme.
Valitettavasti strategisen ympäristöarvioinnin riittävästä laajuudesta ollaan melko epävarmoja.
EnglishThat would introduce a new requirement, whereas technical or practical advantage must be considered as simply justifying inventive activity.
Tämä loisi uuden vaatimuksen suojan saamiseksi, vaikka teknistä tai käytännöllistä hyötyä on pidettävä keksintöjen tekemisen yksinkertaisena perusteena.