anglicko-finsko překlad pro "instrumental"

EN

"instrumental" finský překlad

volume_up
instrumental {podstatné jméno}
volume_up
instrumental {příd. jm.}
volume_up
instrument {podstatné jméno}

EN instrumental
volume_up
{podstatné jméno}

1. hudba

instrumental
volume_up
instrumentaali {podstatné jméno}

Příklady použití pro "instrumental" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI believe that we should also be instrumental in ensuring that this is possible.
Uskon, että meidän täytyy myös olla vaikuttamassa siihen, että se on mahdollista.
EnglishWe were primarily instrumental in launching it and we have nurtured it throughout.
Olimme päävastuussa sen käynnistämisestä ja olemme hoitaneet sitä koko ajan.
EnglishThere is absolutely no doubt that our preventive measures were instrumental in this.
Näin tapahtui ilmiselvästi myös meidän ennalta ehkäisevien toimiemme ansiosta.
EnglishA cynical forecast, instrumental in justifying a wrong and illegal war.
Tämä on kyyninen ennuste ja keskeinen keino perustella väärää ja laitonta sotaa.
EnglishIt will be more thematically orientated and less instrumental than in the past.
Toiminta kohdennetaan tarkemmin eikä se ole niin epäsuoraa kuin ennen.
EnglishIt is well known that taxation policy is instrumental in terms of these other policies.
Verotuspolitiikka on tunnetusti välineellistä näihin muihin toimintamalleihin nähden.
EnglishThe Baltic Strategy has been instrumental in opening up the prospect of macro-regions.
Itämerta koskevassa strategiassa uurrettiin uraa makroalueita koskevalle näkemykselle.
EnglishThe Presidency’s contribution will be instrumental in engendering a consensus of opinion.
Puheenjohtajavaltion osuus on merkittävä pyrkiessämme saavuttamaan yhteisymmärryksen.
EnglishMusicians and actors were instrumental in releasing the green economy wave.
Muusikot ja näyttelijät vaikuttivat osaltaan vihreän talouden aallon valloilleen pääsyyn.
EnglishThe Commission has also been instrumental in raising the profile of the co-chairs.
Komissio on myös ollut apuna puheenjohtajien aseman kohentamisessa.
EnglishVictory is so instrumental to commercial success that any means are admissible.
Voitosta tulee kaupallisen menestyksen kannalta niin tärkeä, että kaikki keinot ovat sallittuja.
EnglishI would particularly like to thank Mrs Malmström, who played an instrumental role in this task.
Kiitän siitä etenkin Malmströmiä, joka on ollut yksi sen kantavista voimista.
EnglishWe have not done this so far, and this is something you ought to be instrumental in changing.
Sitä emme ole tähän saakka tehneet ja teidän pitää osallistua tilanteen muuttamiseen.
EnglishJohn Hume was instrumental in making sure that each year we had a case to make for that.
John Hume varmisti suurelta osin sen, että meillä oli joka vuosi aihetta antaa tätä tukea.
EnglishAs has been said already, Turkey, I am sure, could be very instrumental from this point of view.
Kuten on jo todettu, Turkki voi varmasti olla hyvin merkittävä apu tältä kannalta.
EnglishHuman life, at whatever stage of development, should never be used in a merely instrumental manner.
Ihmiselämää ei missään kehitysvaiheessa pidä käyttää pelkästään välineellisesti.
EnglishI should like to comment on three points which I feel are instrumental to the debate.
Haluaisin esittää mielipiteeni kolmesta asiasta, jotka mielestäni ovat keskustelussa keskeisiä.
EnglishTwo events were instrumental in reversing the emerging trend.
Kaksi tapahtumaa näytteli tämän suuntauksen kääntämisessä ratkaisevaa roolia.
EnglishDrug programmes therefore have a purely instrumental character.
Huumausaineita koskevilla ohjelmilla on siinä yhteydessä puhtaasti välineellinen luonne.
EnglishIndeed, we were instrumental in this House in helping to introduce it.
Vaikutimme itse asiassa tässä parlamentissa sen käyttöönottoon.