anglicko-finsko překlad pro "industry"

EN

"industry" finský překlad

volume_up
industry {podstatné jméno}

EN industry
volume_up
{podstatné jméno}

industry
volume_up
teollisuus {podstatné jméno}
Both industry and animal welfare organisations believe this is necessary.
Niin teollisuus kuin eläinsuojelujärjestötkin pitävät sitä tarpeellisena.
Both savers and the industry need modernised regulations for the whole of Europe.
Säästäjät ja teollisuus tarvitsevat nykyaikaisia koko Eurooppaa koskevia sääntöjä.
Industry has called for the economic effects of environmental policy to be analysed.
Teollisuus on vaatinut ympäristöpolitiikan taloudellisten vaikutusten analyysia.
industry (také: branch, business, field, scope)
volume_up
ala {podstatné jméno}
The second industry affected is that of poultry, sheep and cattle farming.
Toinen kärsimään joutuva ala on siipikarjan, lampaiden ja nautakarjan kasvatus.
Lists are put together by the industry and decided on by consensus by the participants.
Ala laatii itse luettelot ja osallistujat päättävät niistä yhteisymmärryksessä.
There is no understandable reason for excluding the solar industry from the regulations.
Ei ole olemassa ymmärrettäviä syitä jättää aurinkoenergia-ala sääntelyn ulkopuolelle.
industry
volume_up
teollisuudenala {podstatné jméno}
(DA) Mr President, the textile industry is a global industry.
(DA) Arvoisa puhemies, tekstiiliteollisuus on maailmanlaajuinen teollisuudenala.
This industry has one of the longest traditions in my country's economic structure.
Tämä teollisuudenala on perinteikkäimpiä kotimaani elinkeinorakenteessa.
Information and communications technology is the fastest growing sector of industry.
Tieto- ja viestintätekniikka on nopeimmin kasvava teollisuudenala.
volume_up
toimiala {podstatné jméno}
Mr President, the maritime sector is an important industry and employer in Europe.
(EN) Arvoisa puhemies, meriliikenne on tärkeä toimiala ja työllistäjä Euroopassa.
Financial services is Britain's biggest and most successful industry.
Rahoituspalvelut ovat Yhdistyneen kuningaskunnan suurin ja menestyksekkäin toimiala.
In simple terms, then, it is a key industry for Europe.
Autoteollisuus on siis yksinkertaisesti keskeinen toimiala Euroopassa.
industry (také: diligence, industriousness)
volume_up
ahkeruus {podstatné jméno}

Synonyma (anglicky) pro "industry":

industry

Příklady použití pro "industry" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe first refers to paragraph 3 of Article 157 on support measures for industry.
Ensimmäinen liittyy 157 artiklan 3 kohtaan, joka koskee teollisuuden tukitoimia.
EnglishWe are at the very beginning of an explosion of this industry on this continent.
Olemme aivan alkuvaiheessa tämän alan lähtiessä maanosassamme valtavaan kasvuun.
EnglishWhy are they just looking at the industry's tests and just going back over them?
Miksi EFSA tutkii ainoastaan teollisuuden tekemiä kokeita ja palaa vain niihin?
EnglishRestructuring of the European car industry, in particular the Opel case (debate)
Euroopan autoteollisuuden rakenneuudistus, erityisesti Opel-tapaus (keskustelu)
EnglishIn 1990, more than 200 000 people were working in the mining industry in Germany.
Saksassa työskenteli vuonna 1990 yli 200 000 ihmistä kaivosteollisuuden parissa.
EnglishEurope needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
EU tarvitsee sellaista ilmailuteollisuutta, joka on voimakas ja luo työpaikkoja.
EnglishThe fact that the motor industry in Europe has a strategic problem is one thing.
Se, että Euroopan autoteollisuudella on strateginen ongelma, on asia erikseen.
EnglishWe still wish for strong industry leadership and an appropriate dose of ethics.
Toiveinamme ovat edelleen vahva yritysjohtajuus ja asianmukaiset eettiset normit.
EnglishThe Christian Democratic position will rebound perfectly off the gene industry.
Kristillisdemokraattien kanta kääntyy täysin geeniteknologiateollisuutta vastaan.
EnglishIt should be important to us for the shipbuilding industry in Europe to exist.
Kannaltamme on tärkeää, että laivanrakennusala EU:ssa on edelleen elinvoimainen.
EnglishThe interests of the nickel industry should not be set up against people's health.
Nikkeliteollisuuden edut eivät saa olla ristiriidassa ihmisten terveyden kanssa.
EnglishAt the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Ympäristömerkki on samalla sekä kuluttajien että tuotannonalan etujen mukainen.
EnglishNow the situation remains vague and awkward for both industry and the consumer.
Nyt tilanne on epäselvä ja hankala sekä teollisuuden että kuluttajien kannalta.
EnglishMr Maaten asks if we have not been to see a distillery which is a craft industry.
Jäsen Maaten kysyi, emmekö ole vierailleet tislaamoissa, joissa tehdään käsityötä.
EnglishIn my opinion, reducing emissions in this industry will be a very difficult task.
Autoteollisuuden päästöjen vähentäminen onkin mielestäni hyvin vaikea tehtävä.
EnglishNo subsidies are paid to the European motor industry, nor has it asked for any.
Euroopan autoteollisuudelle ei makseta tukia, eikä se ole myöskään vaatinut niitä.
EnglishIt crosses all sectors and is thus not at all specific to the motor industry.
Niitä tarjotaan kaikille aloille, joten ne eivät ole mikään autoalan erikoisuus.
EnglishI think that is something new for this industry, which has been spoilt up to now.
Minusta tämä on jotain uutta teolisuudenalalla, jota on tähän mennessä hemmoteltu.
EnglishIt is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
Ratkaisevaa on, että kaikki tuotannonalat tekevät oman osuutensa, myös ilmailuala.
EnglishAnd that means that it is primarily up to the industry to finance these projects.
Tämä tarkoittaa, että pääasiassa teollisuuden on rahoitettava näitä hankkeita.