anglicko-finsko překlad pro "illogical"

EN

"illogical" finský překlad

volume_up
illogical {příd. jm.}
volume_up
logical {příd. jm.}

EN illogical
volume_up
{přídavné jméno}

illogical (také: irrational)
volume_up
epälooginen {příd. jm.}
Can the Commission explain why that illogical basis was chosen at the time?
Voiko komissio ilmoittaa, miksi tuolloin valittiin epälooginen perusta?
The Common Fisheries Policy is untenable, illogical and has been an unmitigated disaster.
Yhteinen kalastuspolitiikkamme on kestämätön, epälooginen ja täysi fiasko.
The original request was both highly illogical and unrealistic.
Alkuperäinen ehdotus oli sekä sangen epälooginen että epärealistinen.
illogical (také: inconsistent, disconnected)
There are two reasons why I believe this approach is illogical.
Mielestäni on kaksi syytä, miksi tämä lähestymistapa on epäjohdonmukainen.
Madam President, this report is both unrealistic and illogical.
Tämä mietintö on sekä todellisuudelle vieras että epäjohdonmukainen.
Siirtymäkausi on epäjohdonmukainen.
illogical (také: unreasoning)
volume_up
järjenvastainen {příd. jm.}

Příklady použití pro "illogical" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThis, indeed, would be illogical - and that is the situation we are currently in.
Tämä olisi todella epäloogista - juuri tällaisessa tilanteessa olemme nyt.
EnglishThe conclusions in the joint declaration are, however, curiously illogical.
Mutta tämän yhteisen kannanoton johtopäätökset ovat oudon epäjohdonmukaisia.
EnglishIt is true that this European Union is no stranger to illogical positions of this sort.
On totta, että Euroopan unioni on ennenkin muodostanut tällaisia epäloogisia kantoja.
EnglishI believe that this is illogical and not a particularly sound tax policy.
Tämä on mielestäni epäjohdonmukaista ja se ei ole verotuksellisesti erityisen järkevää.
EnglishMr De Coene, you have just reminded us how illogical people can sometimes be.
Herra de Coene, te kehotitte juuri hieman muistamaan sitä, kuinka epäjohdonmukaisia usein olemme.
EnglishThus, the Council's priorities for the 2011 budget seem to be somewhat illogical.
Niinpä neuvoston painopisteet vuoden 2011 talousarviossa vaikuttavat jokseenkin epäjohdonmukaisilta.
EnglishIt is therefore totally illogical to say that this distorts competition or is a cost advantage.
Siksi on täysin epäloogista sanoa, että tuki vääristää kilpailua tai että se on kustannusetu.
EnglishIt is illogical to deplore the closure of a Renault works while accepting total liberalization elsewhere.
Emme voi itkeä Renault'n tehtaan sulkemista ja hyväksyä täydellistä liberalismia muualla.
EnglishSo, you’ll see there’s a problem here, something that is illogical.
Tässä on ongelmassa on jotakin nurinkurista.
EnglishThis is what warmongering politicians are trying to instil in our minds, and it is simply illogical.
Tämän epäluottamuksen sotaa lietsovat poliitikot yrittävät istuttaa meihin, mikä on yksinkertaisesti epäloogista.
EnglishIt is unacceptable, because it is illogical, to separate trade negotiations from monetary negotiations.
Kauppaneuvottelujen irrottaminen rahapoliittisista neuvotteluista on järjetöntä, ja siksi emme voi hyväksyä sitä.
EnglishDo you not find it illogical that a private project manager is carrying out the environmental impact assessment?
Eikö mielestänne ole järjetöntä, että ympäristövaikutusten arvioinnin tekee yksityinen projektipäällikkö?
EnglishIt is surely illogical that beans can cross internal borders freely whilst people have less and less freedom of movement.
Ei ole ymmärrettävissä, että leikkopavut saavat ylittää sisärajat vapaasti, mutta ihmiset eivät.
EnglishIt is illogical to use different strands of the cohesion policy to tackle their socio-economic problems.
On epäjohdonmukaista soveltaa niiden sosioekonomisten ongelmien ratkaisemiseen koheesiopolitiikan eri tavoitteita.
EnglishIt is astonishing that this Parliament should be adopting such an illogical position and that it should be so untrue to itself.
On hämmästyttävää, jos parlamentti omaksuisi nyt näin epäloogisen kannan ja pettäisi itseään.
EnglishIncidentally, it should also be pointed out that this is illogical, since the EU encourages worker mobility.
Ohimennen sanoen, olisi myös korostettava, että tämä on epäjohdonmukaista, koska EU suosii työvoiman liikkuvuutta.
EnglishIt is a completely illogical position to say that antique instruments will be exempted but new instruments will be banned.
Olisi täysin epäloogista myöntää poikkeus antiikkisille laitteille ja kieltää samalla uudet laitteet.
EnglishTherefore I cannot agree with the somewhat illogical conclusion that EMU must be carried out to the letter.
En voi siksi olla samaa mieltä sen jokseenkin epäloogisen johtopäätöksen kanssa, että EMU tulee viedä läpi sellaisenaan.
EnglishThat is illogical and legally untenable.
Se olisi epäloogista ja oikeudellisesti mahdotonta.
EnglishIt is illogical to spread funding even more thinly when projects are already not keeping to the targets originally agreed.
On järjetöntä jakaa rahoitusta entistä useammalle, kun hankkeet eivät nytkään pysy asetetuissa tavoitteissa.