anglicko-finsko překlad pro "illegally"

EN

"illegally" finský překlad

volume_up
illegally {přísl.}
volume_up
legally {přísl.}
volume_up
illegal {podstatné jméno}
volume_up
illegal {příd. jm.}

EN illegally
volume_up
{příslovce}

illegally (také: unlawfully)
volume_up
laittomasti {přísl.}
It will provide for a ban on investments in illegally expropriated property.
Tässä tullaan vahvistamaan kielto investoida laittomasti kansallistettuun omaisuuteen.
Between 10 and 15 million people are currently residing illegally in our territory.
Alueellamme oleskelee tällä hetkellä laittomasti 10-15 miljoonaa ihmistä.
People residing illegally on the island of Mayotte account for 30% of the population.
Laittomasti Mayotten saarella oleskelevien osuus on 30 prosenttia väestöstä.

Synonyma (anglicky) pro "illegally":

illegally
legally

Příklady použití pro "illegally" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Commission and the Member States manage taxpayers' money badly and illegally.
Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat veronmaksajien rahoja huonosti ja lainvastaisesti.
EnglishThis is, in a way, a bonus for acting illegally, and an encouragement to start over again.
Tämä on tavallaan palkkio laittomasta toiminnasta ja kannustin ryhtyä siihen uudelleen.
EnglishTherefore, they are illegally imposed by usurpers of fundamental human rights.
Ne ovatkin ihmisoikeuksia polkevien henkilöiden pakolla luomia.
EnglishThis is disadvantageous not only to people working illegally, but also to countries' finances.
Tämä aiheuttaa haittaa sekä pimeää työtä tekeville että maiden taloudelle.
EnglishLast year, more than 100 000 Maghreb citizens tried to enter the European Union illegally.
Viime vuonna yli 100 000 Maghreb-maiden kansalaista yritti päästä salaa Euroopan unioniin.
EnglishLast summer in Austria I, myself, unintentionally parked illegally and felt dreadfully guilty.
Minä pysäköin viime kesänä Itävallassa vahingossa väärin ja tunsin hirveää syyllisyyttä.
EnglishIt lends credence to the suspicion that people are lining their pockets illegally.
Se herättää epäilyjä pimein keinon hankituista tuloista.
EnglishMr President, this Chamber was illegally stormed this afternoon during the debate on Turkey.
Arvoisa puhemies, istuntosaliin rynnättiin luvattomasti iltapäivällä Turkki-keskustelun aikana.
EnglishIt is said that between 35% and 45% of the total share of cod landed has been fished illegally.
Laittoman kalastuksen osuuden arvioidaan olevan 35-45 prosenttia turskakannasta saadusta saaliista.
EnglishWe charge you with acting illegally, with breaking the law.
Syytämme teitä laittomasta toiminnasta, lainsäädännön rikkomisesta.
EnglishThe majority of them may be considered as illegally employed.
Suurinta osaa heistä voidaan pitää laittomina työntekijöinä.
EnglishThe list of illegally traced ivory is already so extensive that a legal hunt would only exacerbate the problem.
Vetoamme komissioon ja jäsenvaltioihin, että ne eivät suostuisi siihen.
EnglishIt thus excludes all those living here illegally.
Kaikki täällä luvattomasti oleskelevat jäävät siis direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.
EnglishThe integration of migrants, whether residing legally or illegally, is a priority for us socialists.
Laillisten ja laittomien maahanmuuttajien kotouttaminen on yksi meidän sosialistien painopistealoista.
EnglishOnly those who work illegally have achieved mobility.
Vain laitonta työtä tekevät voivat liikkua vapaasti.
EnglishThey are here and they are working illegally.
He ovat täällä ja työskentelevät laittomissa työsuhteissa.
EnglishIt is difficult to measure exact numbers of illegally-traded animals, since these, by definition, are not known.
Laittomalla kaupalla tuoduista eläimistä on vaikea saada täsmällisiä lukuja, sillä niistä ei sinänsä ole tietoa.
EnglishAs the drugs market in his area is legal, there is no need for him to go chasing a share of the market illegally.
Kun lääkemarkkinat ovat lailliset, markkinaosuuden tavoittelijoita ei tarvitse hätistää alueelta laittomin keinoin.
EnglishInitially, funds voted by Parliament were used, illegally for cooperation at European level between political parties.
Ensin parlamentin hyväksymiä varoja käytettiin laittomaan EU:n tason yhteistyöhön poliittisten puolueiden kesken.
EnglishWe must combat illegal immigration, but also the opportunities for employing workers illegally and clandestinely.
Laittoman maahanmuuton lisäksi on torjuttava mahdollisuuksia palkata työntekijöitä laittomiin tai luvattomiin työsuhteisiin.