anglicko-finsko překlad pro "grade"

EN

"grade" finský překlad

volume_up
grade {podstatné jméno}

EN grade
volume_up
{podstatné jméno}

1. generál

grade (také: bracket, category, class, kind)
volume_up
luokka {podstatné jméno}
grade (také: code, dial, digit, figure)
volume_up
numero {podstatné jméno}
grade (také: echelon, level, pitch, plane)
volume_up
taso {podstatné jméno}
Although thanks to the intervention of the aviation authorities, the volcanic ash cloud fortunately did not cost human lives, the level of information and coordination in Europe gets a failing grade.
Vaikka lentoviranomaisten toimien ansiosta tuhkapilvi ei onneksi vaatinut ihmishenkiä, tiedottamisen ja koordinoinnin taso Euroopassa ei saa hyvää arvosanaa.
grade (také: description, kind, quality)
volume_up
laatu {podstatné jméno}
grade (také: mark, class)
volume_up
arvosana {podstatné jméno}
Unfortunately, I have no option but to grade the German Presidency as overall 'unsatisfactory' for the first six months of this year.
Valitettavasti minun on pakko antaa neuvoston puheenjohtajalle Saksalle tästä puolivuotiskaudesta kokonaisuudessaan arvosana " heikko" .
grade
volume_up
lukusana {podstatné jméno}

2. americká angličtina

volume_up
rinne {podstatné jméno}
grade (také: gradient, slope, cant, declivity)
volume_up
kaltevuus {podstatné jméno}
grade
volume_up
luokka {podstatné jméno} (kouluaste)
grade (také: gradient)
volume_up
vietto {podstatné jméno}

Příklady použití pro "grade" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishIn the same period 19 appointments involving promotion to grade A2 have been made.
Samaan aikaan on tehty 19 sellaista nimitystä, jotka koskevat ylentämistä A2-virkaan.
EnglishTogether they will produce one bomb's worth of weapons-grade uranium a year.
Yhdessä ne tuottavat yhden pommin edestä ydinasekelpoista uraania vuodessa.
EnglishIn grade five, they taped a sign to the front of her desk that read, "Beware of dog."
Viidennella luokalla he teippasivat tytön pulpettiin kyltin, jossa luki: "Varo koiraa."
EnglishAnd out the end of that part of the process come little flakes of plastic: one type, one grade.
Prosessin loppupäästä tulevat pienet muovihiutaleet: yhtä tyyppiä, yhtä laatua.
EnglishKids in the 12th grade: not exactly all that enthusiastic about the American government system.
Oppilaat lukiossa: eivät niin innostuneita opiskelemaan Amerikan valtiojärjestelmää.
EnglishSister Mary Kevin had been bandying it about my second-grade class at school.
Sisar Mary Kevin oli maininnut sen toisella luokallani koulussa.
English6:59 She was eight years old, our first day of grade three when she got called ugly.
6:59 Tyttö oli kahdeksanvuotias, kolmannen luokan ensimmäisenä päivänä häntä nimitettiin rumaksi.
EnglishTo this end high-grade databases must be developed and used.
Sen vuoksi korkeatasoista oppimateriaalia on kehitettävä ja otettava käyttöön.
English0:44 When I was a kid, I attended Montessori school up to sixth grade in Atlanta, Georgia.
0:44 Pienenä kävin montessorikoulua kuudenteen luokkaan asti Atlantassa, Georgian osavaltiossa.
EnglishEnterprise-grade, cloud-based email and calendars powered by Microsoft Exchange Online.
Yritystason pilvipohjaiset sähköposti- ja kalenteripalvelut tarjotaan Microsoft Exchange Onlinen avulla.
EnglishWould that be possible in future for these low-grade wines?
Olisiko kieltoa mahdollista soveltaa tulevaisuudessa näihin alimman viiniluokan viineihin?
EnglishThe new concern is the largest producer of high-grade paper in Europe.
Uusi konserni on suurin hienopaperin valmistaja Euroopassa.
EnglishMr Barroso, three times you have failed to make the grade.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, olette epäonnistunut kaikissa kolmessa.
EnglishThe projects support chemical destruction and the disposal of weapons-grade plutonium.
Hankkeisiin sisältyy Venäjän ydinasekelpoisen plutoniumin kemiallisen tuhoamisen ja siirtämisen tukeminen.
EnglishEleven transfers at Director level which did not involve promotion in grade have also been made.
Myös 11 sellaista johtajatasoista siirtoa on tehty, jotka eivät merkinneet virkatason nostamista.
EnglishWe use a very highly automated process to sort those plastics, not only by type, but by grade.
Käytämme hyvin automatisoitua prosessia muovien lajitteluun, ei vain tyypin, vaan myös laadun mukaan.
EnglishI certainly would not give them an 'A' grade for their work.
Niiden tekemä työ ei todellakaan ansaitse kiitettävää arvosanaa.
English(Laughter) So there you are in grade school, and you know exactly what to think about the kid who got this paper.
(Naurua) Olet ala-asteella ja tiedät täsmälleen mitä ajatella tämän kokeen tekijästä.
EnglishWhat two grade-A officials can do here, 600 grade-A officials in the Commission are unable to manage!
Siihen, mitä meillä kaksi A-luokan virkamiestä tekee, ei teillä edes 600 A-luokan virkamiestä pysty!
EnglishIn short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
Tämä sähköistä kaupankäyntiä koskeva aloite on lyhyesti sanottuna järkevä A-luokan yritystoiminnan kannalta.