anglicko-finsko překlad pro "to go with"

EN

"to go with" finský překlad

EN to go with
volume_up
{sloveso}

to go with (také: to go, to go off, to pass, to pass off)
It would make it impossible to go there with the current ambitious objectives.
Silloin olisi mahdotonta mennä sinne nykyisten kunnianhimoisten tavoitteiden takia.
But, unfortunately, the legal framework does not allow us to go that far.
Lainsäädäntö ei kuitenkaan valitettavasti salli meidän mennä niin pitkälle.
And now I can just go and go out with my friends, go do whatever I want.
Nyt voin mennä ulos ystävieni kanssa ja tehdä mitä haluan."
to go with (také: to behove, to dog, to ensue, to follow)
But if even that is to be effective, it must go together with generous economic support.
Mutta tätäkin täytyy seurata suuri talousapu, jotta siitä olisi hyötyä.
Now we have to stand by idly and watch the whole thing go wrong.
Nyt saamme seurata vierestä, kun koko asia menee mönkään.
The Commission has made good proposals and I believe that the Council should go along with them.
Komissio on tehnyt hyviä ehdotuksia, ja mielestäni neuvoston pitäisi seurata niitä.

Příklady použití pro "to go with" v finském jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Kiitos myös ystävillemme Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisessa ryhmässä.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Kriisin pahentama rakenteellinen epätasapaino ulottuu muuallekin kuin velkoihin.
EnglishI will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
Vastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go' system, which is much more stable.
Kannatan sen vuoksi jakojärjestelmää, joka on muita järjestelmiä paljon vakaampi.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Kun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Näitä tärkeitä liittoja tarvitaan, jotta Eurooppa-hankkeessa päästään etenemään.
EnglishShe also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
Hän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Äänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Todennäköisesti komission yksityiskohtaisetkin ehdotukset ovat erittäin järkeviä.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Palaisin vielä solidaarisuutta koskevaan pyyntöön, jonka monet teistä esittivät.
EnglishSo that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
EnglishThese young people go to the concert, and when it is over, they ask: and what now?
Nämä nuoret menevät konserttiin, ja kun se päättyy, he ihmettelevät: "Mitä nyt?"
EnglishWhen the interests of the old EU are challenged, principles go out of the window.
Kun vanhojen jäsenvaltioiden edut ovat uhattuna, periaatteet heitetään ikkunasta.
EnglishI would be grateful if you could go back to that and ensure that it was rejected.
Olisin kiitollinen, jos voisitte palata asiaan ja varmistaa, että se hylättiin.
EnglishNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
Nyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Mietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Jos tähän ryhmään ei kiinnitetä huomiota, edessä on epäilemättä epäonnistuminen.
EnglishThey know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
Te tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.